ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Teoretyczno-metodyczne podstawy wybranych letnich form turystyki aktywnej 21,00zł

Autorzy: Wojciech Czarny, Maciej Brożyna, Łukasz Godek, Jarosław Herbert, Maciej Śliż, Andrzej Śmiały

ISBN: 978-83-7338-610-5

Rodzaj publikacji: podręcznik

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 152

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21 zł (z VAT)

 

Województwo podkarpackie posiada gęstą sieć tras i szlaków turystycznych, dyspo­nuje rozwiniętą bazą noclegową i gastronomiczną, oferuje dobrą jakość usług turys­tycznych, a to zapewnia odpowiednie warunki do aktywnego odpoczynku. Turystyka piesza, rowerowa i kajakowa zawiera pożądany, zwłaszcza przez młodych ludzi, element ryzyka i rywalizacji, dostarcza mocnych wrażeń i sprzyja odnowie sił psychofizycznych.

W piśmiennictwie polskim brak syntetycznej kompilacji wspomnianych form w jednym opracowaniu. Autorzy niniejszego podręcznika postarali się sprostać temu za­daniu, oddając do użytku opracowanie skierowane przede wszystkim do studentów wychowania fizycznego oraz turystyki i rekreacji. Książka składa się z trzech głównych rozdziałów, w których omawiane są: turystyka piesza, rowerowa i kajakowa. Dwa kolejne rozdziały dotyczą aspektów zdrowotnych uprawiania turystyki oraz postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Systematyczna aktywność ruchowa jest obowiązkiem każdego człowieka w stosunku do własnego zdrowia. Umacnia bowiem dobry stan zdrowia i jednocześnie zapobiega rozwojowi przewlekłych chorób, m.in. układu krążenia, metabolicznych i narządu ruchu. W myśl sentencji Wojciecha Oczki: Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do lektury, a następnie do praktycznego działania w terenie.

 

Autorzy

 


 

Spis treści:

 

Wstęp

 

1. Turystyka piesza

1.1. Rys historyczny

1.2. Ogólna charakterystyka turystyki pieszej

1.3. Podstawowe umiejętności w turystyce pieszej

1.4. Przykładowe gry doskonalące umiejętności w turystyce pieszej

1.5. Planowanie turystyki pieszej

1.5.1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa, wymogi prawne, obowiązujące zasady

1.5.2. Organizacja turystyki pieszej

1.6. Turystyczne szlaki piesze

1.6.1. Przykładowa trasa piesza

1.6.2. Przykładowa wycieczka piesza

1.6.3. Komercyjne rajdy piesze w województwie podkarpackim

1.7. Formy uprawiania turystyki pieszej

1.8. Ćwiczenia teoretyczne i praktyczne na zaliczenie przedmiotu

 

2. Turystyka rowerowa

2.1. Rys historyczny

2.2. Ogólna charakterystyka turystyki rowerowej

2.2.1. Rodzaje rowerów

2.3. Podstawowe umiejętności w turystyce rowerowej

2.4. Przykładowe gry doskonalące umiejętności jazdy rowerem

2.5. Planowanie turystyki rowerowej

2.5.1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa, wymogi prawne, obowiązujące zasady

2.5.2. Organizacja turystyki rowerowej

2.6. Turystyczne szlaki rowerowe

2.6.1. Przykładowa trasa rowerowa

2.6.2. Przykładowa wycieczka rowerowa

2.6.3. Komercyjne wycieczki rowerowe w województwie podkarpackim

2.7. Formy uprawiania turystyki rowerowej

2.8. Ćwiczenia teoretyczne i praktyczne na zaliczenie przedmiotu

 

3. Turystyka kajakowa

3.1. Rys historyczny

3.2. Ogólna charakterystyka turystyki kajakowej

3.3. Podstawowe umiejętności w turystyce kajakowej

3.3.1. Czynności przygotowawcze

3.3.2. Podstawowe manewry

3.3.3. Elementy locji

3.3.4. Umiejętności dodatkowe

3.4. Przykładowe gry i zabawy doskonalące umiejętności pływania kajakiem

3.5. Planowanie i organizacja turystyki kajakowej

3.5.1. Program szkolenia podstawowego z kajakarstwa

3.5.2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa - wymogi prawne, obowiązujące zasady

3.6. Turystyczne szlaki wodne

3.6.1. Przykładowe trasy kajakowe

3.6.2. Podstawowe zasady organizacji wycieczki kajakęwej

3.6.3. Komercyjne wycieczki kajakowe w województwie podkarpackim

3.7. Formy uprawiania turystyki kajakowej

3.8. Ćwiczenia teoretyczne i praktyczne na zaliczenie przedmiotu

 

4. Aspekty zdrowotne turystycznych praktyk studenckich

 

5. Podstawowe zasady i metody postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy

5.1. Zasady i metody postępowania w przypadku utraty przytomności

5.2. Pierwsza pomoc przedmedyczna przy urazach i rozstrojach organizmu

5.3. Ćwiczenia teoretyczne i praktyczne na zaliczenie przedmiotu

 

Zakończenie

 

Piśmiennictwo

 

Notki o Autorach

 

Aneks

1. Autorzy i studenci na turystycznych szlakach-fotografie

2. Oznaczenia szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym
Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym
Rozwój sportu ratowniczego w Polsce w latach 1967–2012. Zarys problematyki
Rozwój sportu ratowniczego w Polsce w latach 1967–2012. Zarys problematyki
Zarys historii narciarstwa i snowboardingu
Zarys historii narciarstwa i snowboardingu
Technologia żywności i żywienia
Technologia żywności i żywienia
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 1
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 1
Zdrowie publiczne, cz. 3: Leki a zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia
Zdrowie publiczne, cz. 3: Leki a zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia
Wybrane problemy zdrowia publicznego w perspektywie pracy socjalnej. Podręcznik dla studentów
Wybrane problemy zdrowia publicznego w perspektywie pracy socjalnej. Podręcznik dla studentów
Raporty i szkice o kulturze fizycznej i zdrowotnej w perspektywie humanistycznej
Raporty i szkice o kulturze fizycznej i zdrowotnej w perspektywie humanistycznej
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl