ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Filologiczne konteksty współczesności. Literatura 15,75zł

Redaktor: Kazimierz Prus, Iwona Rządecka-Mikołajczyk

ISBN: 978-83-7338-669-3

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 156

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

Spis treści: Marzena Baran-Radwańska – Antropocentryczny wymiar eseistyki Jana Parandowskiego, Sylwia Baran – „Bieguństwo” jako wyraz sytuacji egzystencjalnej współczesnego człowieka – na podstawie powieści Olgi Tokarczuk Bieguni, Dorota BielendaLudowa wizja świata i człowieka w poezji Stanisławy Kopiec a uniwersalny wymiar lirycznej refleksji, Paulina Cioroch – Na granicy między narodami – Polska, Litwa i Estonia w prozie niemiecko-bałtyckiego pisarza Edzarda Schapera, Małgorzata HerchelPersonifikacja śmierci jako sposób ukazywania tabu w inskrypcjach nagrobnych cmentarzy wiejskich (na przykładzie wybranych wsi małopolskich), Dorota Jagiełło – Synteza myśli historiozoficznej Fiodora Tiutczewa na podstawie wybranych wierszy z lat 1826–1844, Zofia JanowskaHow the Dead Live Willa Selfa jako współczesne ujęcie motywu odrodzenia, Katarzyna KarwowskaWypędzeni do raju – wokół prozy autorów emigracji lat osiemdziesiątych w Niemczech, Monika Kołodziej – Elementy groteski w opowiadaniach Andrzeja Buszy, Magdalena Pocałuń-Dydycz – Topos człowieka-wędrowca w zbiorze opowiadań Jeden dzień  Edwarda Stachury, Adriana Pyszkowska-Włoch – Wątki japońskie w poezji polskiej modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego, Emanuela Reszka – Odmiany i strategie dydaktyki w twórczości Mariana Brandysa, Iwona Rządecka-Mikołajczyk – Groteska w opowiadaniach Brunona Schulza, Anna Sadek – Kilka słów o ulubionych książkach uczniów szkoły podstawowej, Marta Węgrzyn – Człowiek i społeczeństwo w dramaturgii Sławomira Mrożka, Ewa WielgoszWspomnienia lwowianina. O autobiograficznym nacechowaniu Mojego Lwowa Józefa Wittlina, Anita Wolanin – Igraszki z baśnią – czyli o postmodernizmie w pisarstwie Terry’ego Pratchetta.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zdrowie publiczne, cz. 1: Żywienie w zdrowiu publicznym
Zdrowie publiczne, cz. 1: Żywienie w zdrowiu publicznym
Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne
Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne
Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy
Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy
Słowo. Studia językoznawcze, nr 1
Słowo. Studia językoznawcze, nr 1
Zagadnienia  readaptacji  społecznej  skazanych
Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Kompendium rolnictwa ekologicznego
Kompendium rolnictwa ekologicznego
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
O języku programu telewizyjnego dla młodzieży (na przykładzie „Roweru Błażeja”)
O języku programu telewizyjnego dla młodzieży (na przykładzie „Roweru Błażeja”)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl