ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Polska podczas II wojny światowej, wyd. IV 31,50zł

Autor: Włodzimierz Bonusiak

ISBN: 978-83-7338-689-1

Rodzaj publikacji: podręcznik

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 412

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

  

Mimo upływu 66 lat od zakończenia II wojny światowej cały szereg problemów z naszych dziejów w tym okresie budzi jeszcze emocje i wywołuje spory. Toczą się one zarówno wśród ludzi, którzy przeżyli ten czas pod różnymi okupacjami, jak i wśród samych historyków.

Opracowanie niniejsze stanowi próbę obiektywnego przedstawie­nia procesów i zmian, które zachodziły w analizowanym okresie histo­rycznym, i równocześnie jest w pewnym stopniu polemiką z licznymi wypaczeniami i uproszczeniami cechującymi zarówno publicystykę historyczną, jak i część opracowań naukowych.

Książka jest więc kolejnym głosem w dyskusji, która toczy się w na­szym społeczeństwie wokół dziejów Polski podczas II wojny światowej.

 

Ze Wstępu

 


  

Spis treści:

 

Wstęp

 

I. Kampania wrześniowa

1. Agresja niemiecka na Polskę

2. Działania wojenne do 17 września

3. Najazd Armii Czerwonej

 

II. Polityka okupantów na ziemiach polskich w latach 1939–1941

1. Ziemie wcielone do Rzeszy

2. Generalne Gubernatorstwo

3. Ziemie przyłączone do ZSRR

4. Wileńszczyzna w latach 1939–1941

5. Spisz i Orawa pod okupacją słowacką

                                                    

III. Rząd Polski na Wychodźstwie w latach 1939–1941

1. Powstanie i działalność władz polskich we Francji

2. Działalność władz RP w Wielkiej Brytanii  

 

IV. Kształtowanie się Polskiego Państwa Podziemnego

1. Początki i rozwój zbrojnego ruchu oporu

2. Główne nurty polityczne polskiego podziemia

3. Kształtowanie się władz Polski Podziemnej

 

V. Polska pod okupacją niemiecką

1. Nowy podział administracyjny ziem polskich

2. Ziemie wcielone do Rzeszy

3. Generalne Gubernatorstwo

4. Ziemie polskie w składzie Komisariatów Rzeszy „Ostland” i „Ukraina”

 

VI. Rząd Polski na Wychodźstwie w latach 1941–1944

1. Układ Sikorski – Majski i jego konsekwencje

2. Katyń

3. Rząd Stanisława Mikołajczyka

 

VII. Polskie Państwo Podziemne w latach 1941–1944

1. Dezintegracja w polskim podziemiu politycznym

2. Scalanie organizacji wojskowych

3. Cywilne i zbrojne formy ruchu oporu

4. Spory o kształt ustrojowy przyszłej Polski

 

VIII. Ziemie polskie w okresie wyzwalania spod okupacji niemieckiej

1. Plan „Burza” i jego realizacja

2. Powstanie i działalność PKWN

3. Powstanie warszawskie i jego konsekwencje

4. Przekształcenie PKWN w Rząd Tymczasowy

 

IX. Próby porozumienia, kompromisu i walki o rząd i granice Polski na arenie między­narodowej i w kraju

1. Jałta

2. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej

3. Poczdam

 

X. Walki Wojska Polskiego na frontach II wojny światowej

1. Front zachodni

2. Front wschodni

3. Polacy w europejskim ruchu oporu

 

Bilans

 

Bibliografia

 

Wykaz skrótów

 

Wykaz materiału ilustracyjnego

 

Wykaz tabel

 

Aneks

 

Indeks osób

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, t. II
Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, t. II
Non omnis moriar. Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu
Non omnis moriar. Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej
Druga Rzeczpospolita (1918–1939)
Druga Rzeczpospolita (1918–1939)
Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.
Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.
Historia i dziedzictwo regionów w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.
Historia i dziedzictwo regionów w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.
Polska – Europa – Świat XX wieku. Księga pamiątkowa w 40-lecie działalności naukowej Profesora Włodzimierza Bonusiaka
Polska – Europa – Świat XX wieku. Księga pamiątkowa w 40-lecie działalności naukowej Profesora Włodzimierza Bonusiaka
Limes 2. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 2. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl