ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Kapitał intelektualny w rozwoju regionów Polski Wschodniej 18,90zł

Autor: Małgorzata Wosiek

ISBN: 978-83-7338-808-6

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 244

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

Spis treści:

 

Wstęp

 

Rozdział 1

Kapitał intelektualny jako przedmiot badań regionalnych

1.1. Koncepcja kapitału intelektualnego regionu

1.1.1. Geneza kapitału intelektualnego

1.1.2. Sposoby interpretacji kapitału intelektualnego jednostek terytorialnych

1.1.3. Charakterystyka składników kapitału intelektualnego regionu

1.1.4. Model kapitału intelektualnego regionu

1.1.5. Źródła kapitału intelektualnego w regionie

1.2. Kwantyfikacja kapitału intelektualnego jednostek terytorialnych

1.2.1. Metody wyceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstw

1.2.2. Pomiar składników kapitału intelektualnego przez międzynarodowe organizacje

1.2.3. Propozycje kwantyfikacji kapitału intelektualnego regionu

 

Rozdział 2

Kapitał intelektualny w rozwoju regionalnym

2.1. Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym

2.1.1. Region w badaniach ekonomicznych

2.1.2. Rozwój zrównoważony w ujęciu przestrzennym

2.1.3. Mechanizmy rozwoju regionów peryferyjnych

2.2. Czynniki i uwarunkowania rozwoju regionalnego

2.2.1. Wewnętrzne determinanty tkwiące w sferze realnej oraz regulacji

2.2.2. Wymagania rozwojowe międzynarodowego otoczenia cywilizacyjnego

2.3. Zależności między kapitałem intelektualnym a rozwojem regionalnym

2.3.1. Kapitał intelektualny jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego w badaniach empirycznych

2.3.2. Mechanizmy oddziaływania kapitału intelektualnego na rozwój regionu

 

Rozdział 3

Uwarunkowania rozwoju kapitału intelektualnego w Polsce Wschodniej w sferze realnej

3.1. Województwa wschodnie jako przykład regionów peryferyjnych

3.2. Strukturalne uwarunkowania rozwoju kapitału intelektualnego

3.2.1. Uwarunkowania wynikające ze struktury podmiotów gospodarczych

3.2.2. Uwarunkowania wynikające z sektorowej struktury zatrudnienia

3.2.3. Uwarunkowania wynikające z regionalnych rynków pracy

3.3. Dochodowe uwarunkowania inwestycji w kapitał intelektualny

3.3.1. Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych

3.3.2. Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego

3.4. Bariery infrastrukturalne w rozwoju kapitału intelektualnego

 

Rozdział 4

Stan i tendencje rozwoju kapitału intelektualnego w Polsce Wschodniej w latach 1999–2009

4.1. Terytorialne zróżnicowanie kapitału ludzkiego

4.1.1. Stan i perspektywy rozwoju demograficznego

4.1.2. Ilościowe i jakościowe zmiany w wykształceniu mieszkańców

4.1.3. Zróżnicowanie kompetencji cywilizacyjnych

4.2. Charakterystyka kapitału społecznego

4.3. Zmiany w kapitale strukturalnym

4.3.1. Potencjał badawczo-rozwojowy

4.3.2. Instytucje edukacyjne szkolnictwa wyższego

4.3.3. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

4.4. Kształtowanie się kapitału relacyjnego

4.5. Problem luki rozwojowej w zakresie kapitału intelektualnego

4.5.1. Wyposażenie Polski Wschodniej w kapitał intelektualny na tle innych województw

4.5.2. Analiza struktury kapitału intelektualnego

 

Rozdział 5

Oddziaływanie polityki ekonomicznej na procesy rozwoju kapitału intelektualnego

5.1. Związek kapitału intelektualnego z poziomem rozwoju regionalnego

5.2. Ocena celów i priorytetów polityki rozwoju regionalnego w Polsce

5.3. Działania władz regionalnych w zakresie kapitału intelektualnego

5.4. Możliwości wykorzystania doświadczeń międzynarodowych dla pobudzania kapitału intelektualnego w Polsce Wschodniej

 

Podsumowanie i wnioski

 

Bibliografia

 

Spis tabel

 

Spis rysunków

 

Indeks skrótów

 

Indeks nazwisk

 

Indeks haseł

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Modelowe i praktyczne aspekty przygotowania i aktualizacji strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej
Modelowe i praktyczne aspekty przygotowania i aktualizacji strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej
Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 8
Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 8
Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16
Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16
Partnerstwo publiczno-prywatne a konkurencyjność i rozwój obszarów recepcji turystycznej w Polsce
Partnerstwo publiczno-prywatne a konkurencyjność i rozwój obszarów recepcji turystycznej w Polsce
Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010
Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010
Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki
Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki
Dialog korespondencyjny (1958–1968). Danilewiczowa Maria, Pigoń Stanisław
Dialog korespondencyjny (1958–1968). Danilewiczowa Maria, Pigoń Stanisław
Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi
Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl