ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1 1,05zł

Redaktor: Jan Kwak

 

ISSN: 1643-0484

ISSN: 1730-3486

Rok wydania: 2003

Liczba stron: 200

Cena: 1,08 zł (z VAT)


Spis treści: Uwagi wstępne; I. Szkice: Jolanta Kamińska-Kwak – Elity umysłowe miast górnośląskich w XVI–XVIII w.; Konrad Krzyżak – Działalność polityczna Pawła Jana Sapiehy (1609–1665) w ocenie polskiej historiografii; Jan Kwak – Sprawy przed sądem zamkowym w Rzeszowie w początkach XVIII w.; Krzysztof FigielaEcha powstania styczniowego na łamach “Czasu” i “Gazety Narodowej”; Agnieszka Kawalec – Upadek Polski a mecenasi kultury. Józef Maksymilian Ossoliński; ks. Julian Tarnawski – Wpływ Anatola Nowaka – biskupa diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego na powstani i organizację duszpasterstwa polonijnego; Henryk Cimek – Ruch ludowy w Europie przed powstaniem Międzynarodowego Biura Agrarnego (Zielonej Międzynarodówki Chłopskiej); Adam Laska – Prasa Narodowej Partii Robotniczej w latach 1920–1937; Dariusz Półćwiartek – Działalnosć społeczno-polityczna ZMW RP “Wici” w powiecie łańcuckim w latach 1928–1939. Próba charakterystyki; Mariola Hoszowska – Październikowa “odwilż” a nauczanie historii w latach 1956–1958; II. Materiały i recenzje: Agnieszka Kawalec – Franciszek Siarczyński: “Sąd Katarzyny II”; Jacek Kurek – R. Darowski: “Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku”, Kraków 2001; Izabella Pelc – “Galicja. Kultura, tradycja, współczesność” – pismo kulturalno-naukowe, red. J. Polaczek, nr 1–2, Przemyśl 2001.

 

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, t. II
Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, t. II
Musica Galiciana, t.  5: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 5: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl