ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 11, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 1 2,10zł

Redaktor: Jerzy Kitowski

 

ISSN: 1643-0484

ISSN: 1730-3478

Rok wydania: 2003

Format: B5

Liczba stron: 240 

Cena: 2,10 (z VAT)


 

Spis treści: I. MARKETING: Jan Adamczyk, Tomasz Hermaniuk – Wybrane problemy zastosowania narzędzi e-marketingu, Tomasz Hermaniuk – Wspomaganie działalności rynkowej firmy za pomocą systemów CRM, Bogdan Wierzbiński, Grzegorz Hajduk – Wzorce percepcji i struktura postaw społecznych, Wiesława Kuźniar, Kazimierz Cyran – Wpływ rozwoju wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na zachowanie konsumentów na rynku (na przykładzie woj. podkarpackiego), Maria Grzybek, Piotr Cyrek – Funkcjonowanie handlu detalicznego w opinii mieszkańców Rzeszowa, Katarzyna SzaraDystrybucja  produktów jako element działań marketingowych (na przykładzie KHS S.A.), Marian Woźniak, Andrzej ArendOpakowanie jako istotny nośnik informacji, Mateusz DrobaEkonomiczno-prawne aspekty funkcjonowania polubownych sądów konsumenckich; II. ZARZĄDZANIE: Michał Gabriel WoźniakWęzłowe problemy polityki gospodarczej w Polsce w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Alina Szewc-RogalskaStopień zaawansowania przekształceń własnościowych w gospodarce polskiej, Bożena Tuziak, Arkadiusz TuziakPrzedsiębiorstwo w procesie przekształceń społeczno-ekonomicznych, Anna MazurkiewiczLeasing w świetle obowiązujących przepisów prawnych, Bożena SowaKierunki i tendencje przemian społeczno-gospodarczych w regionie przygranicznym na przykładzie woj. podkarpackiego, Małgorzata Stec, Hubert Sommer – Statystyczno-socjologiczna analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego, Maria Mora, Marek SmoleńAnaliza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie KHS „Krosno” S.A., Paulina FilipUproszczone formy ewidencji gospodarczej, Małgorzata LeszczyńskaMetodologiczne aspekty rachunku dochodów rolniczych w Polsce, Jan RogowskiKredyt bankowy źródłem finansowania agrobiznesu, Maria SaramaSieć Internet jako źródło informacji w agrobiznesie, Agata Pierścieniak, Jacek PierścieniakSocial engineering – socjologiczne metody ataku na systemy komputerowe, Analiza skali i struktury bezrobocia w województwie podkarpackim, Notki o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Literatura i język wczoraj i dziś
Literatura i język wczoraj i dziś
Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania. Wybrane przykłady
Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania. Wybrane przykłady
Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim
Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1
Korespondencja wzajemna (1952–1968). Monika Żeromska – Stanisław Pigoń
Korespondencja wzajemna (1952–1968). Monika Żeromska – Stanisław Pigoń
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  29, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie  3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 29, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr    21, Seria Filologiczna, Historia Literatury  2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 21, Seria Filologiczna, Historia Literatury 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl