ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Językoznawstwo »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1 1,05zł

Redaktor: Kazimierz Ożóg

 

ISSN: 1643-0484

ISSN: 1730-3451

Rok wydania: 2003

Liczba stron: 176

Format: B5

Cena: 1,05 zł (z VAT)

 


Spis treści: Kazimierz Ożóg – Słowo wstępne, Zofia Czapiga – Zagadnienie zdań polipredykatywnych w polskich i rosyjskich badaniach językoznawczych, Halszka Górny – Obce wpływy językowe w nazwiskach mieszkańców dawnej ziemi sanockiej (XV–XIX w.). Zarys problematyki, Anna Hanus – Kilka uwag o tłumaczeniu poezji Herberta w niemieckiej interpretacji K. Dedeciusa, Wioletta Kochmańska – Kilka uwag o nazwach sklepów z używaną odzieżą importowaną, Maria Krauz – Wykładniki lokatywne i temporalne w tekście opisu, Agnieszka Myszka – Przezwiska uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na przykładzie szkół w Sędziszowie Małopolskim, Ewa Oronowicz-Kida – Nazwy zwierząt w Ostrowie w powiecie jarosławskim, Lucyna Wille – Dialog jako fenomen kultury językowej. Wprowadzenie do dyskusji nad typologią dialogów literackich Zofii Bilut-Homplewicz, Justyna Sokołowska – Leksykalne wpływy węgierskie na polskie gwary spiskie, Bożena Taras – „Jo se chłopok z witki...” Ludowy stereotyp mężczyzny w folklorze rzeszowskim, Alewtina Ławrinienko – Купель – kąpiel. Этимологические размышления, Renata Budziak – Das psychologische und das soziale Element in der Sprache bei Jan Baudouin de Courtenay, Łukasz Dudziński – Zum Wesen des Wertbegriffs, Marek Paduch – The Cognitive Approach to the Problem of Meaning.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 19, Seria Filologiczna, Dydaktyka 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 19, Seria Filologiczna, Dydaktyka 3
Słowo. Studia językoznawcze, nr 3
Słowo. Studia językoznawcze, nr 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 35, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 4
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 35, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 4
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t.10
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t.10
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Musica Galiciana, t.  5: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 5: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 3
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 3
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 6
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 6
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl