ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, wyd. II uaktualnione (dodruk) 23,10zł

Autor: Stanisław Pieprzny

ISBN: 978-83-7338-731-7

Rodzaj publikacji: podręcznik

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 226

Format: A5

Oprawa: broszurowa

Cena: 23,10 zł (z VAT)

 

Liczba dostępnych egzemplarzy: 4 

 

Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest podstawowym warunkiem funkcjonowania państwa. Stąd też zadania z tego zakresu wykonują nie tylko organy wyspecjalizowane administracji rządowej, często zwane formacjami umundurowanymi czy uzbrojonymi, ale także jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i podmioty prywatne. Tak szeroki zakres podmiotowy wskazuje też na rozległość i wielokierunkowość tych zadań.

Definicje bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawione są w publikacji nie tylko w ujęciu materialnym, jako przedmiot ochrony, ale także w ujęciu instytucjonalnym – poprzez wskazanie całego systemu podmiotów, do których należy ta ochrona. System ten określany jest też jako administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Treść książki daje spojrzenie na bezpieczeństwo i porządek publiczny tak w ujęciu przedmiotowym, jak i podmiotowym, przy uwzględnieniu aktualnego stanu normatywnego i literatury przedmiotu.

 


 

Spis treści:

 

Wstęp

 

R O Z D Z I A Ł I

Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego

1. Pojęcie bezpieczeństwa i jego rodzaje

2. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego

3. Określenie administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego

4. Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego

1) Pojęcie zagrożeń

2) Źródła i rodzaje zagrożeń

3) Zagrożenia naturalne

4) Człowiek jako źródło zagrożeń

5. Zmienność zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego

6. Podsumowanie

Literatura

 

R O Z D Z I A Ł II

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie państwa

1. Prawo do bezpieczeństwa i zapewnienia porządku publicznego w prawie międzynarodowym i wspólnotowym

2. Prawo do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w polskim systemie prawnym

3. Roszczenia jednostki w związku z prawem do bezpieczeństwa i zapewnienia porządku publicznego

4. Podsumowanie

Literatura

 

R O Z D Z I A Ł III

System organów administracji właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

1. Uwagi ogólne

2. Organy administracji rządowej o charakterze ogólnym

3. Formacje uzbrojone

1) Policja

2) Straż Graniczna

3) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu

4) Centralne Biuro Antykorupcyjne

5) Żandarmeria Wojskowa

6) Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego

7) Biuro Ochrony Rządu

4. Policja administracyjna

5. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

6. Podsumowanie

Literatura

 

R O Z D Z I A Ł IV

Organizacje pozarządowe i podmioty prywatne (komercyjne) działające w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

1. Uwagi ogólne

2. Organizacje pozarządowe

3. Firmy ochrony osób i mienia

4. Działalność detektywistyczna

5. Wewnętrzne służby ochrony

6. Służby porządkowe i służby informacyjne organizatorów imprez ma­sowych

7. Podsumowanie

Literatura

 

R O Z D Z I A Ł V

Prawne formy działania administracji

1. Uwagi ogólne

2. Prawne formy działania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego

3. Stosowanie ogólnych prawnych form działania

4. Szczególne formy działania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego

5. Czynności operacyjno-rozpoznawcze

6. Wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych

7. Podsumowanie

Literatura

 

Zakończenie

 

Wykaz aktów normatywnych

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich
Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Konstytucja Republiki Kosowa
Konstytucja Republiki Kosowa
Wybrane problemy pedagogiki rodziny (Family pedagogy – selected problems)
Wybrane problemy pedagogiki rodziny (Family pedagogy – selected problems)
Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym (dodruk)
Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym (dodruk)
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Zagadnienia  readaptacji  społecznej  skazanych
Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl