ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Pastoralne aspekty działalności kościołów lokalnych na ziemiach polskich. Od Vaticanum I (1869–1870) do Vaticanum II (1962–1965) 26,25zł

Redaktorzy: Adam Podolski, Stanisław Nabywaniec

ISBN: 978-83-7338-773-7

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 352

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

 

 

Wstęp

 

 

I. Działalność społeczno-charytatywna Kościoła na przełomie XIX i XX wieku w Przemyślu (do 1914 roku)

 

Ks. Jan Wolak  Wielka Rewolucja Francuska i kształtowanie się myśli społecznej po jej wybuchu

Ks. Jan Wolak  Nauczanie społeczne przed Vaticanum II

Ks. dr Adam Podolski  Duszpasterskie zadania kościoła przemyskiego na przełomie XIX i XX wieku (do 1914) a kwestia społeczna

Ks. dr Adam Podolski  Towarzystwo św. Wincentego a Paulo odpowiedzią na pastoralna troskę Kościoła katolickiego w Przemyślu na przeło­mie XIX i XX wieku

Ks. dr Adam Podolski  Towarzystwa dobroczynne

Ks. dr Adam Podolski  Towarzystwa robotniczo-rzemieślnicze

Patrycja Bylak, ks. Stanisław Nabywaniec  Religijno-pastoralny aspekt pielgrzymowania

Patrycja Bylak, ks. Stanisław Nabywaniec Turystyczno-rekreacyjno-rehabilitacyjny i kulturowy aspekt pielgrzymek

 

 

II. Problematyka katechetyczna

 

Wojciech Sala  Główny redaktor i współpracownicy „Dwutygodnika Katechetycznego i Duszpasterskiego”

Ks. dr Adam Podolski  Nurt dydaktyczny, pedagogiczny i kerygmatyczny na przełomie XIX i XX wieku

Ks. dr Adam Podolski  Cele i zadania wychowania religijnego i moralnego

Ks. dr Adam Podolski  Problematyka merytoryczna katechezy zawarta w „Dwutygodniku Katechetycznym i Duszpasterskim” (1897–1910)

Ks. dr Adam Podolski  Katecheta i metody realizacji katechezy na przeło­mie XIX i XX wieku (1897–1910) zawarta w „Dwutygodniku Katechetycznym i Duszpasterskim”

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Konferencja Episkopatu Polski wobec wybranych kwestii politycznych i społecznych w Polsce w latach 1989-2014
Konferencja Episkopatu Polski wobec wybranych kwestii politycznych i społecznych w Polsce w latach 1989-2014
Limes 1. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 1. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 5. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 5. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 3–4/2010–2011. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 3–4/2010–2011. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 2. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 2. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Dekonstrukcja metafizyki. Powstanie (J. Derrida) – Rozkwit – Niespełnienie (R. Rorty)
Dekonstrukcja metafizyki. Powstanie (J. Derrida) – Rozkwit – Niespełnienie (R. Rorty)
Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji
Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji
Martial Arts Phenomenon – Research and Multidisciplinary Interpretation
Martial Arts Phenomenon – Research and Multidisciplinary Interpretation
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl