ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych 7,35zł

Redaktor: Jerzy Kitowski

 

ISBN: 83-7338-104-X

Rok wydania: 2004

Format: B5

Liczba stron: 320

Cena: 7,35 (z VAT)

 


Praca jest zbiorem artykułów w języku polskim i angielskim. Poświęcona została prof. drowi hab. Witoldowi Kurkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. Składa się z 5 rozdziałów: Jerzy Kitowski – Profesor Witold Kurek, Wykaz ważniejszych publikacji Profesora dra hab. Witolda Kurka, I. POLITYKA REGIONALNA I STRATEGIE ROZWOJU REGIONÓW: Viktor Budkin – Eastern Policy of European Union and Ukraine, Svitlana Pysarenko – Interregional Integrational Strategy of Ukraine in a Context of the EU Expansion, Vladimir Székely – Tourism in Rural Areas of Slovakia: Economic Development and/or Sustainable Development?, Joanna Kudełko, Zbigniew Zioło – Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych, Edward Malisiewicz – Miasto Rzeszów jako metropolia oraz potencjalny europol; II. ROZWÓJ I ZMIANY SEKTORÓW GOSPODARKI: Mirosław Kurek – Uwarunkowania restrukturyzacji sektora gazowego w Polsce, Paweł Frączek – Kierunki zmian w branży gazowniczej w Polsce, Ryszard Orłowski – Dobra beresteckie Andrzeja Zamoyskiego; III. RYNEK I INFRASTRUKTURA RYNKU: Halna Henzel – Rozwój bankowości hipotecznej szansą aktywizacji polskiego rynku nieruchomości, Edward Łukawer – Rynek kapitałowy, polityka pieniężna i ceny w procesie transformacji systemowej; IV. INWESTYCJE I KAPITAŁ LUDZKI JAKO UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW: Ber Haus – Zdolność produkcyjna i jej wykorzystanie we współczesnej gospodarce, Elżbieta Skrzypek – Wpływ zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym na proces doskonalenia organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Czesław Skowronek – Inwestycje sektora przedsiębiorstw w świetle ich sytuacji finansowej, Henryk Walica – Główne problemy i dylematy projektowania oraz realizacji i skutkowania inwestycji, Leszek Piczak – Wybrane zagadnienia dotyczące oceny inwestycji ekologicznych w gospodarce rynkowej, Marek Uryniak – Wybrane zagadnienia oceny efektywności inwestycji proekologicznych, Kazimierz Jaremczuk – Przejawy podmiotowości pracownika, Anna Mazurkiewicz – Międzynarodowy przepływ siły roboczej w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Metodologia badań w nowych dziedzinach wiedzy ekonomicznej, Jerzy Kurnal – Główne nurty w rozwoju świata organizacji w ostatnim wieku, Marian Sołtysik – Rozważania o logistyce jako nowej dziedzinie wiedzy naukowej w Polsce, Edward Nowak – Wpływ Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na jakość informacji sprawozdawczej, Jerzy Kitowski – Bariery wiarygodności diagnostycznej analizy finansowej, Elżbieta Maksymiak – Generatory liczb losowych w badaniach ekonometrycznych, Michał Woźniak – Ocena wpływu współliniowości na wyniki prognozowania, Notki o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  29, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie  3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 29, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1
Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Konstytucja Autonomicznej Republiki Krymu
Konstytucja Autonomicznej Republiki Krymu
Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
Status prawny uciekinierów z polskich służb specjalnych 1956–1964. Normy prawa karnego, międzynarodowego publicznego oraz wewnętrzne przepisy azylowe krajów przyjmujących
Status prawny uciekinierów z polskich służb specjalnych 1956–1964. Normy prawa karnego, międzynarodowego publicznego oraz wewnętrzne przepisy azylowe krajów przyjmujących
ABC hokeja na lodzie. Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
ABC hokeja na lodzie. Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich
Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl