ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki rolnicze »
Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki i agrofizyki (dodruk) 10,50zł

Autorzy: Piotr Kuźniar, Józef Gorzelany, Grzegorz Zaguła, Czesław Puchalski

ISBN: 978-83-7338-655-6

Rodzaj publikacji: podręcznik

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 144

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 10,50 zł (z VAT)

 

Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki i agrofizyki zawiera opisy ćwiczeń laboratoryjnych przeznaczonych dla studentów kierunków: ochrona środowiska, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka.

Instrukcje przebiegu ćwiczeń są poprzedzone wprowadzeniem zawierającym tematyczne podstawy badanych zjawisk fizycznych umożliwiające zrozumienie sensu wykonywanego zadania.

Przewodnik ma na celu pogłębienie wiedzy studentów z zakresu rachunku błędów, budowy i obsługi przyrządów pomiarowych. Można mieć nadzieję, że publikacja ułatwi studentom przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych bez konieczności sięgania do wielu podręczników.

 


 

Spis treści:

Przedmowa         

 

1. Wiadomości wstępne

1.1. Błędy i niepewności pomiarowe

1.2. Pomiary za pomocą komputera

1.3. Opracowanie wyników pomiarów

1.4. Podstawowe przyrządy pomiarowe

 

2. Pomiar i obliczanie podstawowych cech fizycznych

2.1. Wprowadzenie

2.2. Określanie kształtu wybranych płodów rolnych

2.3. Wyznaczanie gęstości ciał stałych o nieregularnym kształcie

2.4. Określenie gęstości składników strukturalnych nasion

2.5. Określenie porowatości materiału na podstawie znajomości gęstości objętościowej (materiału składowanego luzem)

 

3. Opory ruchu

3.1. Wprowadzenie

3.2. Pomiar współczynnika tarcia suwnego na płaszczyźnie

3.3. Pomiar współczynnika tarcia suwnego na równi pochyłej

3.4. Pomiar współczynnika tarcia tocznego na równi pochyłej

3.5. Ogólna charakterystyka sił tarcia wewnętrznego (lepkości)

3.6. Pomiar lepkości wiskozymetrem Höpplera

 

4. Wyznaczanie właściwości sprężystych materiałów

4.1. Wiadomości wstępne

4.2. Statyczna metoda pomiarów parametrów mechanicznych wybranych materiałów – ściskanie próbek walcowych

4.3. Statyczna próba badania sprężystości tkanki z okrywą i samej tkanki wybranych płodów rolnych

4.4. Statyczne wyznaczanie sprężystości metodą zginania próbek

4.5. Metoda dynamicznego pomiaru współczynnika sprężystości materiału przy wykorzystaniu stanowiska z czujnikiem piezoelektrycznym

 

5. Pomiar prędkości fal dźwiękowych (głosowych)

5.1. Fale w ośrodkach mechanicznych

5.2. Hałas

5.3. Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali stojącej

5.4. Wyznaczanie natężenia i mocy dźwięku w powietrzu

 

6. Woda w glebie i powietrzu

6.1. Wprowadzenie

6.2. Pomiar potencjału wodnego powietrza

6.3. Wyznaczanie współczynnika filtracji i współczynnika przewodności wodnej gleby

 

7. Wymiana cieplna

7.1. Wprowadzenie

7.2. Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego gleby

7.3. Wyznaczanie ciepła parowania wody i energii wiązań wodorowych metodą kalorymetryczną

 

8. Wybrane zagadnienia z elektryczności

8.1. Wprowadzenie

8.2. Pomiar przewodnictwa elektrycznego

8.3. Pomiar oporności elektrycznej tkanki materiału biologicznego

8.4. Pomiar potencjału elektrokinetycznego kondensatora

8.5. Pomiar impedancji i pojemności elektrycznej materiału

8.6. Wyznaczanie stałej termopary

 

 9. Wybrane zagadnienia z magnetyzmu

9.1. Wprowadzenie

9.2. Obserwacja linii sił pola magnetycznego i pomiar wielkości pola

9.3. Pomiar wartości indukowanego napięcia

 

10. Wybrane zagadnienia z falowej natury światła

10.1. Wprowadzenie

10.2. Pomiar kąta odbicia i współczynnika załamania

10.3. Wyznaczenie stężenia roztworu NaCl

10.4. Wyznaczanie zawartości cukru w roztworze za pomocą refraktometru

10.5. Transmisja promieni podczerwonych

 

Literatura

 

Tablice fizyczne

 

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wielkie funkcje technicznego intelektu. Struktura uzdolnień technicznych
Wielkie funkcje technicznego intelektu. Struktura uzdolnień technicznych
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Podstawy informatyki kwantowej. Elementarne wprowadzenie
Podstawy informatyki kwantowej. Elementarne wprowadzenie
Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne
Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne
Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia nad kulturą pucharów lejkowatych na Niżu Polskim (dodruk)
Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia nad kulturą pucharów lejkowatych na Niżu Polskim (dodruk)
Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna
Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna
Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 12
Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 12
Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945–1989
Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945–1989
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl