ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Polska – Słowacja – Europa Środkowa w XIX–XXI wieku 45,15zł

Redaktorzy: Jan Pisuliński, Elżbieta Rączy, Krzysztof Żarna

ISBN: 978-83-7338-675-4

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 576

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 45,15 zł (z VAT)

 

Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Orlof.

Spis treści: Tabula gratulatoria, Włodzimierz Bonusiak – Słowo o Jubilatce, Leonora Makar, Jurij Makar – Sto lat…!, Krzysztof Żarna – Bibliografia prac Profesor Ewy Orlof, I. OKRES 1918–1945: Zoja Baran –Реальні основи єдності слов’ян”: з історії інтелектуальних дискусій міжвоєнного двадцятиліття, Grzegorz Bonusiak – Konflikt o Wyspy Alandzkie 1917–1922. Aspekt polityczny i prawny, Valerián Bystrický – Slovensko v 30. rokoch 20. storočia, Henryk Cimek – Kluby i posłowie ludowi w Sejmie Ustawodawczym (1919–1922), Andrzej Essen – Sprawa pożyczki francuskiej dla Czechosłowacji w 1932 roku, Paweł Grata – Unifikacja systemu podatkowego Zaolzia w latach 1938–1939, Jolanta Kamińska-Kwak – Aktywność partii politycznych w okresie wyborów parlamentarnych w województwie śląskim, Marek Kazimierz Kamiński – Postawa Związku Sowieckiego wobec sytuacji spowodowanej kryzysem państwa czechosłowackiego we wrześniu 1938 roku, Ľubica Kázmerová – Polonofilstvo v činnosti Karola Sidora v rokoch 1920–1939, Wojciech Kwieciński – Warunki życia i pracy polskich robotników przymusowych zatrudnionych w regionie bielefeldzkim podczas II wojny światowej. Próba weryfikacji dotychczasowych ustaleń polskiej i niemieckiej historiografii poprzez studia regionalne, Eugeniusz Lis – Działalność opiekuńcza Żydowskiej Samopomocy Społecznej na przykładzie Kuchni Ludowej w Bochni, Jerzy Maternicki – Poglądy Adama Szelągowskiego na epokę porozbiorową, Jan Pisuliński – Kwestia ukraińska w stosunkach polsko-czechosłowackich w dwudziestoleciu międzywojennym, Józef Półćwiartek – Żydowska gmina wyznaniowa w Leżajsku w okresie międzywojennym (1918–1939), Elżbieta Rączy – Zmiany demograficzne, narodowościowe i społeczne w powiecie krośnieńskim w latach 1939–1947. Zarys problematyki, Dušan Segeš – Odozva kľúčových udalostí v poľsko-slovenských vzťahoch z rokov 1938/1939 za druhej svetovej vojny, Marian Stolarczyk – Od zamachu majowego do Centrolewu. Działalność PSL „Piast” w Wojniczu i okolicy w latach 1926–1929, Peter Švorc – Život v mestečku Spišská Belá a česko-slovensko-poľské spory o spoločnú hranicu (1918–1939), Magdalena Tobiasz – Kulisy i przebieg zamachu hitlerowskiego w Austrii z 25 lipca 1934 roku w świetle prasy polskiej i raportów polskiego posła w Wiedniu, Leonid Zaszkilniak – Українсько-польські стосунки на Волині і в Галичині в 1939–1944 роках: міжнаціональний конфлікт чи неоголошена війна?, II. DZIEJE POWOJENNE: Włodzimierz Bonusiak – Polsko-słowackie stosunki gospodarcze w okresie transformacji ustrojowej, Erhard Cziomer – Wyzwania i kontrowersje wokół kryzysu finansowo-gospodarczego w Niemczech w latach 2008–2010, Edyta Czop – Tematyka polonijna na łamach „Polityki” w latach 1989–2009, Andrzej Kastory – Kryzysy 1948 roku na peryferiach sowieckiej strefy wpływów w ocenie brytyjskich dyplomatów, Jolanta Lenart – Odbudowa szkolnictwa powszechnego w powiecie kolbuszowskim po II wojnie światowej, Iwanna Łuczakiwśka – Політичні аспекти українсько-польських відносин (1991-2000 рр.), Jurij Makar – Dwudziestolecie relacji ukraińsko-polskich: osiągnięcia, problemy a perspektywy na przyszłość, Wojciech Rojek – Niedoszła konwencja repatriacyjna UNRRA 1944–1945, Dorota Semków-Chajko – V rozszerzenie na przykładzie drogi Słowacji do Unii Europejskiej, Władysław Serczyk – Historia i polityka. Uwagi o historycznych przesłankach reorientacji stosunków polsko-ukraińskich, Irena Stawowy-Kawka, Kształtowanie się terytorium Republiki Macedonii po II wojnie światowej, Bogdan Wrzochalski – Raoul Wallenberg a odpowiedzialność polityków, dyplomatów i historyków za wyjaśnienie jego losów, Krzysztof Żarna – Po rozwodzie. Republika Czeska w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej (1993–2002), III. VARIA: Andrzej Bonusiak – Po drugiej stronie Karpat… Polacy i osoby polskiego pochodzenia we współczesnej Słowacji w świetle Internetu, Mariola Hoszowska – Polityka węgierska Jagiellonów w pracach Ludwika Finkla, Stanisław Kryński – Zagadka Kazimierza Sejdy, Zbigniew Lenart – Organizacje obywatelskie w powiecie kolbuszowskim w latach 1867–1939, ks. Stanisław Nabywaniec – Kult świętych w religijnej i kulturowej tradycji bizantyjsko-ruskiej, Dušan Škvarna – Od mestských centier k hlavnému mestu Slovenska, Kazimierz Wolny-Zmorzyński – Rysunek pierwszą graficzną formą informacji prasowej, Wykaz doktoratów wypromowanych przez Profesor Ewę Orlof.

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
Interakcje polityczno-kulturowe i religijne w dziejach starożytnych
Interakcje polityczno-kulturowe i religijne w dziejach starożytnych
Limes 3–4/2010–2011. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 3–4/2010–2011. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 1. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 1. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe
Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe
Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia i sztuka
Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia i sztuka
Limes 5. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 5. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 2. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 2. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.
Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl