ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filozofia »
Myśliciele mało znani. Filozofia polska końca XIX wieku i pierwszych dekad XX stulecia 21,00zł

Autor: Leszek Gawor

ISBN: 978-83-7338-648-8

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 268

Format: A5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21 zł (z VAT)

 


 

Artykuły składające się na niniejszą książkę poświęcone są prawie zapomnianej współcześnie filozoficznej refleksji Juliana Ochorowicza (1850–1917), Napoleona Cybulskiego (1854–1922), Erazma Majewskiego (1858–1922), Jana Wacława Machajskiego (1866–1926), Jana Karola Kochanowskiego-Korwina (1869–1949), Stefana Ossowieckiego (1874–1944), Floriana Znanieckiego (1882–1958), Feliksa Młynarskiego (1884–1972) i Jana Stachniuka (1905–1963). Teksty te nie mają charakteru stricte monograficznego. Omawiają najciekawsze, w opinii autora, filozoficzne idee prezentowanych twórców, które ze wszech miar zasługują na uznanie i przypomnienie.

 


 

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1

Filozofia polska ze szczególnym uwzględnieniem jej sytuacji pod koniec XIX wieku i w pierwszych dziesięcioleciach XX stulecia

1.1. O polskiej filozofii kilka krytycznych uwag ogólnych

1.2. O filozofii polskiej przełomu XIX i XX wieku

Rozdział 2

Juliana Ochorowicza filozoficzny program pozytywizmu warszawskiego

2.1. Program filozofii pozytywnej

2.2. Program etyki naukowej

2.3. Pedagogika narodowa

Rozdzial 3

Napoleona Cybulskiego koncepcja społeczeństwa i teoria przewrotów społecznych

Rozdział 4

Naturalistyczna teoria cywilizacji Erazma Majewskiego

Rozdział 5

Nieortodoksyjna teoria socjalistycznej rewolucji Jana Wacława Machajskiego

Rozdział 6

Psychodzieje Jana Karola Kochanowskiego-Korwina

6.1. Koło zamachowe dziejów. Antyteza Północ – Południe

6.2. Oś dziejów. Antyteza jednostka – masa

6.3. Rozwój społeczny według psychodziejów

6.4. Psychodzieje a kryzys kultury europejskiej

Rozdział 7

Wizja rozwoju świata w myśli ezoterycznej Stefana Ossowieckiego

Rozdział 8

Filozofia „kulturalizmu” Floriana Znanieckiego

Rozdział 9

Feliksa Młynarskiego filozofia dziejów

Rozdział 10

Filozofia społeczna Jana Stachniuka

10.1. Filozofia kultury

10.2. Koncepcja wspakultury

10.3. Historiozofia

10.4. Mit słowiański

Zakończenie

Nota o tekstach zamieszczonych w tomie

Literatura

Indeks nazwisk 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
W poszukiwaniu rozumienia bytu społecznego człowieka. Filozofia polska końca XIX wieku i w XX stuleciu
W poszukiwaniu rozumienia bytu społecznego człowieka. Filozofia polska końca XIX wieku i w XX stuleciu
Zarys historii filozofii polskiej, wyd. II poprawione
Zarys historii filozofii polskiej, wyd. II poprawione
Filozofia. Jej istota i funkcje, wyd. IV
Filozofia. Jej istota i funkcje, wyd. IV
Poznanie a prawda
Poznanie a prawda
Rozum i obywatel. Idea rozumu publicznego oraz koncepcja jednostki we współczesnej filozofii polityki
Rozum i obywatel. Idea rozumu publicznego oraz koncepcja jednostki we współczesnej filozofii polityki
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Twarz wroga. Próba fenomenologii protagonizmu
Twarz wroga. Próba fenomenologii protagonizmu
Historia. Społeczeństwo. Wychowanie
Historia. Społeczeństwo. Wychowanie
Spór o nowoczesność w poglądach Charlesa Taylora i Alasdaira MacIntyre'a
Spór o nowoczesność w poglądach Charlesa Taylora i Alasdaira MacIntyre'a
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl