ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 2: Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej 36,75zł

Redaktorzy: Zofia Frączek, Kazimierz Szmyd, Hubert Sommer, Antoni Olak

ISBN: 978-83-7338-715-7

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 528

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 36,75 zł (z VAT)

 

 

Spis treści: Zofia Frączek – Wprowadzenie, I. AKSJOLOGICZNE PODSTAWY WYCHOWANIA I ROZWOJU CZŁOWIEKA: Krystyna Chałas – Wartości czynnikiem integralnego rozwoju i wychowania ucznia, Zofia Frączek – Redefinicja podstawowych wartości współżycia społecznego jako potrzeba i zadanie dla etyki globalnej, Yurii Pelekh – Theoretical and Methodological Basis of Axiopedagogy in Ukraine: Conceptual Aspect, Hаталія ЛавриченкоСвітoгляд учня як предмет педагогічної творчості вчителя, Monika Parchomiuk – Znaczenie moralności zawodowej w opinii studentów o różnym poziomie identyfikacji z przyszłym zawodem, Witold Ostafiński – Rola nauczyciela-wychowawcy w przezwyciężaniu globalnego kryzysu moralnego, Тетуана В. РавчинаФормування особисісного ставлення студентів вищої школи до моральних цінностей у процесі навчання, Галина ПятаковаФормування толерантності у магістрів в умовах університетської освіти, Maria Kocór – Kompetencje moralne nauczycieli w teorii i praktyce edukacyjnej, Ірина МищишинРелігійна освіта в україні як середовище формування духовної та національно свідомої молоді: традиції та перспективи, II. EDUKACJA I WYCHOWANIE WOBEC ZAGROŻEŃ OSOBOWYCH I WARTOŚCI SPOŁECZNYCH: Czesław Lewicki – Szkoła w procesie kształtowania kultury zdrowotnej uczniów, Andrzej Garbarz – Wychowanie zdrowotne w rodzinie wobec współczesnych zagrożeń społecznych, Krystyna Barłóg – Edukacja i włączanie jako przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych, Krzysztof Rejman – Zjawisko marginalizacji społecznej w modernizującym się społeczeństwie. Edukacja a przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, Antoni Olak – Społeczne i kulturowe uwarunkowania agresji i przemocy wśród młodzieży, Katarzyna Sobczak – Socjodemograficzne uwarunkowania aspiracji życiowych młodzieży niepełnosprawnej fizycznie z regionu Podkarpacia na przykładzie ich opinii, Grzegorz Błażejewski, Wojciech Błażejewski – Potrzeby edukacyjne w zakresie integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym, Barbara Lulek – Czynniki utrudniające współpracę szkoły z rodziną i szerszym środowiskiem społecznym, Maria Szymańska – Status społeczno-ekonomiczny rodziny – podstawowe informacje o badaniu i głównych jego rezultatach, Andriy Vasylyovych Matviychuk – The ecological deontology and the problem of ecological oriented personality formation, Natalia Grytsai, Stepan Demianchuk – Training of future teachers of biology in hikes organizing, Sławomir Kozioł, Piotr Wróbel – Potrzeby w dziedzinie edukacji prozdrowotnej mieszkańców środowisk wiejskich – historia, teraźniejszość, perspektywy, Grzegorz Błażejewski, Tomasz Kogut – Rola i miejsce ośrodka zdrowia w edukacji prozdrowotnej mieszkańców lokalnych społeczności, Оксана КравченкоСоціальне виховання як наукова категорія соціальної педагогіки, Г.І. Ясиновськийсоціальний захист як складова соціальної політики україни, Hanna Sommer – E-learning jako wyzwanie cywilizacji informacyjnej, Edyta Obodyńska – Dziecko w obliczu zagrożeń zdrowotnych związanych z odżywianiem się – ryzyko nadwagi i otyłości, Franciszek Kozaczuk – Przejawy podkultury przestępczej, Л.П. КоробовичОрганізація системи педагогічного моніторингу у вищому навчальному закладі, Petro O. Tadeyev – The Organization of Gifted Education in Great Britain, III. TEORIA I PRAKTYKA EDUKACJI DLA KULTURY WSPÓŁISTNIENIA: Oksana Zabolotna – „Czas” i „miejsce” w porównawczo-pedagogicznych badaniach edukacji alternatywnej, Ольга Біляковська, Теодор ЛещакСамоосвіта як чинник формування особистості, Barbara Skoczyńska-Prokopowicz – Efektywność edukacji w zakresie nauki języków obcych w perspektywie przeobrażeń społecznych, Maryna Skrebkova – Activation of students’ cognitive activity on the lessons of English language with the help of a game, Mariya Tadeyeva – New Opportunities for School Foreign Language Education in Poland: Modern Development Perspectives, Наталія М. Коляда, Лілія О. КоробоваСоціалізація особистості крізь призму соціокінетики дитинства, Ryszard Kalamarz, Joanna Ciąpała – Cele życiowe oraz zainteresowania w okresie wczesnej dorosłości na przykładzie mieszkańców wybranych środowisk województwa podkarpackiego, Ludmiła Chomińska – Obszary aktywności poznawczej, kulturalnej i społecznej uczestników uniwersytetu trzeciego wieku, Anna Derevjanikova – Rytmické činnosti – rozvoj rytmického cítenia detí predškolského veku, Hubert Sommer, Marta Sommer – Muzyka w procesie wychowania – analiza zjawiska, Наталія Ревнюк – Формування національної самосвідомості української молоді у контексті цивілізаційних змін, Г.П. Лещенко – Використання інтерактивних технологій у системі формування україномовної комунікативної компетенції.

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Opieka jako kategoria wychowawcza - metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym
Opieka jako kategoria wychowawcza - metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t.1
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t.1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl