ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki przyrodnicze » Chemia »
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii 2,10zł

Autor: Zbigniew Kotylak

ISBN: 83-87948-79-9

Rok wydania:1999

Liczba stron: 124

Format: B5

Cena: 2,10 zł
Opis publikacji: I. Technika pracy mikrobiologicznej - Wyposażenie laboratorium mikrobiologicznego, Przygotowanie szkła laboratoryjnego, mycie, jałowienie, Metody sterylizacji, Technika posiewów, Ćwiczenia: Teoretyczne i praktyczne objaśnienia regulaminu laboratorium oraz ogólnych zasad wykonywania ćwiczeń, Opis wyposażenia laboratorium na przykładzie własnego laboratorium, Przygotowanie i sterylizacja szkła laboratoryjnego, Demonstracja filtrów bakteriologicznych, Izolacja pojedynczych kolonii metodą posiewu ezą na płytki agarowe, II. Mikroorganizmy w środowisku: bogactwo występowania, różnorodność form bakteryjnych - Powietrze jako środowisko bytowania mikroorganizmów, Woda jako środowisko bytowania mikroorganizmów, Gleba jak środowisko bytowania bakterii, Ćwiczenia: Drobnoustroje na płytkach agarowych, obecność bakterii w laboratorium i na zewnątrz laboratorium, Demonstracja obecności bakterii w wodzie i glebie, III. Mikroskop, zastosowanie w badaniu morfologii bakterii - Budowa mikroskopu, zasady optyczne, Przygotowanie mikroskopu do badań mikrobiologicznych, Ćwiczenia: Przygotowanie szkiełek do preparatów, Ustawienie oświetlenia wg metody Köhlera, Ogniskowanie mikroskopu, Oglądanie hodowli mikroorganizmów pod mikroskopem, Rozmiary komórek bakterii i drożdży, IV. Morfologia bakterii, opis na podstawie metod barwienia - Zasady barwienia, Rodzaje barwników i barwienia, Wymiary i kształt komórek bakteryjnych, Ćwiczenia: Barwienie proste, Barwienie negatywowe, Barwienie złożone - metoda Gramma, Kwasooporność - barwienie metodą Ziehl-Nielsena, V. Struktura komórki bakteryjnej: opis na podstawie barwienia części składowych - Formy przetrwalne, Budowa i rola otoczek, Rzęski - rola w ruchu bakterii, Ściana komórkowa, Ćwiczenia: Obserwacje spor po zabarwieniu, Barwienie otoczek bakteryjnych, Obserwacja rzęsek (barwienie), Ruch bakterii, Obserwacja w kropli wiszącej, Demonstracja ruchu bakterii w agarze półpłynnym, Barwienie ściany komórkowej, VI. Podłoża bakteriologiczne - Definicja podłoża bakteryjnego, Rodzaje podłoży bakteriologicznych, Przygotowanie podłóż bakteriologicznych, Ćwiczenia: Przygotowanie bulionu, bulionu drożdżowego, agaru odżywczego, bulionu z glukozą, Przygotowanie wybranych podłóż minimalnych (syntetycznych), Weryfikacja wzrostu na przygotowanych podłożach, Podłoża selektywne, różnicujące i wzbogacane: przygotować po jednym przykładzie, VII. Wzrost bakterii, izolacja czystych hodowli - Wzrost bakterii, synchronizacja wzrostu, Typy wzrostu na podłożach stałych i płynnych, Fazy wzrostu hodowli w podłożach płynnych, Ilościowe metody określania liczby drobnoustrojów w środowisku, Ćwiczenia: Metoda izolacji pojedynczych kolonii, wysiew ezą, Metoda izolacji pojedynczych kolonii: rozcieńczenie w płynnym agarze, Ilościowe określenie liczby bakterii: metoda rozcieńczeń, Typy wzrostu na podłożach płynnych i stałych, Krzywa wzrostu; fazy wzrostu, Hodowle beztlenowe, Przechowywanie hodowli bakteryjnych, VIII. Aktywność biochemiczna bakterii - Proces odżywiania, Oddychanie tlenowe i beztlenowe jako źródła energii, Źródła węgla: heterotrofizm i autotrofizm, Źródła azotu, Rozkład węglowodanów, białek i tłuszczy, Ćwiczenia: Hydroliza węglowodanów, białek i tłuszczy, Reakcje w mleku odtłuszczonym z indykatorem lakmusowym, Wytwarzanie H2S, Wytwarzanie indolu, Redukcja azotanów, Fermentacje: wybrane przykłady fermentacji cukrów, IX. Kontrola populacji bakteryjnej: wpływ czynników fizycznych - Charakterystyka czynników fizycznych, Rola temperatury, Rola promieniowania UV, Ciśnienie osmotyczne, Rola wilgotności, wpływ wysychania, Ćwiczenia: Wpływ temperatury na tempo wzrostu, Punkt i czas śmierci cieplnej, Czas śmierci cieplnej, Punkt śmierci cieplnej, Efekt naświetlania ultrafioletem, Wpływ koncentracji soli i cukrów na wzrost bakterii, X. Kontrola populacji bakteryjnej, wpływ czynników chemicznych - Charakterystyka czynników chemicznych, Wpływ pH, stężenie jonów wodorowych, Działanie metali ciężkich, Wpływ barwników, Dezynfekcja, czynniki dezynfekcyjne, Działanie antybiotyków, Ćwiczenia: Wpływ pH na wzrost, Oligodynamiczne działanie metali, Bakteriostatyczne działanie barwników, Wpływ czynników dezynfekcyjnych: fenol, krezol, Wpływ antybiotyków, Przepisy dla roztworów i pożywek.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Ćwiczenia laboratoryjne z toksykologii żywności, wyd. 2 poprawione (dodruk)
Ćwiczenia laboratoryjne z toksykologii żywności, wyd. 2 poprawione (dodruk)
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii żywności, wyd. 2, (dodruk)
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii żywności, wyd. 2, (dodruk)
Chemia dla kierunków przyrodniczych, cz. 2: Chemia organiczna – ćwiczenia laboratoryjne, wyd. 2 zmienione (dodruk)
Chemia dla kierunków przyrodniczych, cz. 2: Chemia organiczna – ćwiczenia laboratoryjne, wyd. 2 zmienione (dodruk)
Biochemia z elementami enzymologii. Ćwiczenia laboratoryjne (dodruk)
Biochemia z elementami enzymologii. Ćwiczenia laboratoryjne (dodruk)
Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego, wyd. II
Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego, wyd. II
Korespondencja wzajemna (1952–1968). Monika Żeromska – Stanisław Pigoń
Korespondencja wzajemna (1952–1968). Monika Żeromska – Stanisław Pigoń
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Non omnis moriar. Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu
Non omnis moriar. Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu
Wybuchy komet w znacznych odległościach od słońca
Wybuchy komet w znacznych odległościach od słońca
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl