ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji 21,00zł

Autor: Danuta Pustelak

ISBN: 978-83-7338-668-6

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 244

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21 zł (z VAT)

 

 

Monografia rodziny Jędrzejowiczów dr Danuty Pustelak oparta jest na solidnym archiwalnym materiale źródłowym, licznych wydaw­nictwach źródłowych i bogatej literaturze przedmiotu [...]. Autorka wykazała należytą wiedzę dotyczącą ogólnej problematyki historycz­nej, w kontekście której zbadała problem zasygnalizowany w tytule. [...] Praca łączy problematykę ogólnokrajową z problematyką regio­nalną. Problemy dotyczące powiatu rzeszowskiego ukazane zostały, poprzez dzieje rodu Jędrzejowiczów, w należytej oprawie dziejów Galicji, często i całej Austrii.

Książka została napisana językiem pięknym i zrozumiałym, zachęcającym do czytania.

 

Z recenzji prof. S. Gajewskiego

 


 

Spis treści:

 

Wykaz skrótów

 

Wstęp

 

  I. Dzieje rodu

Okres przedautonomiczny

W okresie autonomii galicyjskiej

Losy po I wojnie światowej

 

II. Dobra rzeszowskie

Struktura majątku w dobie autonomii galicyjskiej – zmiany w stanie posiadania

Formy własności, zarząd i społeczna organizacja pracy

Produkcja, zbyt i efekty gospodarowania

 

III. Działalność społeczna i polityczna rodu

W środowisku lokalnym

W środowisku galicyjskim i ogólnopaństwowym

Pozycja w środowisku ziemiaństwa galicyjskiego

 

Zakończenie

 

Wykaz źródeł i opracowań

 

Spis tablic genealogicznych, tabel, map i ilustracji

 

Indeks nazwisk

 

Indeks miejscowości

 

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Galicyjskie drogi i bezdroża II. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania
Galicyjskie drogi i bezdroża II. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania
Moje wspomnienia, tom 3, W Ruszelczycach podczas okupacji niemieckiej i w Przemyślu po parcelacji majątku (1939-1967)
Moje wspomnienia, tom 3, W Ruszelczycach podczas okupacji niemieckiej i w Przemyślu po parcelacji majątku (1939-1967)
Career Paths 1: Interpreting and community Interpreting
Career Paths 1: Interpreting and community Interpreting
Moje wspomnienia, tom 2, W Galicji pod zaborem austriackim i w latach II Rzeczypospolitej Kopań–Ruszelczyce (1902-1939)
Moje wspomnienia, tom 2, W Galicji pod zaborem austriackim i w latach II Rzeczypospolitej Kopań–Ruszelczyce (1902-1939)
Moje wspomnienia, tom 1, Pod berłem cara: Kozińce–Kochanówka (1880-1902)
Moje wspomnienia, tom 1, Pod berłem cara: Kozińce–Kochanówka (1880-1902)
Tristium liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego
Tristium liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego
Poznańskie „Karasie” nad Karpatami – szkic historyczny 31. Eskadry Rozpoznawczej
Poznańskie „Karasie” nad Karpatami – szkic historyczny 31. Eskadry Rozpoznawczej
Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV–XIX w.)
Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV–XIX w.)
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl