ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki rolnicze »
Ekologia i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia, wyd. II rozszerzone (dodruk) 31,50zł

Redaktor: Zygmunt Wnuk

Autorzy tekstów: Piotr Łopatkiewicz, Zygmunt Wnuk, Maria Ziaja

ISBN: 978-83-7338-598-6

Rodzaj publikacji: podręcznik

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 428

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

    Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i turystyki do przedmiotów ekologia, ochrona przyrody i kształtowanie środowiska.

Spis treści: Wstęp, Wybrane zagadnienia z ekologii: Zakres ekologii (Rys historyczny ekologii), Podstawowe pojęcia i prawa ekologii (Gatunek – populacja – biocenoza – ekosystem, Czynniki ekologiczne, Prawa dotyczące czynników ograniczających, Cykle biogeochemiczne), Ekologia środowisk wodnych (Środowiska słodkowodne, Środowisko morskie, Środowiska estuariów), Ekologia środowisk lądowych (Biocenozy lądowe – biomy, Strefowość w górach), Człowiek a środowisko: Przystosowanie człowieka do środowiska, Bariery rozwoju cywilizacji (Zanieczyszczenie powietrza, Zanieczyszczenie wody, Zanieczyszczenie gleby, Promieniowanie jonizujące, Efekt cieplarniany, Wyczerpywanie się surowców, Zagrożenie szaty roślinnej i fauny, Problemy demograficzne), Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka, Choroby cywilizacyjne, Filozofia ekologiczna, Wybrane zagadnienia z dziedzictwa kulturowego (Wybrane formy ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego w Polsce, Lista Pomników Historii w Polsce, Zabytki na liście Pomników Historii w województwie podkarpackim, Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, Polskie obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO), Stan środowiska w Polsce: Zagrożenia i czynniki destabilizujące warunki klimatyczne, Obszary i gatunki chronione, Lasy, Środowisko rolnicze, Gleby, Powietrze, Wody śródlądowe i Bałtyk, Odpady, Hałas i wibracje, Obszary ekologicznego zagrożenia, Prognoza zmian ekosystemów i biocenoz Polski, Ochrona i kształtowanie środowiska: Ochrona przyrody (Historia ochrony przyrody, Ustawa o ochronie przyrody), Ochrona środowiska, Administracja zajmująca się ochroną przyrody i środowiska, Akty prawne z zakresu ochrony przyrody i środowiska, Ekorozwój (zrównoważony rozwój): Założenia zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), Ekologiczny model rozwoju (Energetyka, Rolnictwo, Leśnictwo, Gospodarka wodą, Gospodarka kopalinami, Budownictwo, Zagospodarowanie odpadów, Monitoring środowiska, Era ekologiczna, Edukacja ekologiczna: Międzynarodowa strategia edukacji, Krajowa strategia edukacji, Obszary Natura 2000, Słownik terminów, Piśmiennictwo.

 


Nagroda Gaudeamus w konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki w roku 2011 przyznana na 15. Targach Książki w Krakowie (3–6.11.2011)

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci (dodruk)
Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci (dodruk)
Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne
Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne
Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych
Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Druga Rzeczpospolita (1918–1939)
Druga Rzeczpospolita (1918–1939)
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945
Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji... W kierunku poprawy efektywności pracy
Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji... W kierunku poprawy efektywności pracy
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl