ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Refleksje nad współczesnym wychowaniem (Reflections on present education) 15,75zł

Autor: Anna Śniegulska

ISBN: 978-83-7338-827-7

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 196

Format: A5

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

 

Autorka książki, Anna Śniegulska, jest doświadczonym dydaktykiem akademickim i ma na swoim koncie wiele opracowań naukowych z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki. Recenzowany tekst jest świadectwem jej oczytania, erudycji oraz skrupulatności w docieraniu do źródeł literaturowych. Śniegulska sięga do autorów znanych i nieznanych, do myśli i stanowisk wielkich i podrzędniejszego kalibru. Jej kolejna publikacja powinna poruszać Czytelnika, powinna służyć pogłębionej refleksji, powinna uruchamiać proces stawiania nowych pytań, na które trzeba szukać nowych odpowiedzi. Uważam, że ze względu na istotność poruszanych zagadnień będzie to znacząca pozycja na rynku wydawniczym.

 

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Jadwigi Bińczyckiej

 


 

SPIS TREŚCI:

 

List of Comments

 

Wprowadzenie

 

Rozdział I

Pedagogika nauką o wychowaniu

1. Charakterystyka pedagogiki jako nauki

2. Działy i subdyscypliny we współczesnej pedagogice

3. Teoria wychowania jako dziedzina wiedzy pedagogicznej

3.1. Teoria wychowania w relacjach z innymi naukami

3.2. Przedmiot badań teorii wychowania

3.3. Możliwości uprawiania teorii wychowania

4. Pojęcie wychowania i jego istota

 

Rozdział II

Aksjologiczny wymiar procesów edukacyjnych

1. O kondycji moralnej współczesnego człowieka i świata

2. Pojęcie i klasyfikacje wartości

3. Wartości we współczesnej edukacji

 

Rozdział III

Rodzina jako podstawowe środowisko życia i wychowania człowieka

1. Rodzina w ujęciu definicyjnym

2. Funkcje rodziny i problem jej dysfunkcyjności

3. Próba typologizacji rodzin

4. Model postaw rodzicielskich

5. Problemy i przemiany współczesnych rodzin – w kontekście polskiej transformacji ustrojowej

 

Rozdział IV

Szkoła i nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości

1. Wprowadzenie do rozważań o szkole

2. Edukacja szkolna w obliczu złożoności cywilizacyjnych nowego stulecia

3. Współczesny wizerunek szkoły i nauczyciela

4. Nauczyciel i uczeń w relacjach dialogowych

 

Rozdział V

O przemocy wobec dziecka

1. Przemoc – pojęcie i społeczny kontekst

2. Przemoc w rodzinie

2.1. Pojęcie przemocy w rodzinie i jej formy

2.2. Możliwości zapobiegania przemocy w rodzinie

3. Szkoła terenem przemocy

3.1. Opresja szkolna

3.2. Pojęcie i formy przemocy szkolnej

3.3. Charakterystyka ofiary i sprawcy przemocy rówieśniczej

3.4. W trosce o kreowanie szkoły wolnej od przemocy

 

Kilka uwag w zakończeniu

 

Summary

 

Spis tabel i schematów

 

Bibliografia

 

Indeks nazwisk

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2013.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Długookresowa ocena wzorów zachowań związanych ze zdrowiem  młodzieży akademickiej
Długookresowa ocena wzorów zachowań związanych ze zdrowiem młodzieży akademickiej
Zagrożenia i bezpieczeństwo w mieście Rzeszowie. Zadania – diagnozy – praktyka
Zagrożenia i bezpieczeństwo w mieście Rzeszowie. Zadania – diagnozy – praktyka
Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych
Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Psychologia polityki
Psychologia polityki
Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945
Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji... W kierunku poprawy efektywności pracy
Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji... W kierunku poprawy efektywności pracy
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl