ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 9, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 1 2,10zł

Redaktor: Maria Grzybek 

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1730-346X
Rok wydania: 2003
Format: B5
Liczba stron: 196
Cena: 2,10 zł (z VAT)

 


Spis treści: Sylwester Makarski – Rynkowe dylematy agrobiznesu w Polsce, Maria Grzybek – Dywersyfikacja instytucjonalnego otoczenia małych przedsiębiorstw w woj. podkarpackim, Władysława Jastrzębska – Polski rynek zbóż w aspekcie integracji z Unią Europejską, Jan Rogowski – Systemy rachunkowości rolnej w Unii Europejskiej i w Polsce, Renata Nesterowicz – Analiza sytuacji finansowej wybranych przedsiębiorstw rolnych będących w administrowaniu AWRSP Rzeszów na przestrzeni lat 1995–1999, Jadwiga Pawłowska – Wykorzystanie analizy progu rentowności w planowaniu sprzedaży produktów, Aleksander Kasprzyk, Beata Kasprzyk – Czynniki marketingowe i ekonomiczne kształtujące popyt na mięso i jego przetwory w południowo-wschodniej Polsce, Grzegorz Ślusarz – Rolnicze spółdzielnie produkcyjne województwa podkarpackiego w procesie transformacji, Marta Kawa – Szanse rozwoju gminnych spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w województwie podkarpackim, Zdzisław Kryński – Stan rozwoju bazy turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych Regionu Karpackiego i Gór Świętokrzyskich, Artur Kraus – Doradztwo rolnicze w rozwoju przedsiębiorczości rolników Podkarpacia, Roman Chorób, Katarzyna Gil – Wiedza, informacja i doradztwo w rozwoju przedsiębiorczości rolników Podkarpacia, Małgorzata Leszczyńska – Przemiany w poziomie i źródłach dochodów ludności związanej z rolnictwem, Ryszard Kata – Procesy dostosowawcze banków spółdzielczych do warunków konkurencji rynkowej w latach 1996–1999, Ryszard Kata, Dariusz Zając – Perspektywy kredytowania rolnictwa podkarpackiego w opiniach prezesów banków spółdzielczych, Katarzyna Gil, Roman Chorób – Jakość artykułów rolno-spożywczych a wydatki gospodarstw domowych, Agnieszka Majka, Jan Krupa – Zarządzanie środowiskowe i jego systemy, Notki o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2005.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 18, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 18, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  11, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 11, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 1
Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu
Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 28, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 28, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  20, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 20, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 13, Seria Rolnicza, Produkcja Roślinna 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 13, Seria Rolnicza, Produkcja Roślinna 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1
Korespondencja wzajemna (1952–1968). Monika Żeromska – Stanisław Pigoń
Korespondencja wzajemna (1952–1968). Monika Żeromska – Stanisław Pigoń
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl