ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Praktyka nauczania historii w Polsce 1944–1956 3,15zł

Autor: Mariola Hoszowska

 

ISBN: 83-7338-085-X

Rok wydania: 2002

Liczba stron: 220

Format: B5

Cena: 3,15 zł (z VAT)
Praca wpisuje się w nurt badań nad dziejami edukacji historycznej. Jej celem jest wskazanie najważniejszych czynników, jakie ukształtowały praktykę nauczania historii w polskich szkołach średnich ogólnokształcących po II wojnie światowej. Autorka dąży do ukazania wpływu polityki władz komunistycznych na szkolną edukację historyczną oraz teorię nauczania historii oraz system kształcenia nowych i dokształcania czynnych nauczycieli historii. Szuka także odpowiedzi na pytanie o materialne podstawy procesu edukacji w latach 1944–1956, wywierające istotny wpływ na efektywność i zróżnicowanie sposobów pracy nauczycieli i uczniów na lekcjach historii. Praca została oparta na materiale źródłowym z obszaru 3 kuratoriów: rzeszowskiego, krakowskiego i warszawskiego, na podstawie których uchwycono zjawiska o charakterze ogólnopolskim. Składa się ze Wstępu, 3 rozdziałów: Spuścizna dydaktyczna II Rzeczypospolitej, Problemy edukacji historycznej w latach 1944–1948, Edukacja historyczna w latach 1949–1956, i Zakończenia. Jest opatrzona obszerną bibliografią.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 2
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 2
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Podstawy fizyczne elektrotechniki
Podstawy fizyczne elektrotechniki
Wybuchy komet w znacznych odległościach od słońca
Wybuchy komet w znacznych odległościach od słońca
Analiza akustycznych zagadnień brzegowych
Analiza akustycznych zagadnień brzegowych
Składnia polska i rosyjska zdania złożonego
Składnia polska i rosyjska zdania złożonego
Musica Galiciana, t.  9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl