ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 20, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 2 2,10zł

Redaktor: Jerzy Kitowski

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1730-3478
Rok wydania: 2004
Format: B5
Liczba stron: 228
Cena: 2,10 (z VAT)

 

Spis treści: I. Marketing: Sylwester Makarski, Wiesława Kuźniar – Analiza wybranych elementów działalności marketingowej banku, Maria Grzybek, Andrzej Arend – Działania marketingowe w procesie konkurencji przedsiębiorstw sfery agrobiznesu, Roman Chorób – Marketing w procesach integracyjnych rolnictwa z przemysłem przetwórczym, Grzegorz Hajduk – Wpływ reklamy na zachowania nabywców oraz  postawy wobec podstawowych jej form – wyniki badań, Sławomir Dybka, Piotr Cyrek – Działalność przedsiębiorstw handlowych na  wsi w aspekcie preferencji zakupowych mieszkańców, Mateusz Droba – Teoretyczne i praktyczne uwagi o powiatowym (miejskim) rzeczniku konsumentów; II. Zarządzanie, Elżbieta Maksymiak – Zastosowanie metody kolejnych przybliżeń dla równania Laplace’a – program w Fortranie, Tomasz Surmacz, Mariusz Hofman – System zarządzania procesami w polskich przedsiębiorstwach (na przykładzie PPH Transsystem SA), Tomasz Śpiewak – Metody optymalizacyjne w zarządzaniu środkami pieniężnymi na przykładzie modelu W. Baumola oraz jego modyfikacji, Ryszard Kata  Kredytowanie rolnictwa przez banki spółdzielcze a ich efektywność ekonomiczno-finansowa, Alina Szewc-Rogalska – Kryteria klasyfikacji podmiotów z kapitałem zagranicznym w rolnictwie, Anna Mazurek-Kusiak – Szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w opiniach rolników, Katarzyna Szara, Justyna Trześniowska – Wyznaczniki jakości usług bankowych, Anna Mazurkiewicz – Kapitał ludzki jako niematerialne aktywa organizacji, Magdalena Cyrek, Elżbieta Mikuła – Problematyka zróżnicowania rozwojowego w układzie regionalnym, Aleksandra Hakalla – Istota, formy oraz przesłanki ustanawiania specjalnych stref ekonomicznych, Justyna Kędra –  Przedsiębiorstwa podkarpackie na liście 500 największych przedsiębiorstw, Paweł Frączek – Gospodarowanie energią a realizacja koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego, Jolata Zawora – Sytuacja finansowa samorządów gminnych w województwie podkarpackim – na tle kraju, Witold Sobol – Zarządzanie  marketingowe w odlewni dzwonów Jana Felczyńskiego w Przemyślu, Notki o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Literatura i język wczoraj i dziś
Literatura i język wczoraj i dziś
Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania. Wybrane przykłady
Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania. Wybrane przykłady
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1
Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim
Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  10, Seria Filologiczna, Dydaktyka 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 10, Seria Filologiczna, Dydaktyka 2
Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu
Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 28, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 28, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 18, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 18, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 2
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl