ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 3 5,25zł

Redaktorzy: Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak

ISBN: 83-7338-241-0
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 464
Format: B5
Cena: 5,25 zł (z VAT)


 

Publikacja składa się z 31 tekstów przyporządkowanych do 4 działów, z których pierwszy został poświęcony problemom natury ogólnej, merytorycznej i warsztatowej, natomiast trzy kolejne części mają charakter chronologiczny. Materiały przedstawiono w dwu językach: polskim i ukraińskim.
Spis treści: Wstęp (Jerzy Maternicki); I. Zagadnienia ogólne, metodologiczne i warsztatowe: Władysław A. Serczyk (Rzeszów) – W rezydencji Klio. Lwów historyków XIX i XX wieku; Jerzy Maternicki (Rzeszów) – Polskie szkoły historyczne we Lwowie w XIX w., Tomasz Pawelec (Katowice) – Szkoła czy środowisko? (Lwów i lwowscy historycy – uwagi metodologiczne); Halina Hromowa (Lwów) – Źródła w badaniach lwowskiego środowiska historycznego w zbiorach osobowych Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie; Władysława Szulakiewicz (Toruń) – Źródła archiwalne i drukowane do badań lwowskiej historii oświaty i wychowania; II. Późne oświecenie i romantyzm: Mychajło Kril (Lwów) – Nauka historyczna we Lwowie (koniec XVIII – początek XIX wieku); Agnieszka Kawalec (Rzeszów) – Franciszek Siarczyński jako badacz epoki Zygmunta III; Dorota Malczewska-Pawelec (Katowice) – Śląsk w twórczości dziejopisarskiej Karola Szajnochy; Paweł Sierżęga (Rzeszów) – Litwa i jej związek z Polską w piśmiennictwie historycznym Henryka Schmitta; Mariola Hoszowska (Rzeszów) – Wizerunek kobiety w lwowskich podręcznikach historii Polski XIX wieku; III. Pozytywizm i neoromantyzm: Alfred Toczek (Kraków) – Czasopiśmiennictwo historyczne we Lwowie (1867–1918); Stefan Ciara (Warszawa) – Nauki pomocnicze historii na Uniwersytecie Lwowskim do 1918 r.; Igor Czornowoł (Lwów) – Wolodymyr Antonowicz, hrabia Wojciech Dzieduszycki i Zjazd Archeologiczny we Lwowie 1885 r.; Leonid Zaszkilniak (Lwów) – Dzieje Polski i historiografia polska końca XIX i początku XX wieku w ocenie galicyjskich historyków ukraińskich; Witalij Telwak (Drohobycz) – Ukraińska nauka historyczna na łamach czasopisma „Kwartalnik Historyczny” (do roku 1914); Oksana Ruda (Lwów) – Ukraiński ruch narodowy połowy XIX w. w ocenie polskich historyków Lwowa przełomu XIX i XX wieku; Eugeniusz Koko (Gdańsk) – Franciszek Rawita-Gawroński wobec historiografii ukraińskiej na przełomie XIX/XX wieku; ks. Stanisław Nabywaniec (Rzeszów) – Biskup Julian Pełesz – historyk Kościoła greckokatolickiego; Andrzej Meissner (Rzeszów) – Antoni Danysz (1853–1925) i jego miejsce w kształtowaniu się historii wychowania; Wacław Wierzbieniec (Rzeszów) – Z badań nad lwowskim okresem życia i działalności Majera Bałabana; Oleksij Suchyj (Lwów) – I. S. Swiencickyj: ewolucja społeczno-politycznych postaw działalności naukowej na początku XX wieku; Jan Tyszkiewicz (Warszawa) – Dzieje Chazarów w badaniach Adama Szelągowskiego: lata 1906–1908; Violetta Julkowska (Poznań) – Obraz przeszłości w pracach historycznych i literackich Władysława Łozińskiego; IV. Druga Rzeczpospolita: Rafał Stobiecki (Łódź) – Metafora Polski Jagiellońskiej w twórczości Ludwika Kolankowskiego; Katarzyna Błachowska (Warszawa) – Dzieje Rusi w badaniach historyków lwowskich dwudziestolecia międzywojennego; Wasyl Pedycz (Iwano-Frankowsk) – Myron Korduba jako badacz historii Ukrainy; Konstantyn Kondratiuk (Lwów) – Krajoznawczy dorobek Myrona Korduby; Roman Ławrećkyj (Lwów) – Wykłady i badania historyczne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1918–1939; Jolanta Kolbuszewska (Łódź) – Historia kultury jako samodzielna dziedzina badawcza a lwowskie prace Jana Ptaśnika; Joanna Pisulińska (Rzeszów) – Sprawa obsadzenia katedry historii Polski na UJK w 1936 r.; Oleh Pawłyszyn (Lwów) – Studia lwowskich badaczy lat 1919–1939 nad dziejami Kościoła obrządku wschodniego. 

 

Wszystkich zainteresowanych tomem 4 serii wydawniczej pt. Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. pod red. Leonida Zaszkilniaka i Jerzego Maternickiego uprzejmie informujemy, że został on wydany na Ukrainie przez Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franki.


Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Byt i jego pojęcie
Byt i jego pojęcie
Poetycki krąg „Kontynentów”. Artykuły i szkice
Poetycki krąg „Kontynentów”. Artykuły i szkice
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji
Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji
Kulturozofia
Kulturozofia
Introduction to Translation (skrypt, dodruk)
Introduction to Translation (skrypt, dodruk)
Byt i powinność, czyli status i funkcje wartości
Byt i powinność, czyli status i funkcje wartości
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 31, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 31, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl