ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filologie obce » Filologia angielska »
Sally Meets Harry: Practical Primer to English Pronunciation and Spelling (książka z płytą CD) 21,00zł

Autorzy: Marta Nowacka, Piotr Cymbalista, Grzegorz A. Kleparski

ISBN: 978-83-7338-673-0

Rodzaj publikacji: podręcznik

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 208

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21 zł (z VAT)

 

Podręcznik do fonetyki praktycznej języka angielskiego (wymowa brytyjska) zawiera ćwiczenia na samogłoski, dyftongi i spółgłoski. Każdej głosce poświęcony jest osobny podrozdział. Dany dźwięk pojawia się w słowach, następnie jest ćwiczony w parach minimalnych oraz w limerykach, wierszach, przysłowiach i powiedzeniach. Oprócz fonetyki segmentalnej omówiono zagadnienie jednego z najważniejszych aspektów mowy szybkiej, tj. słabych form. Część praktyczna książki poprzedzona jest lapidarnym wstępem teoretycznym dotyczącym artykulacji danej głoski i uproszczonych zasad pisowni.

Podręcznik skierowany jest do studentów filologii angielskiej, może być także używany na niższych etapach nauki, tj. w szkołach średnich. Dzięki płycie CD może stanowić doskonały materiał do indywidualnej nauki.

 


 

TABLE OF CONTENTS:

Introduction

 

List of phonetic symbols & diacritics

 

I. Vowels

A. Short Vowels

Self-test 1 (units: 1–7): short vowels

B. Long Vowels

Revision 1 (units: 1–12): short & long vowels

Self-test 2 (units: 8–12): long vowels

C. Diphthongs

Revision 2 (units: 1–20): pure vowels & diphthongs

Self-test 3 (units: 12–20): diphthongs

 

II. Consonants

A. Plosives

Revision 3 (units: 21–26): plosives

Self-test 4 (units: 21–26): plosives

B. Fricatives

C. Affricates

Revision 4 (units: 27–37): fricatives & affricates

Self-test 5 (units: 27–37): fricatives & affricates

D. Liquids

E. Nasals

F. Semivowels

Revision 5 (units: 38–44): liquids, nasals & semivowels

Self-test 6 (units: 38–44): liquids, nasals & semivowels

 

III. Selected Suprasegment

Self-test 7 (unit 45): selected weak forms

Answers to self-tests 1–7 (units: 1–45)

Answers to self-test 1 (units: 1–7): short vowels

Answers to self-test 2 (units: 8–12): long vowels

Answers to self-test 3 (units: 13–20): diphthongs

Answers to self-test 4 (units: 21–26): plosives

Answers to self-test 5 (units: 27–37): fricatives & affricates

Answers to self-test 6 (units: 38–44): liquids, nasals & semivowels

Answers to self-test 7 (unit 45): selected weak forms

 

Glossary of Phonetic Terms

 

References

 

List of tracks

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
A Gateway to Translation Theory
A Gateway to Translation Theory
From Page to Screen: Adaptations of British and American Literature
From Page to Screen: Adaptations of British and American Literature
“Hyphenated” identities: The Issue of Cultural Identity in Selected Ethnic American Autobiographical Texts
“Hyphenated” identities: The Issue of Cultural Identity in Selected Ethnic American Autobiographical Texts
Televised Classics: The British Classic Serial as an Idiosyncratic from of Literary Adaptation
Televised Classics: The British Classic Serial as an Idiosyncratic from of Literary Adaptation
Specialist Languages in Use and Translation
Specialist Languages in Use and Translation
Antroponimiczne metafory odzwierzęce w języku polskim, rosyjskim i angielskim
Antroponimiczne metafory odzwierzęce w języku polskim, rosyjskim i angielskim
Modelling the English Lexicon in Applied Linguistics
Modelling the English Lexicon in Applied Linguistics
Interpretacyjne skutki decyzji tłumacza. Przekład literacki jako interpretacja międzykulturowa
Interpretacyjne skutki decyzji tłumacza. Przekład literacki jako interpretacja międzykulturowa
Sposoby optymalizacji przyswajania materiału leksykalnego w procesie nauczania języka obcego
Sposoby optymalizacji przyswajania materiału leksykalnego w procesie nauczania języka obcego
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl