ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki polityczne »
Kwestia narodowościowa w Polsce i we Włoszech w XX w. Wybrane problemy 15,75zł

Redaktor: Henryk Cimek

ISBN: 978-83-7338-685-3

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 184

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

 

Spis treści: Wstęp, Henryk Cimek – Białorusini w ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej, Henryk Cimek – Źródła antyklerykalizmu polskich i ukraińskich chłopów w II Rzeczypospolitej, Anna Gąsior-Niemiec – Mniejszości narodowe, etniczne, religijne i językowe w Republice Włoskiej na przeło­mie XX i XXI wieku, Tomasz Koziełło – Mniejszości narodowe jako instrument realizacji polityki zagranicznej w koncepcjach Ligi Polskich Rodzin, Grzegorz Pawlikowski – Polityka centralnych i terenowych władz wobec ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce (1944–1947), Anna Pięta-Szawara – Pod obcą zwierzchnością państwową. Stanowisko ruchu ludowego wobec mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918–1926, Indeks nazwisk.

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Teoretyczno-metodyczne podstawy wybranych letnich form turystyki aktywnej
Teoretyczno-metodyczne podstawy wybranych letnich form turystyki aktywnej
Mniejszości narodowe w ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej
Mniejszości narodowe w ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej
Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpacie na tle kraju
Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpacie na tle kraju
Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945–1989
Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945–1989
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia. Stan i perspektywy, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 13
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia. Stan i perspektywy, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 13
Druga Rzeczpospolita (1918–1939)
Druga Rzeczpospolita (1918–1939)
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 2
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 2
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 20
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 20
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl