ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Filologiczne konteksty współczesności. Literatura 15,75zł

Redaktor: Kazimierz Prus, Iwona Rządecka-Mikołajczyk

ISBN: 978-83-7338-669-3

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 156

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

Spis treści: Marzena Baran-Radwańska – Antropocentryczny wymiar eseistyki Jana Parandowskiego, Sylwia Baran – „Bieguństwo” jako wyraz sytuacji egzystencjalnej współczesnego człowieka – na podstawie powieści Olgi Tokarczuk Bieguni, Dorota BielendaLudowa wizja świata i człowieka w poezji Stanisławy Kopiec a uniwersalny wymiar lirycznej refleksji, Paulina Cioroch – Na granicy między narodami – Polska, Litwa i Estonia w prozie niemiecko-bałtyckiego pisarza Edzarda Schapera, Małgorzata HerchelPersonifikacja śmierci jako sposób ukazywania tabu w inskrypcjach nagrobnych cmentarzy wiejskich (na przykładzie wybranych wsi małopolskich), Dorota Jagiełło – Synteza myśli historiozoficznej Fiodora Tiutczewa na podstawie wybranych wierszy z lat 1826–1844, Zofia JanowskaHow the Dead Live Willa Selfa jako współczesne ujęcie motywu odrodzenia, Katarzyna KarwowskaWypędzeni do raju – wokół prozy autorów emigracji lat osiemdziesiątych w Niemczech, Monika Kołodziej – Elementy groteski w opowiadaniach Andrzeja Buszy, Magdalena Pocałuń-Dydycz – Topos człowieka-wędrowca w zbiorze opowiadań Jeden dzień  Edwarda Stachury, Adriana Pyszkowska-Włoch – Wątki japońskie w poezji polskiej modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego, Emanuela Reszka – Odmiany i strategie dydaktyki w twórczości Mariana Brandysa, Iwona Rządecka-Mikołajczyk – Groteska w opowiadaniach Brunona Schulza, Anna Sadek – Kilka słów o ulubionych książkach uczniów szkoły podstawowej, Marta Węgrzyn – Człowiek i społeczeństwo w dramaturgii Sławomira Mrożka, Ewa WielgoszWspomnienia lwowianina. O autobiograficznym nacechowaniu Mojego Lwowa Józefa Wittlina, Anita Wolanin – Igraszki z baśnią – czyli o postmodernizmie w pisarstwie Terry’ego Pratchetta.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
O języku programu telewizyjnego dla młodzieży (na przykładzie „Roweru Błażeja”)
O języku programu telewizyjnego dla młodzieży (na przykładzie „Roweru Błażeja”)
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Polska podczas II wojny światowej, wyd. IV
Polska podczas II wojny światowej, wyd. IV
Plotka w świetle teorii aktów mowy i zasad etyki komunikacji międzyludzkiej
Plotka w świetle teorii aktów mowy i zasad etyki komunikacji międzyludzkiej
Przemoc – konteksty społeczno-kulturowe, t. 1: Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska, t. 2: Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska (dodruk)
Przemoc – konteksty społeczno-kulturowe, t. 1: Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska, t. 2: Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska (dodruk)
Zdrowie publiczne, cz. 1: Żywienie w zdrowiu publicznym
Zdrowie publiczne, cz. 1: Żywienie w zdrowiu publicznym
Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne
Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl