ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Limes 3–4/2010–2011. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej 21,00zł

Redaktorzy: Włodzimierz Bonusiak, Stanisław Nabywaniec, Wioletta Zawitkowska

ISSN: 1689-5002

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 304

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21 zł (z VAT)

 

Spis treści: Słowo od Redakcji, ROZPRAWY I ARTYKUŁY: Tadeusz W. Lange (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) –  Maltański epizod księcia  Hieronima Lubomirskiego, Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Polska oraz obcojęzyczna literatura dotycząca dziejów Kamieńca Podolskiego – uzupełnienia, Janusz Polaczek (Uniwersytet Rzeszowski) – Kościuszko rewolucjonista, Współczesna ikonografia wodza insurekcji 1794 r. i początki jego „legendy demokratycznej”, Adrian Uljasz (Uniwersytet Rzeszowski) – Polski Kościół luterański wobec rewolucji 1905 r., Sławomir Gajdur (Uniwersytet Rzeszowski) – Tarnowski kahał i spory polityczne związane ze zmianami w jego funkcjonowaniu w okresie międzywojennym, Barbara Popieluch (Uniwersytet Rzeszowski) – Rozwój przestrzenno-urbanistyczny Jarosławia w latach 1918–1939, Anna Stawarz (Uniwersytet Rzeszowski) – Stanowisko ukraińskiego dziennika „Diło” wobec wydarzeń mających miejsce w powiecie leskim latem 1932 r., Mateusz Hołojuch (Uniwersytet Rzeszowski) – Niełatwe drogi narodu węgierskiego, czyli historia Węgier w okresie dwudziestolecia międzywojennego w ujęciu polskiej prasy, Witold Marcoń (Uniwersytet Śląski) – Posłowie zaolziańscy w Sejmie Śląskim, Jarosław Jastrzębski (Uniwersytet Jagielloński) – Izba Rzemieślnicza w Tarnopolu – struktura organizacyjna w latach 1927–1939, Marcin Werner (Uniwersytet Rzeszowski) – Prawicowa opozycja antyhitlerowska w III Rzeszy 19331943, Іванна Лучаківська/Ivanna Luchakivska (Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Iwana Franki w Drohobyczu) – Умови праці і побуту укра-їнських робітників у III райху (1939–1945 рр.), Stefan Dudra (Uniwersytet Zielonogórski) – Kościół prawosławny na terenie Polski południowo-wschodniej, Anna Bogdan (Uniwersytet Rzeszowski) – Odrodzenie się struktur „Solidarności” na Podkarpaciu na tle wydarzeń roku 1989, RECENZJE, OMÓWIENIA I SPRAWOZDANIA: Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Uwagi na temat dwóch albumów fotograficznych poświęconych działaniom wojennym pomiędzy Rzeczpospolitą  Polską a bolszewicką Rosją w 1920 roku. Artykuł recenzyjny, Janusz Polaczek (Uniwersytet Rzeszowski) –  Albert Weisgerber. Między tradycją a nowoczesnością”, wystawa w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Karol Kollinger (Uniwersytet Rzeszowski) – Międzynarodowa konferencja naukowa „The Motif of Conversion In Old Norse and Latin Sources”, Zakopane 27–29 września 2010, Agnieszka Kawalec (Uniwersytet Rzeszowski) – Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia Galicji 1772–1918 – problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań”, Czudec 18–19 listopada 2010 r., Katarzyna Thomas (Uniwersytet Rzeszowski) – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holo-caustu w Rzeszowie 26 stycznia–9 lutego 2010 roku, Wioletta Zawitkowska (Uniwersytet Rzeszowski) – Podwójny jubileusz prof. dr. hab. Władysława Andrzeja Serczyka, Rzeszów 26 listopada 2010 roku, Notki o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Konferencja Episkopatu Polski wobec wybranych kwestii politycznych i społecznych w Polsce w latach 1989-2014
Konferencja Episkopatu Polski wobec wybranych kwestii politycznych i społecznych w Polsce w latach 1989-2014
Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie do 1939 roku
Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie do 1939 roku
Limes 7/2014. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 7/2014. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia i sztuka
Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia i sztuka
Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe
Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe
Polska – Słowacja – Europa Środkowa w XIX–XXI wieku
Polska – Słowacja – Europa Środkowa w XIX–XXI wieku
Limes 5. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 5. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl