ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Historia. Społeczeństwo. Wychowanie 5,25zł

Redaktorzy: Jerzy Maternicki, Mariola Hoszowska, Paweł Sierżęga

 

ISBN: 83-7338-013-2

Rok wydania: 2003

Liczba stron: 428

Format: B5

Cena: 5,25 zł (z VAT)
Książka poświęcona jest prof. Alojzemu Zieleckiemu – znakomitemu dydaktykowi historii, badaczowi dziejów regionalnych, współtwórcy studium historycznego rzeszowskiej WSP (później Uniwersytetu Rzeszowskiego). Składa się ze Wstępu, Bibliografii prac Profesora Alojzego Zieleckiego 1967–2002 oraz 3 zasadniczych działów: I. Aktualne problemy dydaktyki historii: Jerzy Maternicki (Rzeszów) – Aktywno-refleksyjny model kształcenia historycznego; Hanna Wójcik-Łagan (Kielce) – O umiejętnościach nauczycieli historii dawniej i dziś; Maria Kujawska (Poznań) – Strategie utrwalania historii prywatnej przez polską młodzież. Wspomnienie i heroizacja bliskich; Andrzej Stępnik (Lublin) – Trzy modele historii regionalnej w nauczaniu szkolnym; Zofia Teresa Kozłowska (Warszawa) – Edukacja regionalna – stan i potrzeby; Grażyna Pańko (Wrocław) – Mapa jako narzędzie kontroli wiadomości na przykładzie próbnej matury i właściwego egzaminu maturalnego 2002 w województwie dolnośląskim; Adam Suchoński (Opole) – Manifestacja pod zamkiem w Hambach 27 maja 1832 roku w polskich i niemieckich podręcznikach do nauczania historii; II. Historiografia i edukacja historyczna (XIX–XX w.): Wit Górczyński (Warszawa) – Ignacego Lubicz-Czerwińskiego “Rys kultury i oświecenia narodu polskiego od wieku X do końca XVII”. Próba integralnego prezentowania dziejów ojczystych; Mariola Hoszowska (Rzeszów) – Kobiet portret własny w świetle pisarstwa historyczno-dydaktycznego Julii Woykowskiej; Maria Bieniek (Olsztyn) – Kartografia historyczna w polskich podręcznikach historii (1795–1863); Elżbieta Cesarz-Maternicka (Rzeszów) – Chłopi i sprawa chłopska w “Dziejach Polski’ Michała Bobrzyńskiego; Joanna Pisulińska (Rzeszów) – Społeczność żydowska w galicyjskich podręcznikach dziejów Polski okresu popowstaniowego; Paweł Sierżęga (Rzeszów) – Krakowskie obchody setnej rocznicy insurekcji kościuszkowskiej w świetle publicystyki galicyjskiej; Czesław Nowarski (Kraków) – Niektóre właściwości systemu dydaktycznego w uczelniach kształcących nauczycieli historii w Polsce (1945–1956); Barbara Jakubowska (Warszawa) – Wydział Historii Partii KC PZPR – krytyka, samokrytyka i autokrytyka; Elżbieta Biesiadecka (Rzeszów) – Literatura popularnonaukowa, piękna i pamiętnikarska w polskiej myśli dydaktyczno-historycznej okresu PRL-u (zarys problematyki badawczej); Jerzy Centkowski (Rzeszów) – Szkolna edukacja historyczno-polityczna w RFN i NRD wobec idei zjednoczenia Niemiec; Józef Buszko (Kraków) – O historii i życiu raz jeszcze; III. Społeczeństwo – państwo – kultura (XVI–XX w.): Feliks Kiryk (Kraków) – Przyczynek do dziejów Brzozowa w XVI–XVIII wieku; Józef Półćwiartek (Rzeszów) – Rolnictwo w gospodarce miasta Tyczyn w czasach nowożytnych (Problematyka i metoda badań); Jerzy Motylewicz (Rzeszów) – Reforma czynszowa w dobrach dobromilskich w 1767 roku; Krystyna Wróbel-Lipowa (Lublin) – Społeczeństwo i gospodarka Hrubieszowa w Galicji Wschodniej (1772–1809); Janusz Polaczek (Rzeszów) – Walentego Wańkowicza malarskie wizje Napoleona; Jadwiga Hoff (Rzeszów) – Wschodniogalicyjski sztetl (na przykładzie Czortkowa); Jerzy Jarowiecki (Kraków) – Lwowska prasa ludowa w okresie autonomii galicyjskiej; Marian Stolarczyk (Rzeszów) – Z działalności Spółdzielni Oszczędności i Pożyczek w powiecie brzeskim (Dębno i Strzelce Wielkie); Ewa Orlof (Rzeszów) – Zainteresowania polskiego MSZ słowackimi projektami autonomii w latach 1921–1938; Włodzimierz Bonusiak (Rzeszów) – Polityka ZSRR wobec przemysłu na okupowanych ziemiach polskich w okresie październik 1939 – czerwiec 1941; Adrian Konopka (Białystok) – Problem suwerenności w obozie socjalistycznym do roku 1956; Hanna Konopka (Białystok) – Kobieta – praca – edukacja na łamach “Przyjaciółki” (1948–1956).

 Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Elity ruchu ludowego w Polsce w latach 1944 – 1949
Elity ruchu ludowego w Polsce w latach 1944 – 1949
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
“Hyphenated” identities. The Issue of Cultural Identity in Selected Ethnic American Autobiographical Texts
“Hyphenated” identities. The Issue of Cultural Identity in Selected Ethnic American Autobiographical Texts
Pogranicza historii. Studia i szkice
Pogranicza historii. Studia i szkice
Ontologiczne podstawy estetyki. Zarys koncepcji Nicolaia Hartmanna
Ontologiczne podstawy estetyki. Zarys koncepcji Nicolaia Hartmanna
Wielki Strajk Chłopski w 1937 roku. Uwarunkowania i konsekwencje
Wielki Strajk Chłopski w 1937 roku. Uwarunkowania i konsekwencje
Antynomie polityki
Antynomie polityki
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl