ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze 42,00zł

Autorzy: Andrzej Bonusiak, Edyta Czop, Helena Krasowska, Lech Alesy Suchomłynow

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Pile

ISBN: 978-83-62617-12-8

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 372

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 42 zł (z VAT)

 

 


 

Spis treści:

 

WSTĘP

 

POLSKA MNIEJSZOŚĆ NAD MORZEM AZOWSKIM:

 

STUDIA I OPRACOWANIA

 

Berdiańsk częścią obwodu zaporoskiego

Polacy na tle innych mniejszości narodowych na terenie obwodu zaporoskiego

Stan obecny języka polskiego w regionie

Zarys historii kościoła katolickiego w kontekście współczesnych tendencji językowych

Specyfika tożsamości Polaków w Berdiańsku

 

POLSKIE KULTURALNO-OŚWIATOWE TOWARZYSTWO „ODRODZENIE” W DOKUMENTACH I MATERIAŁACH

Formalno-prawne aspekty funkcjonowania PKOT „Odrodzenie” w Berdiańsku

Dokument 1. Ukraińsko-Polskie Towarzystwo w Berdiańsku. Drzwi otwarte dla wszystkich

Dokument 2. Statut Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”

Dokument 3. Statut Polonijnego Koła Lekarzy w Berdiańsku

Dokument 4. Przykładowy protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” nr 33 w dniu 15.XII.2001

Dokument 5. Plan działalności PKOT „Odrodzenie” na rok 2004 zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 16 października 2003 r.

Dokument 6. Plan działalności PKOT „Odrodzenie” na rok 2007 zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 10 listopada 2006 r.

Dokument 7. Sprawozdanie z rajdu członków Związku Młodzieży Polskiej w Berdiańsku na Krym 15-22 czerwca 2001 r.

Dokument 8. Sprawozdanie z II Forum „Ukraina na drodze integracji europejskiej” 10-14 lipca 2001 r.

Dokument 9. Sprawozdanie z letnich kolonii zorganizowanych w lipcu – sierpniu 2003

Dokument 10. Sprawozdanie z działalności PKOT „Odrodzenie” za rok 2004

Dokument 11. Przykładowe sprawozdanie z akcji letniej za rok 2005

Dokument 12. Sprawozdanie z polsko-ukraińskiego Forum w roku 2006

Dokument 13. Przykładowa korespondencja w sprawie środków finansowych na działalność

 

Z działalności organizacyjnej i naukowej

Dokument 14. Oficjalny dokument (Umowa) potwierdzający współpracę pomiędzy Berdiańskim Uniwersytetem Managementu i Biznesu a Uniwersytetem Rzeszowskim

Dokument 15. Przykładowe porozumienie o powołanie Międzynarodowego Polsko-Ukraińskiego Programu Kształcenia w Zakresie Ekonomii

Dokument 16. Związek Naukowców Polskich w Berdiańsku

Dokument 17. „Odrodzenie” w opuszczonym kurorcie

Dokument 18. Polacy w Berdiańsku i nie tylko

Dokument 19. Strona Internetowa „Odrodzenia”

Dokument 20. Polacy na świecie. Rozmowa z Lechem A. Suchomłynowem, prezesem Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Odrodzenie” w Berdiańsku na Ukrainie

Dokument 21. Dziesięciolecie PKOT „Odrodzenie”

Dokument 22. Koło Bukowińczyków w Berdiańsku

Dokument 23. „Polska kultura z elementami etnografii” – jest to nowy przedmiot wprowadzony od bieżącego roku, który będzie wykładany w Berdiańskim Instytucie Przedsiębiorczości

Dokument 24. Polacy wiążą swą przyszłość z Europą

Dokument 25. Początek września – fora, festiwal, seminarium

Dokument 26. Polsko-ukraińskie partnerstwo

Dokument 27. Wysepka Europy na Ukrainie

Dokument 28. Szkoła na Uniwersytecie

Dokument 29. Delegacja polskich uczonych odwiedziła Berdiańsk

Dokument 30. Delegacja polskich uczonych w Berdiańsku

Dokument 31. Dni Kultury Polskiej w Berdiańsku

Dokument 32. Bukowina w miniaturze

Dokument 33. Dni Kultury Polskiej w Berdiańsku: Panel pt. „Specyfika bukowińskiego pogranicza: historia kulturowego polilogu”

Dokument 34. Recenzja monografii Lecha Suchomłynowa pt. „Polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe w prozie Jarosława Iwaszkiewicza: topika i funkcjonalność” autorstwa prof. dr hab. Stanisława Uliasza

Dokument 35. Tomy prac naukowych pt. „Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje”

Dokument 36. Recenzja monografii Lidii Antoszkinej, Aleksandra Hadynki, Heleny Krasowskiej, Piotra Syhedy, Lecha Suchomłynowa pt. „Specyfika bukowińskiego pogranicza: historia polilogu" autorstwa prof. dr hab. Eugeniusza Kłoska

Dokument 37. Działalność Centrum Języka i Kultury Polskiej w Berdiańsku

 

Na drogach współpracy

Dokument 38. Zjazd Młodzieży w Berdiańsku

Dokument 39. Dotknąć sercem do Ojczyzny

Dokument 40. Powstało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej

Dokument 41. Ogólnoświatowy Kongres Polaków

Dokument 42. W poszukiwaniu Berdiańska: „Ogniem i mieczem” ....

Dokument 43. Nie po raz pierwszy oni w Berdiańsku 

Dokument 44. Znów razem Berdaińsk i Bielsko-Biała

Dokument 45. Staż w Polsce

Dokument 46. „Pomarańczowa” Polska

Dokument 47. Film o Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie

„Odrodzenie”

Dokument 48. Jedność w różnorodności

Dokument 49. Kultura Polska w Berdiańsku

Dokument 50. Dni miasta Berdiańska

Dokument 51. ...Ale święto się odbyło

Dokument 52. Dni kultury polskiej w Charkowie

Dokument 53. Gwiazda Berdiańska

Dokument 54. Konsul RP był gościem Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Odrodzenie”    

Dokument 55. Polski konsul gości w Berdiańsku

Dokument 56. Wpis Konsula Generalnego RP w Charkowie Michała Żórawskiego i jego małżonki Barbary do księgi pamiątkowej Domu Polskiego w Berdiańsku

Dokument 57. List pożegnalny Konsula Generalnego RP w Charkowie Michała Żórawskiego po zakończeniu jego misji na Ukrainie

Dokument 58. Sytuacja na Ukrainie Oświadczenie Zarządu Głównego PKOT „Odrodzenie”

Dokument 59. „Pomarańczowe” protesty trwają (28.11.2004)

Dokument 60. Ukraina: Polacy Berdiańska popierają pomarańczową rewolucję

Dokument 61. Nadesłano na adres internetowy redakcji strony  „Odrodzenia”

Dokument 62. „Pomarańczowa Rewolucja” początek społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie

 

Na niwie kultury

Dokument 63. Nad Morzem Azowskim

Dokument 64. W Domu Polskim

Dokument 65. Dni Kultury Polskiej – 2003

Dokument 66. Dni Kultury Polskiej – 2001

Dokument 67. Dni Kultury Polskiej w Berdiańsku: listy i życzenia

Dokument 68. Dni Kultury Polskiej w Berdiańsku: Koncert z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina

Dokument 69. Polska klasyka na Dzień Zakochanych

Dokument 70. Boże narodzenie w Domu Polskim

Dokument 71. Festiwal. Chopin i sam zacząłby walca

Dokument 72. Dni Kultury Polskiej w Berdiańsku: wystawa dzieł Alfreda Lucjana Fedeckiego

Dokument 73. Z okazji Roku Polski na Ukrainie

Dokument 74. Za wolność naszą i waszą!

Dokument 75. Projekt opieki nad wychowankami Polskiego Pochodzenia w Berdiańskim domu dziecka

Dokument 76. Apel w sprawie sierot polskiego pochodzenia wystosowany przez Zarząd Główny PKOT „Odrodzenie”

Dokument 77. W sprawie sierot polskich list od Konsula Generalnego RP w Charkowie

Dokument 78. Listy krewnych sierot polskich w Berdiańsku

Dokument 79. Podziękowanie prasowe od dzieci polskich dla ich przyjaciół

Dokument 80. Z Berdiańska do Borka Starego

Dokument 81. Pielgrzymi z Ukrainy

Dokument 82. Wspomnienia Olgi Bondarewej, styczeń 2000 r.

Dokument 83. List Ojca Szymona Niezgody z Borku Starego do L. A. Suchomłynowa z 4 grudnia 1996 r.

Dokument 84. Ostatnie spojrzenie

Dokument 85. Relacje z pobytu w Berdiańsku

 

ZAKOŃCZENIE

 

WYKAZ ILUSTRACJI

 

WYKAZ ZESTAWIEŃ TABELARYCZNYCH I SCHEMATÓW

 

WYKAZ WYKORZYSTANYCH ŹRÓDEŁ

 


 

 

Зміст:

 

ВСТУП

 

ПОЛЬСЬКА МЕНШИНА НА УЗБЕРЕЖЖІ АЗОВСЬКОГО МОРЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ І ФАКТИ

Бердянськ як складова частина Запорізької області

Поляки на тлі інших національних меншин на терені Запорізької області

Нинішній стан польської мови в регіоні

Нарис історії католицького костелу в контексті сучасних мовних тенденцій

Специфіка ідентичності поляків у Бердянську

 

ПОЛЬСЬКЕ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ ТОВАРИСТВО „ВІДРОДЖЕННЯ” У ДОКУМЕНТАХ І МАТЕРІАЛАХ Формально-правові аспекти функціонування ПКОТ „Відродження” у Бердянську

Документ 1. Українсько-польське товариство у Бердянську. Двері відкриті для всіх

Документ 2. Статут Польського культурно-освітнього товариства

„Оdгоdzеnіе”  („Відродження”)

Документ 3. Положення про діяльність Полонійного об’єднання лікарів

Документ 4. Приклад протоколу засідання правління Польського культурно-освітнього товариства „Відродження” № 33 від 15.XII.2001

Документ 5. План роботи ПКОТ „Відродження" на 2004 рік, затвердженого Правлінням на засіданні 16 жовтня 2003 р.

Документ 6. План заходів ПКОТ „Відродження" на 2007 рік, затвердженого Правлінням на засіданні 10 листопада 2006 р.

Документ 7. Звіт про організацію рейду членів польської спілки молоді в бердянську до Криму 15-22 червня 2001 р.

Документ 8. Звіт про проведення II Форуму „Україна на шляху європейської інтеграції” 10–14 липня 2001 р.

Документ 9. Звіт про організацію літнього відпочинку дітей у липні –серпні 2003 року

Документ 10. Звіт про діяльність ПКОТ „ВІДРОДЖЕННЯ” за 2004 рік

Документ 11. Приклад звіту про організацію літнього відпочинку дітей 2005 рік

Документ 12. Звіт про проведення польсько-українського форуму – 2006 рік

Документ 13. Приклад кореспонденції щодо фінансування діяльності ПКОТ „Відродження”

 

Організаційна й наукова діяльність

Документ 14. Офіційний документ (угода) про співробітництво між Бердянським університетом менеджменту і бізнесу та Жешувським університетом

Документ 15. Приклад угоди щодо реалізації українсько-польських програм спільної підготовки фахівців

Документ 16. Про Спілку польських науковців у Бердянську

Документ 17. „Відродження” у полишеному курорті

Документ 18. Поляки у Бердянську і не тільки

Документ 19. Сайт „Відродження”

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2012.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl