ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 3 5,25zł

Redaktorzy: Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak

ISBN: 83-7338-241-0
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 464
Format: B5
Cena: 5,25 zł (z VAT)


 

Publikacja składa się z 31 tekstów przyporządkowanych do 4 działów, z których pierwszy został poświęcony problemom natury ogólnej, merytorycznej i warsztatowej, natomiast trzy kolejne części mają charakter chronologiczny. Materiały przedstawiono w dwu językach: polskim i ukraińskim.
Spis treści: Wstęp (Jerzy Maternicki); I. Zagadnienia ogólne, metodologiczne i warsztatowe: Władysław A. Serczyk (Rzeszów) – W rezydencji Klio. Lwów historyków XIX i XX wieku; Jerzy Maternicki (Rzeszów) – Polskie szkoły historyczne we Lwowie w XIX w., Tomasz Pawelec (Katowice) – Szkoła czy środowisko? (Lwów i lwowscy historycy – uwagi metodologiczne); Halina Hromowa (Lwów) – Źródła w badaniach lwowskiego środowiska historycznego w zbiorach osobowych Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie; Władysława Szulakiewicz (Toruń) – Źródła archiwalne i drukowane do badań lwowskiej historii oświaty i wychowania; II. Późne oświecenie i romantyzm: Mychajło Kril (Lwów) – Nauka historyczna we Lwowie (koniec XVIII – początek XIX wieku); Agnieszka Kawalec (Rzeszów) – Franciszek Siarczyński jako badacz epoki Zygmunta III; Dorota Malczewska-Pawelec (Katowice) – Śląsk w twórczości dziejopisarskiej Karola Szajnochy; Paweł Sierżęga (Rzeszów) – Litwa i jej związek z Polską w piśmiennictwie historycznym Henryka Schmitta; Mariola Hoszowska (Rzeszów) – Wizerunek kobiety w lwowskich podręcznikach historii Polski XIX wieku; III. Pozytywizm i neoromantyzm: Alfred Toczek (Kraków) – Czasopiśmiennictwo historyczne we Lwowie (1867–1918); Stefan Ciara (Warszawa) – Nauki pomocnicze historii na Uniwersytecie Lwowskim do 1918 r.; Igor Czornowoł (Lwów) – Wolodymyr Antonowicz, hrabia Wojciech Dzieduszycki i Zjazd Archeologiczny we Lwowie 1885 r.; Leonid Zaszkilniak (Lwów) – Dzieje Polski i historiografia polska końca XIX i początku XX wieku w ocenie galicyjskich historyków ukraińskich; Witalij Telwak (Drohobycz) – Ukraińska nauka historyczna na łamach czasopisma „Kwartalnik Historyczny” (do roku 1914); Oksana Ruda (Lwów) – Ukraiński ruch narodowy połowy XIX w. w ocenie polskich historyków Lwowa przełomu XIX i XX wieku; Eugeniusz Koko (Gdańsk) – Franciszek Rawita-Gawroński wobec historiografii ukraińskiej na przełomie XIX/XX wieku; ks. Stanisław Nabywaniec (Rzeszów) – Biskup Julian Pełesz – historyk Kościoła greckokatolickiego; Andrzej Meissner (Rzeszów) – Antoni Danysz (1853–1925) i jego miejsce w kształtowaniu się historii wychowania; Wacław Wierzbieniec (Rzeszów) – Z badań nad lwowskim okresem życia i działalności Majera Bałabana; Oleksij Suchyj (Lwów) – I. S. Swiencickyj: ewolucja społeczno-politycznych postaw działalności naukowej na początku XX wieku; Jan Tyszkiewicz (Warszawa) – Dzieje Chazarów w badaniach Adama Szelągowskiego: lata 1906–1908; Violetta Julkowska (Poznań) – Obraz przeszłości w pracach historycznych i literackich Władysława Łozińskiego; IV. Druga Rzeczpospolita: Rafał Stobiecki (Łódź) – Metafora Polski Jagiellońskiej w twórczości Ludwika Kolankowskiego; Katarzyna Błachowska (Warszawa) – Dzieje Rusi w badaniach historyków lwowskich dwudziestolecia międzywojennego; Wasyl Pedycz (Iwano-Frankowsk) – Myron Korduba jako badacz historii Ukrainy; Konstantyn Kondratiuk (Lwów) – Krajoznawczy dorobek Myrona Korduby; Roman Ławrećkyj (Lwów) – Wykłady i badania historyczne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1918–1939; Jolanta Kolbuszewska (Łódź) – Historia kultury jako samodzielna dziedzina badawcza a lwowskie prace Jana Ptaśnika; Joanna Pisulińska (Rzeszów) – Sprawa obsadzenia katedry historii Polski na UJK w 1936 r.; Oleh Pawłyszyn (Lwów) – Studia lwowskich badaczy lat 1919–1939 nad dziejami Kościoła obrządku wschodniego. 

 

Wszystkich zainteresowanych tomem 4 serii wydawniczej pt. Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. pod red. Leonida Zaszkilniaka i Jerzego Maternickiego uprzejmie informujemy, że został on wydany na Ukrainie przez Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franki.


Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr  5
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 5
Wartość i nicość. Teoria wartości Heinricha Rickerta na tle neokantyzmu
Wartość i nicość. Teoria wartości Heinricha Rickerta na tle neokantyzmu
Prace Humanistyczne, nr 7
Prace Humanistyczne, nr 7
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Byt i jego pojęcie
Byt i jego pojęcie
Poetycki krąg „Kontynentów”. Artykuły i szkice
Poetycki krąg „Kontynentów”. Artykuły i szkice
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl