ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki przyrodnicze » Fizyka »
Wybuchy komet w znacznych odległościach od słońca 2,10zł

Autor: Piotr Gronkowski

 

ISBN: 83-7338-006-X

Rok wydania: 2002

Format: B5

Liczba stron: 128

Cena: 2,10 zł (z VAT)

 

 

Książka dotyczy aktualnego i interesującego problemu naukowego, jakim jest wybuch komet w znacznych odległościach od Słońca. Rozprawa jest oparta na wynikach badań przeprowadzonych przez autora oraz bogatej literaturze przedmiotu. Składa się ze wstępu, zakończenia oraz 6 rozdziałów: Wybuchy blasku komet – charakterystyka fizyczna, Dotychczasowe próby wyjaśnienia zjawiska, Poszukiwanie mechanizmów wybuchów komet w znacznych odległościach od Słońca, Rozpraszanie światła w cząstkach kulistych, Wiatr słoneczny a wybuch komet, Wybuch blasku komety w dużej odległości od Słońca – model mechanizmu. Zawiera również wykaz literatury przedmiotu oraz Dodatek, w którym Autor wyprowadził zależności analityczne dające możliwość obliczenia prawdopodobieństwa kolizji między dwoma ciałami poruszającymi się wokół centrum grawitacji po orbitach keplerowskich.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie
Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
Dialog korespondencyjny (1958–1968). Danilewiczowa Maria, Pigoń Stanisław
Dialog korespondencyjny (1958–1968). Danilewiczowa Maria, Pigoń Stanisław
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Myśl polityczna Leona Bluma
Myśl polityczna Leona Bluma
Korespondencja wzajemna (1952–1968). Monika Żeromska – Stanisław Pigoń
Korespondencja wzajemna (1952–1968). Monika Żeromska – Stanisław Pigoń
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl