ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Równi, ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego 36,75zł

Redaktorzy: Aleksander Bobko, Barbara Marek-Zborowska

ISBN: 978-83-7338-829-1

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 408

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 36,75 zł (z VAT)

 

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Danielowi Markowskiemu w 50-lecie pracy naukowej.

Spis treści: Tabula Gratulatoria, Od redaktorów, Nota biograficzna Profesora Daniela Markowskiego, Bibliografia publikacji Daniela Markowskiego za lata 1960–2012, Rozdział I: ZMIANA SPOŁECZNA: Witold Morawski – Instytucjonalna architektura nowoczesności, Stanisław Kwiatkowski – Polityka pamięci o przeszłości w okresie zmian ustrojowych w Polsce, Jerzy J. Wiatr – Demokracja i konflikt polityczny w Trzeciej Rzeczypospolitej, Elżbieta Inglot-Brzęk – Migracje poakcesyjne – kontynuacja tradycji i nowe trendy, Włodzimierz Bonusiak – Społeczne skutki transformacji w Polsce, Rozdział II: STRUKTURA SPOŁECZNA: Jerzy Bartkowski – Najnowsze trendy społeczne a teoria uwarstwienia, Ewa Jurczyńska-McCluskey – Inteligencja, klasa średnia i rozwój społeczeństwa wiedzy w Polsce na początku XXI wieku. Szanse i zagrożenia, Krzysztof Gorlach – Zagłada chłopstwa?, Lesław H. Haber – Portret pracownika realnego socjalizmu w PRL – prowokacją socjo-logiczną, Elżbieta Ura, Stanisław Pieprzny – Prawno-socjologiczne aspekty kadr administracji publicznej, Jan Maciejewski – Grupy dyspozycyjne w przeobrażeniach strukturalnych społeczeństwa, Kazimierz Doktór – Zespolone elity a elita generałów, Rozdział III: RÓWNE PRAWA I NIERÓWNE SZANSE: Barbara Marek-Zborowska – Równe szanse czy bariery? Kobiety w biznesie, Zygmunt Seręga, Joanna Grzesik – Kiedy z pracą łączy się bieda! Procesy krystalizacji nowej kategorii ubogich we współczesnej Polsce, Małgorzata Bozacka – Trwałe ubóstwo i procesy wykluczenia społecznego w Rzeszowie a kwestia formowania się underclass, Renata Wielgos-Struck – Pomoc społeczna i praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych – nowe wyzwania i perspektywy, Rozdział IV: MŁODZIEŻ. ZAMIERZENIA, WYBORY, REALIA: Marian Niezgoda – Młodzież i struktura społeczna, Zbigniew Krawczyk – Turystyka młodzieżowa w perspektywie socjologicznej, Dariusz Wojakowski – Studenci zagraniczni w rzeszowskim ośrodku akademickim. Analiza jakościowa, Rozdział V: REGION I SPOŁECZNOŚCI LOKALNE W PROCESIE PRZEOBRAŻEŃ USTROJOWYCH: Jacek Wódz – Niektóre problemy regionalizacji Polski widziane z perspektywy antropologii polityki, Marek S. Szczepański, Anna Śliz – Społeczności lokalne i zróżnicowania regionalne Polski. Perspektywa socjologiczna, Zbigniew Kurcz – Wrocław i Lipsk u progu transformacji. Porównanie międzynarodowe, Noty o Autorach, Indeks nazwisk, Contents, Spis treści.

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2013.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Wirtualność jako realność
Wirtualność jako realność
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Na tropach przeszłości języka. Fonetyka
Na tropach przeszłości języka. Fonetyka
Technologia żywności i żywienia
Technologia żywności i żywienia
Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym, t. I
Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym, t. I
Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu
Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu
W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego (dodruk)
W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego (dodruk)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl