ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne »
Rehabilitacja w udarze mózgu, wyd. 2 uzupełnione 21,00zł

Redaktor: Andrzej Kwolek

ISBN: 978-83-7338-690-7

Liczba stron: 236

Rok wydania: 2011

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21 zł (z VAT)

 

   

Jest to podręcznik dla fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii, a także lekarzy domowych oraz lekarzy specjalizujących się w zakresie rehabilitacji i neurologii. Powstał na podstawie doświadczeń własnych autorów oraz z uwzględnieniem piśmiennictwa krajowego i światowego z tego zakresu.
Spis treści: Wykaz skrótów, PRZEDMOWA – Andrzej Kwolek, WPROWADZENIE – Andrzej Kwolek (Rys historyczny rehabilitacji neurologicznej w Polsce, Dekada mózgu), PODSTAWY ANATOMII OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO – Antoni Samojedny, Wiesław Guz (Mózgowie, Drogi nerwowe, Unaczynienie ośrodkowego układu nerwowego), KLINIKA UDARU MÓZGU – Andrzej Kwolek (Grzegorz Przysada – Epidemiologia i koszty leczenia, Grzegorz Przysada, Małgorzata Majka-Sibiga – Czynniki ryzyka i profilaktyka udaru mózgu, Agnieszka Drzymała – Patomechanizm udaru mózgu, Antoni Samojedny, Wiesław Guz – Diagnostyka obrazowa w udarach mózgu, Andrzej Kwolek – Obraz kliniczny, przypadki, Zaburzenia chodu po udarze mózgu, Powikłania udarów, Grzegorz Przysada, Mariusz Drużbicki – Metody oceny stanu chorych), LECZENIE FARMAKOLOGICZNE UDARU MÓZGU – Małgorzata Majka-Sibiga, Grzegorz Przysada (Leczenie ogólne, Leczenie swoiste),  ZASADY REHABILITACJI PO UDARZE MÓZGU – Andrzej Kwolek (Rehabilitacja wczesna, Rehabilitacja po wypisaniu z oddziału neurologii (pododdziału udarowego), Prognozowanie, Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada – Metody kinezyterapii, Wojciech Rusek – Fizykoterapia, Andrzej Kwolek – Terapia zajęciowa, Anna Czarnecka – Diagnostyka i leczenie zaburzeń wyższych czynności psychicznych, Grzegorz Przysada, Piotr Szpunar – Zaopatrzenie ortopedyczne, Andrzej Kwolek – Ciągłość rehabilitacji, współpraca z rodziną, Piotr Pyrcz – Rola pracownika socjalnego).

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej
Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Opieka jako kategoria wychowawcza - metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym
Opieka jako kategoria wychowawcza - metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym
Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka
Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Bazy danych. Teoria i praktyka
Bazy danych. Teoria i praktyka
(Gen)etyczna przyszłość człowieka
(Gen)etyczna przyszłość człowieka
Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu na przykładzie pięciu krajów europejskich
Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu na przykładzie pięciu krajów europejskich
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl