ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki rolnicze »
Chemia fizyczna dla biologów. Termodynamika i kinetyka, wyd. II poprawione 21,00zł

Autor: Grzegorz Bartosz

ISBN: 978-83-7338-670-9

Rodzaj publikacji: podręcznik

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 227

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21 zł (z VAT)

 


Nominacja na XI Poznańskich Dniach Książki Naukowej (11–13.10.2007 r.) oraz na 11. Targach Książki w Krakowie (25–28.10.08) w kategorii Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki 2008


 

Spis treści:

 

1. TERMODYNAMIKA

Po co ta termodynamika?

Na układy nie ma rady

Repetitio mater studiorum est

Stan układu, równanie stanu

Równanie stanu gazu doskonałego

Objętość molowa gazu doskonałego

Warunki standardowe, warunki normalne

Równanie stanu gazu rzeczywistego

Funkcje stanu

Energia wewnętrzna

Entalpia

Stany standardowe

Entalpia przemiany, entalpia reakcji chemicznej

Standardowe funkcje termodynamiczne – konwencje oznaczeń

Entalpia przemian fazowych

Zmiana energii wewnętrznej a zmiana entalpii

Reakcje egzotermiczne i endotermiczne

Entalpia spalania

Addytywność entalpii

Prawo Hessa

Standardowe entalpie tworzenia

Zależność entalpii od temperatury

Czy warunek osiągnięcia minimum energii wewnętrznej (entalpii) układu określa kierunek

przemian zachodzących w układzie?

Entropia

Entropia molowa

Entropia przemian

Entropia reakcji chemicznej

Statystyczna definicja entropii

II zasada termodynamiki

Molekularna interpretacja entropii

Czy możliwe jest spontaniczne obniżenie entropii w układzie?

Czy możliwe jest określenie bezwzględnej wartości entropii układu?

Energia swobodna

Entalpia swobodna

Potencjał chemiczny

Entalpia swobodna reakcji chemicznej

Co napędza reakcje chemiczne?

Entalpia swobodna reakcji chemicznej

Entalpia swobodna a stała równowagi reakcji chemicznej

Jak temperatura wpływa na wartość stałej równowagi reakcji chemicznej i co z tego wynika?

Sprzężenie reakcji chemicznych

Entalpia swobodna szlaków metabolicznych

Reakcje redoks

Entalpia swobodna reakcji redoks

Jak pH wpływa na wartość potencjału redoks pary redoks?

Pomiar pH

Miareczkowanie potencjometryczne

Wskaźniki redoks

Powolne i nieodwracalne reakcje redoks

Reakcje redoks w komórce

 

2. WŁAŚCIWOŚCI ROZTWORÓW

Przypomnienie: stężenie roztworu

Przypomnienie: autoprotoliza wody, pH

Kwasy i zasady

pH roztworów mocnych kwasów i zasad

pH roztworów słabych kwasów

pH roztworów słabych zasad

Czy możemy stosować stałą zasadową dla kwasu, a stałą kwasową dla zasady?

pH roztworów soli

Miareczkowanie mocnego kwasu mocną zasadą

Miareczkowanie słabego kwasu mocną zasadą

Roztwory buforowe

Pojemność buforowa

Kwasy wieloprotonowe

Jak sporządzić bufor?

Wróćmy jeszcze do równania Hendersona–Hasselbalcha

Wskaźniki pH

Ładunek elektryczny aminokwasów w roztworze wodnym

Ładunek elektryczny białek

Właściwości koligatywne roztworów

Obniżenie ciśnienia pary rozpuszczalnika

Podwyższenie temperatury wrzenia i obniżenie temperatury krzepnięcia rozpuszczalnika

Ciśnienie osmotyczne

Od czego zależy współczynnik aktywności jonu w roztworze?

Zjawiska osmotyczne w komórkach

Efekt Donnana

Potencjał elektrochemiczny

Równowaga jonowa w komórce

Iloczyn rozpuszczalności

Efekt wspólnego jonu

Równowagi fazowe: wykres fazowy substancji czystej

Reguła faz Gibbsa

Wykresy fazowe układów ciecz–ciecz

 

3. ODDZIAŁYWANIE LIGANDÓW Z MAKROCZĄSTECZKAMI

Równoczesne wiązanie się dwu różnych ligandów z makrocząsteczką

Wiązanie się ligandu z wieloma miejscami w makrocząsteczce

Niezależne wiązanie się ligandu z identycznymi miejscami wiążącymi makrocząsteczki

Kooperatywne wiązanie się ligandu z identycznymi miejscami wiążącymi makrocząsteczki

Wiązanie się ligandu z nieidentycznymi miejscami wiążącymi

Wiązanie się wielowalentnych ligandów z makrocząsteczkami o wielu miejscach wią­żących

 

4. KINETYKA REAKCJI CHEMICZNYCH

Szybkość reakcji

Rząd reakcji chemicznej

Równania kinetyczne w postaci całkowej

Czas połowicznego zaniku substratu

Reakcje odwracalne

Reakcje łańcuchowe

Reakcje fotochemiczne

Zależność szybkości reakcji od temperatury: wykres Arrheniusa

Interpretacja parametrów równania Arrheniusa: teoria zderzeń

Interpretacja parametrów równania Arrheniusa: teoria kompleksu aktywnego

Kataliza

Zależność szybkości reakcji od pH: wpływ jonizacji substratu

 

5. KINETYKA REAKCJI ENZYMATYCZNYCH

Kataliza enzymatyczna

Zależność szybkości reakcji enzymatycznych od pH

Zależność szybkości reakcji enzymatycznej od temperatury

Równanie Michaelisa–Menten

Stała katalityczna, stała specyficzności

Aktywność enzymatyczna

Linearyzacja równania Michaelisa–Menten

Inhibicja przez substrat

Dyfuzja ułatwiona przez błony: identyczne równania kinetyczne

Scałkowana postać równania Michaelisa–Menten

Inhibicja aktywności enzymów

Inhibicja kompetycyjna

Inhibicja niekompetycyjna

Inhibicja akompetycyjna

Wyznaczanie typu inhibicji

Wykresy wtórne

Wykres Dixona

Kinetyka reakcji dwusubstratowych

Kinetyka sigmoidalna

 

STAŁE FIZYCZNE

 

PIŚMIENNICTWO

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Tlenkowe materiały laserowe
Tlenkowe materiały laserowe
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
Zawartość zanieczyszczeń środowiskowych w tkankach w zależności od wieku zwierząt i składu chemicznego mięsa
Zawartość zanieczyszczeń środowiskowych w tkankach w zależności od wieku zwierząt i składu chemicznego mięsa
Poprawa właściwości gleby lekkiej w wyniku stosowania różnych dodatków mineralnych
Poprawa właściwości gleby lekkiej w wyniku stosowania różnych dodatków mineralnych
Utrwalanie i przechowywanie żywności
Utrwalanie i przechowywanie żywności
Wartość rzeźna, jakość mięsa i tłuszczu chłodzonego i mrożonego oraz poziom akumulacji związków toksycznych w zależności od wieku koni
Wartość rzeźna, jakość mięsa i tłuszczu chłodzonego i mrożonego oraz poziom akumulacji związków toksycznych w zależności od wieku koni
Ocena żywności i żywienia
Ocena żywności i żywienia
Ćwiczenia. Podstawy biofizyki, chemia fizyczna, biochemia, enzymologia, biologia komórki
Ćwiczenia. Podstawy biofizyki, chemia fizyczna, biochemia, enzymologia, biologia komórki
Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne
Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl