ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne i Nauki o zdrowiu »
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1 13,65zł

Redaktorzy: Beata Penar-Zadarko, Małgorzata Nagórska

ISBN: 978-83-7338-741-6

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 132

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 13,65 zł (z VAT)

 

Spis treści: Wstęp, Elżbieta Cipora, Krzysztof Jakubowski, Aneta Mielnik – Motywy wyboru zawodu pielęgniarki, Bożena Halesiak, Anna Jacek, Małgorzata GajdekBłąd jako podstawa odpowiedzialności personelu medycznego, Małgorzata Dziechciaż, Agata Wojtowicz, Edyta Guty, Janusz SchabowskiOcena występowania czynników stresogennych w grupie pielęgniarek środowiskowych/rodzinnych, Barbara Gugała, Danuta DługoszAutonomia zawodowa pielęgniarek w opinii pacjentów hospitalizowanych, Małgorzata Marć, Małgorzata Kosiorowska„Problemy Pielęgniarstwa” w rozwoju zawodowym pielęgniarek z Podkarpacia, Filip Osuchowski, Paweł Januszewicz, Katarzyna Anna Kieliszek – Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych a zachowania zdrowotne pacjentów, Paweł Więch, Monika Binkowska-Bury, Ewa Furmankiewicz, Paweł JanuszewiczPrzyczyny występowania upadków wśród ludzi starych podczas hospitalizacji – profilaktyka ryzyka upadku, Małgorzata DziubakAnaliza czynników decydujących o wyborze zawodu pielęgniarki przez absolwentów liceum medycznego, Agata Wojtowicz, Edyta Guty, Małgorzata Dziechciaż, Janusz SchabowskiZespół wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, Izabela Pieniążek, Monika Binkowska-BuryPrestiż zawodu pielęgniarki w opinii młodzieży kończącej licea ogólnokształcące.

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Diagnostyka pojazdów i maszyn wspomagana komputerowo (skrypt)
Diagnostyka pojazdów i maszyn wspomagana komputerowo (skrypt)
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy
Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy
Przyboś dzisiaj
Przyboś dzisiaj
Szkice z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1867–2006)
Szkice z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1867–2006)
Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia
Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia
Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku
Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
System ochrony praw człowieka w RP
System ochrony praw człowieka w RP
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl