ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Zasada pomocniczości. Wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny 26,25zł

Redaktorzy: Agnieszka Pawłowska, Sabina Grabowska

ISBN: 978-83-7338-707-2

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 380

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

 

    Subsydiarność to problematyka niemal nieograniczenie pojemna. Najlepszym tego potwierdzeniem – recenzowana praca, w której znalazło się miejsce dla powiązania z nią refleksji nad ustrojem Rzeczypospolitej, nad pomocą społeczną, służbą zdrowia i pozycją regionu w strukturze terytorialnego samorządu. Ta pojemność to zarówno szansa, jak i zagrożenie. W tym przypadku to szansa dobrze wykorzystana. Z poszczególnych składających się na dzieło opracowań Czytelnik dowiaduje się czegoś nowego o stanie refleksji teoretycznej i różnych jej praktycznych zastosowaniach. Jest w nich mowa o miejscu subsydiarności w dorobku katolickiej nauki społecznej, o zasadzie subsydiarności w Konstytucji RP, o wdrażających ją prawnych instytucjach, a najwięcej o związkach subsydiarności z terytorialną samorządnością.

 

Z recenzji prof. dr. hab. Ludwika Habudy

 


 

Spis treści: Od redaktorek, Część I: POMOCNICZOŚĆ – ROZWAŻANIA NAD DOKTRYNĄ: Magdalena Molendowska – Ewolucja chrześcijańsko-demokratycznej wersji zasady pomocniczości, Marek Delong Korporacjonizm i subsydiarność w nauczaniu papieża Piusa XI, Alicja Zygmunt Zasada pomocniczości w nauczaniu Jana Pawła II, Piotr Grabowiec – Zasada pomocniczości jako fundament idei Europolis, Halina Zięba-Załucka Konstytucjonalizacja zasady subsydiarności w polskiej konstytucji a społeczeństwo obywatelskie, Jacek ŻołądźKonsensualno-koncyliacyjne rozwiązywanie sporów w administracji publicznej w kontekście idei pomocniczości, Część II. WYMIAR PONADNARODOWY I NARODOWY ZASADY POMOCNICZOŚCI: Michal Karabinoš The principle of subsidiarity, its legal regulation in European law and its review of compliance, Anna Kicovă Tax policy of the European Union and its influence on national legislation, Agata Kołodziejska Pojęcie subsydiarności i jej rola jako zasady prawa, Marta Michalczuk-Wlizło – Zasada pomocniczości w wybranych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, Gabriela Dobrovičová, Marek Pipa The Principle of Subsidiarity in the Decision – Making Activity of the Constitutional Court of the Slovak Republic, Jacek Szubart – Zasada subsydiarności w orzecznictwie, Zbigniew Rykiel Społeczeństwo informacyjne a pomocniczość i administracja elektroniczna, Część III. WYMIAR REGIONALNY I LOKALNY ZASADY POMOCNICZOŚCI: Bogusław Sowa – Konstytucyjna zasada pomocniczości w ustroju samorządu terytorialnego, Andrzej Miszczuk Polityka regionalna jako przejaw realizacji zasady pomocniczości, Andrzej K. Piasecki Pomocniczość samorządowego województwa. Teoria i praktyka, Anna Kołomycew Realizacja zasady pomocniczości w procesie współpracy samorządu województwa podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi regionu, Magdalena Waniewska-Bobin Zasada pomocniczości a działalność samorządu terytorialnego w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego, Stanisław Michałowski Zasada pomocniczości w realizacji zadań samorządu terytorialnego w Polsce, Ewa Białowąs Rola samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia a konstytucyjna zasada pomocniczości, Iwona Lubimow-Burzyńska Rola samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, Mirosław Wątroba Ile państwa, a ile samorządu i organizacji pozarządowych w pomocy społecznej?, Dorota Fleszer Zasada pomocniczości a funkcjonowanie samorządu gminnego, Tadeusz Bieda – Jak kłodzki samorząd powiatowy wspiera rozwój gmin. Zasada pomocniczości w wymiarze lokalnym, Lucyna Rajca Polityka sąsiedztwa w Wielkiej Brytanii jako realizacja zasady pomocniczości, Agnieszka Pawłowska Władztwo miejscowe jako realizacja zasady pomocniczości w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Noty o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Prawne i techniczne aspekty wykorzystania przestrzeni powietrznej i kosmiczne
Prawne i techniczne aspekty wykorzystania przestrzeni powietrznej i kosmiczne
Status prawny uciekinierów z polskich służb specjalnych 1956–1964. Normy prawa karnego, międzynarodowego publicznego oraz wewnętrzne przepisy azylowe krajów przyjmujących
Status prawny uciekinierów z polskich służb specjalnych 1956–1964. Normy prawa karnego, międzynarodowego publicznego oraz wewnętrzne przepisy azylowe krajów przyjmujących
Ustrój państwowy Republiki Estonii
Ustrój państwowy Republiki Estonii
Zróżnicowanie trybu zmiany jako kryterium klasyfikacji konstytucji współczesnych państw europejskich
Zróżnicowanie trybu zmiany jako kryterium klasyfikacji konstytucji współczesnych państw europejskich
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego. Studium teoretyczno-empiryczne
Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego. Studium teoretyczno-empiryczne
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia
Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie - nowe wyzwania
Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie - nowe wyzwania
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl