ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 18, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 2 1,05zł

Redaktor: Maria Grzybek

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1730-346X
Rok wydania: 2004
Format: B5
Liczba stron: 124
Cena: 1,05 zł

 

Spis treści: Maria Grzybek, Wiesława Kuźniar – Organizacja dystrybucji środków produkcji dla rolnictwa w woj. podkarpackim, Alina Szewc-Rogalska – Analiza uwarunkowań nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców, Aleksander Kasprzyk, Beata Kasprzyk – Analiza wpływu czynników marketingowych i ekonomicznych na decyzje zakupu wybranych asortymentów żywności wygodnej w południowo-wschodniej Polsce, Katarzyna Gil – Organizacja eksportu w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego woj. podkarpackiego, Dariusz Zając – Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych rolników prowadzących działalność pozarolniczą na własny rachunek, Ryszard Kata – Efekty inwestycji finansowanych kredytami w gospodarstwach rolniczych regionu podkarpackiego, Małgorzata Lechwar – Instytucje prawne w zakresie realizacji inwestycji proekologicznych, Mariola Grzebyk – Analiza gospodarki finansowej samorządu lokalnego na przykładzie gminy Radomyśl Wielki, Małgorzata Stec – Metoda rang w analizie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów kandydujących do Unii Europejskiej, Marian Woźniak – Agroturystyka szansą rozwoju polskiej wsi w perspektywie integracji europejskiej, Katarzyna Szara, Anita Wojtak – Rolnictwo Polski i Podkarpacia w aspekcie integracji z Unią Europejską, Teresa Miś – Doradztwo rolnicze w procesie przystosowania podkarpackiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej, Marta Kawa, Roman Sabik – Spółdzielczość wiejska w Polsce i w Unii Europejskiej, Notki o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim
Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim
Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych
Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych
Podstawy badań marketingowych
Podstawy badań marketingowych
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 13, Seria Rolnicza, Produkcja Roślinna 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 13, Seria Rolnicza, Produkcja Roślinna 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  9, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 9, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 27, Seria Rolnicza, Produkcja Roślinna 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 27, Seria Rolnicza, Produkcja Roślinna 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  10, Seria Filologiczna, Dydaktyka 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 10, Seria Filologiczna, Dydaktyka 2
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl