ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filologie obce » Filologia rosyjska »
Sposoby optymalizacji przyswajania materiału leksykalnego w procesie nauczania języka obcego 26,25zł

Autor: Ewa Dźwierzyńska

ISBN: 978-83-7338-745-4

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 336

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

Spis treści:

Wprowadzenie

 

Rozdział I. Pamięć werbalna jako problem badawczy

Problematyka badawcza

Organizacja i przebieg badań

 

Rozdział II. Pamięć w literaturze psychologicznej i psycholingwistycznej

2.1. Psychologiczne podstawy procesów pamięciowych

2.2. Fizjologiczne podstawy pamięci

2.3. Przyswajanie leksyki w świetle koncepcji psycholingwistycznych i glottodydaktycznych

2.4. Psychologiczne modele pamięci

2.4.1. Modele asocjacyjne i sieciowe

2.4.2. Modele poznawcze (wielomagazynowe)

 

Rozdział III. Teoretyczne podstawy przyswajania leksyki języka obcego

3.1. Czynniki wpływające na efektywność zapamiętywania

3.1.1 Ogólne prawidłowości zapamiętywania w nauczaniu języka obcego

3.1.2. Neurolingwistyczne podstawy przyswajania języka obcego

3.2. Związek zapamiętywania z doświadczeniem jednostki. Schematy, ramy

3.3. Strategie uczenia się

3.4. Metapamięć. Strategie pamięciowe

3.5. Analiza wybranych strategii/technik pamięciowych

3.6. Lingwistyczne podstawy zapamiętywania leksyki

3.6.1. Pojęcie jednostki leksykalnej, jej rodzaje i wpływ na sposoby zapamiętywania

3.6.2. Słownik umysłowy. Struktura leksykonu

3.6.3. Asocjacje leksykalno-syntaktyczne

 

Rozdział IV. Metodyka przyswajania leksyki w procesie nauczania języka obcego

4.1. Rola ćwiczeń leksykalnych w nauczaniu języka obcego

4.2. Dobór materiału leksykalnego

4.3. Zasady metodyczne dotyczące procesu przyswajania leksyki obcojęzycznej

4.4. Typologia ćwiczeń ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności przyswajania leksyki

4.4.1. Ćwiczenia ukierunkowane na zwiększanie koncentracji uwagi i pojemności pamięci

I. Ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi i pamięć wzrokową

II. Ćwiczenia rozwijające pamięć słuchową

4.4.2. Ćwiczenia w zapamiętywaniu materiału leksykalnego

I. Ćwiczenia towarzyszące wprowadzaniu leksyki

A. Ćwiczenia ukierunkowane na zapamiętywanie znaczenia wyrazów i połączeń wyrazowych

B. Ćwiczenia ukierunkowane na zapamiętywanie poprawnej artykulacji

C. Ćwiczenia ukierunkowane na zapamiętywanie poprawnej pisowni

D. Ćwiczenia ukierunkowane na zapamiętywanie poprawności gramatycznej użycia wyrazów

II. Ćwiczenia utrwalające zapamiętywanie słownictwa

A. Ćwiczenia asocjacyjne

B. Ćwiczenia tematyczne

C. Ćwiczenia quasi-komunikacyjne i komunikacyjne

 

Rozdział V. Eksperymentalna weryfikacja efektywności wybranych ćwiczeń leksykalnych

5.1. Trudności w przyswajaniu obcojęzycznej leksyki i niektóre sposoby ich przezwyciężania

5.1.1. Uwagi ogólne

5.1.2. Analiza ankiety

5.2. Cel eksperymentu i hipotezy badawcze

5.3. Kryteria oceny testów

5.4. Analiza danych empirycznych uzyskanych na podstawie badań przeprowadzonych w grupach eksperymentalnych

5.4.1. Analiza wyników testu 1

5.4.2. Przykładowe ćwiczenia zastosowane po teście 1 w grupach eksperymentalnych

5.4.3. Analiza wyników testu 2

5.4.4. Przykładowe ćwiczenia zastosowane po teście 2 w grupach eksperymentalnych

5.4.5. Ćwiczenia stosowane w celu przezwyciężenia trudności leksykalnych w grupach eksperymentalnych

5.5. Podsumowanie. Ocena efektywności stosowanych ćwiczeń

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Резюме

 

Summary

 

Aneks

Ankieta

Testy

Wyniki badań testowych w ujęciu tabelarycznym

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Teoretyczne i praktyczne podstawy organizacji multimedialnej lekcji języka rosyjskiego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym
Teoretyczne i praktyczne podstawy organizacji multimedialnej lekcji języka rosyjskiego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym
Academic English Grammar for Polish Students
Academic English Grammar for Polish Students
The Rudiments of the History of English (dodruk)
The Rudiments of the History of English (dodruk)
English-Polish and Polish-English Linguodidactic Dictionary
English-Polish and Polish-English Linguodidactic Dictionary
Translating Popular Science Articles: Towards a Reader-Oriented Approach
Translating Popular Science Articles: Towards a Reader-Oriented Approach
Kommunikatiwnyje paramietry tieksta 2
Kommunikatiwnyje paramietry tieksta 2
Lost in Translation Linguistic Creativity in popular science texts as Illustrated by National Geographic Heads
Lost in Translation Linguistic Creativity in popular science texts as Illustrated by National Geographic Heads
Składnia polska i rosyjska zdania złożonego
Składnia polska i rosyjska zdania złożonego
Specialist Languages in Use and Translation
Specialist Languages in Use and Translation
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl