ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filozofia »
Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy 17,85zł

Autor: Beata Guzowska

ISBN: 978-83-7338-658-7

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 214

Format: A5

Oprawa: broszurowa

Cena: 17,85 zł (z VAT)

 

 

Duchowość ponowoczesna bę­dąca „produktem” zachodzących współcześnie przemian dąży do bycia swoistego rodzaju panaceum czy też alternatywą kulturową dla osób po­szukujących nowych paradygmatów i wizji przyszłego świata. Duchowość ponowoczesną należy rozumieć nie tylko jako duchowość religijną, opartą na sferze sacrum i uznaniu transcen­dencji, lecz także szerzej – jako for­mę życia duchowego wyrażającą się w określonym stylu.

Ponowoczesna duchowość wkra­czająca w dziedziny życia związane ze zdrowiem, ekologią, polityką, nauką, ekonomią, religią staje się niewąt­pliwie jedną z bardziej znaczących cech współczesnych społeczeństw, odgrywając istotną rolę w naszej rze­czywistości ,,[...] łącząc nas z szerszą rzeczywistością, w której jesteśmy osa­dzeni; ponownie nadając urok światu; odsłaniając to, co nieprawdopodobne w różnych wymiarach egzystencji oraz wypełniając nasze życie tajemnicą, witalnością i zdumieniem”.


  

Spis treści:

 

Wstęp

 

Rozdział I: Społeczno-kulturowe źródła „innej nowoczesności”

1. Wprowadzenie

2. Przesłanki historyczne kultury europejskiej

3. Kulturowo-społeczny wymiar globalizacji

3.1. Aspekt ekonomiczny

3.2. Aspekt polityczny

3.3. Aspekt kulturowy

4. Kultura globalna

5. Status religii we współczesnej kulturze

 

Rozdział II: Od nowoczesnej do ponowoczesnej wizji kultury

1. Wprowadzenie

2. Moderność w kulturze – zarys problematyki

3. Wieloznaczność pojęcia postmodernizm

4. Postmodernistyczna refleksja filozoficzna a współczesna rzeczywistość kulturowa

5. Próba nowego ujęcia rzeczywistości kulturowej

5.1. Ponowoczesny pluralizm kulturowo-społeczny

6. Postmodernizm a religia

 

Rozdział III: Ponowoczesne oblicze religii. Charakterystyka wybranych zagadnień

1. Wprowadzenie

2. New Age – jako przejaw religii sprywatyzowanej i niewidzialnej

3. Idee filozoficzne ruchu Nowej Ery

4. New Age a rynek religijny

5. Duchowość

 

Rozdział IV: Duchowość ponowoczesna

1. Wprowadzenie

2. Duchowość Ponowoczesna, Nowa Duchowość – próba definicji

3. Postmodernistyczna formuła duchowości ponowoczesnej

4. Duchowość ponowoczesna a postmodernistyczna estetyzacja życia

4.1. Ponowoczesny pluralizm kulturowo-społeczny a problem autokreacji

4.2. Tolerancja a autokreacja

4.3. Ponowoczesne koncepcje wolności a autokreacja

 

Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Summary

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Etyczne i społeczne konsekwencje osiągnięć nowoczesnej biotechnologii
Etyczne i społeczne konsekwencje osiągnięć nowoczesnej biotechnologii
Ewolucja – mózg – zachowania społeczne
Ewolucja – mózg – zachowania społeczne
Horyzonty filozofii radykalnej. Grażyna Żukowska
Horyzonty filozofii radykalnej. Grażyna Żukowska
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia
Język – podmiot – rzeczywistość. Szkice na temat języka i mowy oraz ich roli w życiu indywidualnym i zbiorowym
Język – podmiot – rzeczywistość. Szkice na temat języka i mowy oraz ich roli w życiu indywidualnym i zbiorowym
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
What ought to be a person’s relationship to society? Polish Struggles with the Selected Problems of Philosophy of Law and Philosophy of Politics
What ought to be a person’s relationship to society? Polish Struggles with the Selected Problems of Philosophy of Law and Philosophy of Politics
Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki
Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl