ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji 12,60zł

Autor: Małgorzata Półtorak

ISBN: 978-83-7338-727-0

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 152

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 12,60 zł (z VAT)

 

Wśród wielu opracowań pedagogicznych i psychologicznych na temat specyficznych trudności w nauce czytania i pisania książka Małgorzaty Półtorak jest rzetelnym i bardzo starannym opracowaniem zagadnienia o doniosłym znaczeniu społecznym. Umiejętność czytania i pisania zdo­bywana w szkole otwiera drogi do dalszego rozwoju dziecka, a wszelkie problemy z nią związane rozwój ten znacznie utrudniają. Publikacja zawiera interesujące wyniki badań wraz z ciekawą i wielowątkową interpretacją, co powinno zainteresować między innymi nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, ale i badaczy zagadnienia dysleksji, wszystkich, dla których cenne może być zapozna­nie się z zastosowaniem międzynarodowego testu dysleksji w diagnozie i zapobieganie specyficznym trudnościom w czytaniu i pisaniu.

 

Z recenzji prof. dr hab. Barbary M. Kai

 


 

Spis treści:

 

Wprowadzenie

 

1. Czytanie i pisanie jako podstawowe umiejętności szkolne uczniów klas początkowych

1.1. Czytanie i pisanie – istota procesów, ustalenia terminologiczne

1.2. Poznawcze i motoryczne uwarunkowania czynności czytania i pisania

1.2.1. Rola funkcji wzrokowych w czytaniu i pisaniu

1.2.2. Wpływ percepcji słuchowej oraz funkcji językowych na przebieg czynności czytania i pisania

1.2.3. Rola sprawności manualnej w pisaniu

1.2.4. Znaczenie integracji percepcyjno-motorycznej

1.2.5. Uwaga, pamięć a czytanie i pisanie

1.3. Umiejętność czytania i pisania w warunkach szkolnych

1.3.1. Gotowość do nauki czytania i pisania

1.3.2. Nabywanie umiejętności czytania i pisania

 

2. Trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych

2.1. Trudności w uczeniu się a niepowodzenia szkolne

2.2. Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania

2.2.1. Pojęcie, przyczyny i etiologia dysleksji rozwojowej

2.2.2. Objawy ryzyka dysleksji i specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu

 

3. Diagnozowanie i prognoza osiągnięć w czytaniu i pisaniu uczniów klas początkowych

3.1. Diagnozowanie poziomu osiągnięć oraz trudności w czytaniu i pisaniu uczniów klas początkowych

3.2. Diagnoza funkcji poznawczych i motorycznych warunkujących prawidłowy przebieg nabywania umiejętności czytania i pisania

3.3. Międzynarodowy test dysleksji I. Smythe'a jako narzędzie diagnozy i prognozowania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu

 

4. Założenia metodologiczne badań własnych

4.1.  Założenia teoretyczne, przedmiot i cel badań

4.2.  Problemy badawcze i hipotezy, zmienne i wskaźniki

4.3.  Metody i techniki badawcze

4.4.  Organizacja t przebieg badań

 

5. Poziom rozwoju funkcji poznawczych i motorycznych a umiejętność czytania dzieci kończących etap edukacji elementarnej

5.1. Poznawcze funkcjonowanie badanych uczniów a poziom umiejętności czytania materiału sensownego

5.2.  Wyniki diagnozy funkcji poznawczych a poprawność czytania tekstu pozbawionego sensu

5.3.  Diagnoza poziomu rozwoju funkcji poznawczych a ocena umiejętności czytania doko­nana przez nauczyciela z końcem klasy II i III

 

6. Poziom rozwoju funkcji poznawczych i motorycznych a umiejętność pisania dzieci kończących etap edukacji elementarnej

6.1.  Diagnoza rozwoju funkcji poznawczych a poziom umiejętności pisania

6.2.  Diagnoza poziomu rozwoju funkcji poznawczych a ocena pisania dokonana przez na­uczyciela z końcem klasy II i 111

 

7. Dyskusja wyników, wnioski i aplikacje dla praktyki pedagogicznej

 

Bibliografia

 

Spis tabel

 

Aneks

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Problemy i zjawiska patologiczne w społeczeństwie tradycyjnym i nowoczesnym. Studium socjologiczno-kryminologiczne
Problemy i zjawiska patologiczne w społeczeństwie tradycyjnym i nowoczesnym. Studium socjologiczno-kryminologiczne
Polityka wyżywienia ludności
Polityka wyżywienia ludności
Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych
Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Literatura i muzyka na lekcjach języka polskiego w klasach 4–6 szkoły podstawowej
Literatura i muzyka na lekcjach języka polskiego w klasach 4–6 szkoły podstawowej
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej
Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej
Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej
Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 36, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 36, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 3
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl