ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Historia. Społeczeństwo. Wychowanie 5,25zł

Redaktorzy: Jerzy Maternicki, Mariola Hoszowska, Paweł Sierżęga

 

ISBN: 83-7338-013-2

Rok wydania: 2003

Liczba stron: 428

Format: B5

Cena: 5,25 zł (z VAT)
Książka poświęcona jest prof. Alojzemu Zieleckiemu – znakomitemu dydaktykowi historii, badaczowi dziejów regionalnych, współtwórcy studium historycznego rzeszowskiej WSP (później Uniwersytetu Rzeszowskiego). Składa się ze Wstępu, Bibliografii prac Profesora Alojzego Zieleckiego 1967–2002 oraz 3 zasadniczych działów: I. Aktualne problemy dydaktyki historii: Jerzy Maternicki (Rzeszów) – Aktywno-refleksyjny model kształcenia historycznego; Hanna Wójcik-Łagan (Kielce) – O umiejętnościach nauczycieli historii dawniej i dziś; Maria Kujawska (Poznań) – Strategie utrwalania historii prywatnej przez polską młodzież. Wspomnienie i heroizacja bliskich; Andrzej Stępnik (Lublin) – Trzy modele historii regionalnej w nauczaniu szkolnym; Zofia Teresa Kozłowska (Warszawa) – Edukacja regionalna – stan i potrzeby; Grażyna Pańko (Wrocław) – Mapa jako narzędzie kontroli wiadomości na przykładzie próbnej matury i właściwego egzaminu maturalnego 2002 w województwie dolnośląskim; Adam Suchoński (Opole) – Manifestacja pod zamkiem w Hambach 27 maja 1832 roku w polskich i niemieckich podręcznikach do nauczania historii; II. Historiografia i edukacja historyczna (XIX–XX w.): Wit Górczyński (Warszawa) – Ignacego Lubicz-Czerwińskiego “Rys kultury i oświecenia narodu polskiego od wieku X do końca XVII”. Próba integralnego prezentowania dziejów ojczystych; Mariola Hoszowska (Rzeszów) – Kobiet portret własny w świetle pisarstwa historyczno-dydaktycznego Julii Woykowskiej; Maria Bieniek (Olsztyn) – Kartografia historyczna w polskich podręcznikach historii (1795–1863); Elżbieta Cesarz-Maternicka (Rzeszów) – Chłopi i sprawa chłopska w “Dziejach Polski’ Michała Bobrzyńskiego; Joanna Pisulińska (Rzeszów) – Społeczność żydowska w galicyjskich podręcznikach dziejów Polski okresu popowstaniowego; Paweł Sierżęga (Rzeszów) – Krakowskie obchody setnej rocznicy insurekcji kościuszkowskiej w świetle publicystyki galicyjskiej; Czesław Nowarski (Kraków) – Niektóre właściwości systemu dydaktycznego w uczelniach kształcących nauczycieli historii w Polsce (1945–1956); Barbara Jakubowska (Warszawa) – Wydział Historii Partii KC PZPR – krytyka, samokrytyka i autokrytyka; Elżbieta Biesiadecka (Rzeszów) – Literatura popularnonaukowa, piękna i pamiętnikarska w polskiej myśli dydaktyczno-historycznej okresu PRL-u (zarys problematyki badawczej); Jerzy Centkowski (Rzeszów) – Szkolna edukacja historyczno-polityczna w RFN i NRD wobec idei zjednoczenia Niemiec; Józef Buszko (Kraków) – O historii i życiu raz jeszcze; III. Społeczeństwo – państwo – kultura (XVI–XX w.): Feliks Kiryk (Kraków) – Przyczynek do dziejów Brzozowa w XVI–XVIII wieku; Józef Półćwiartek (Rzeszów) – Rolnictwo w gospodarce miasta Tyczyn w czasach nowożytnych (Problematyka i metoda badań); Jerzy Motylewicz (Rzeszów) – Reforma czynszowa w dobrach dobromilskich w 1767 roku; Krystyna Wróbel-Lipowa (Lublin) – Społeczeństwo i gospodarka Hrubieszowa w Galicji Wschodniej (1772–1809); Janusz Polaczek (Rzeszów) – Walentego Wańkowicza malarskie wizje Napoleona; Jadwiga Hoff (Rzeszów) – Wschodniogalicyjski sztetl (na przykładzie Czortkowa); Jerzy Jarowiecki (Kraków) – Lwowska prasa ludowa w okresie autonomii galicyjskiej; Marian Stolarczyk (Rzeszów) – Z działalności Spółdzielni Oszczędności i Pożyczek w powiecie brzeskim (Dębno i Strzelce Wielkie); Ewa Orlof (Rzeszów) – Zainteresowania polskiego MSZ słowackimi projektami autonomii w latach 1921–1938; Włodzimierz Bonusiak (Rzeszów) – Polityka ZSRR wobec przemysłu na okupowanych ziemiach polskich w okresie październik 1939 – czerwiec 1941; Adrian Konopka (Białystok) – Problem suwerenności w obozie socjalistycznym do roku 1956; Hanna Konopka (Białystok) – Kobieta – praca – edukacja na łamach “Przyjaciółki” (1948–1956).

 Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Elity ruchu ludowego w Polsce w latach 1944 – 1949
Elity ruchu ludowego w Polsce w latach 1944 – 1949
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
“Hyphenated” identities: The Issue of Cultural Identity in Selected Ethnic American Autobiographical Texts
“Hyphenated” identities: The Issue of Cultural Identity in Selected Ethnic American Autobiographical Texts
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej
Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej
Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy
Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy
Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.
Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.
Ontologiczne podstawy estetyki. Zarys koncepcji Nicolaia Hartmanna
Ontologiczne podstawy estetyki. Zarys koncepcji Nicolaia Hartmanna
Antynomie polityki
Antynomie polityki
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl