ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Nowe podmioty w przestrzeni medialnej 34,65zł

Autor: Henryk Pietrzak

ISBN: 978-83-7338-835-2

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 518

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 34,65 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

 

Wstęp

 

Część I. IDEA PRZESTRZENI MEDIALNEJ

Rozdział I

Mediatyzacja przekazu

Rozdział II

Idea przestrzeni w teorii  – odmienne podejścia definicyjne

Rozdział III

Geneza przestrzeni medialnej – byt i struktura

Rozdział IV

Problemy z definiowaniem  przestrzeni medialnej

 

Część II

MODEL I OPIS RZECZYWISTOŚCI INFORMACYJNEJ

Rozdział V

Świat zwizualizowanych informacji

Rozdział VI

Ogólne zasady modelowania  przestrzeni medialnej

Rozdział VII

Metodologia opisu modelu  przestrzeni medialnej

Rozdział VIII

Znaczenie informacji w obrazowaniu rzeczywistości

 

Część III

SYSTEMATYKA PRZESTRZENI INFORMACJI

Rozdział IX

Typ i rodzaj informacji

Rozdział X

Entropia informacji

Rozdział XI

Strukturalizacja informacji: treść, miejsce,  czas i dynamika

 

Część IV

MODEL PRZESTRZENI MEDIALNEJ, PARAMETRYZACJA MATEMATYCZNA

Rozdział XII

Metodologia opisu informacji

Rozdział XIII

Wektorowy opis przestrzeni medialnej

Rozdział XIV

Inne sposoby opisu i analizy  przestrzeni medialnej

Rozdział XV

Kognitywistyczne metody badania  przestrzeni medialnej

Rozdział XVI

Grupowanie i ekstrakcja cech  w wielowymiarowej przestrzeni medialnej

 

Część V

CZŁOWIEK JAKO PODMIOT MEDIALNY  

Rozdział XVII

Indywidualizacja roli człowieka jako  podmiotu medialnego

Rozdział XVIII

Kompetencje psychospołeczne  w przestrzeni medialnej

Rozdział XIX

Immanentny konflikt i kryzys  w przekazie medialnym

Rozdział XX

Materializm informacyjny  i jego skutki społeczne

Rozdział XXI

Modele operacyjne w zarządzaniu  organizacją medialną

Rozdział XXII

Rola zespołów zadaniowych w kształtowaniu rzeczywistości medialnej

 

Część VI

NOWE ASPEKTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Rozdział XXIII

Nowe aspekty podmiotowości  w przestrzeni medialnej

Rozdział XXIV

Dziennikarz i rzecznik medialny – aktualny status formalnoprawny

Rozdział XXV

Nowa jakość public relations

Rozdział XXVI

Media w dobie cyfryzacji i globalizacji

Rozdział XXVII

Emergencja zjawisk społecznych  w przestrzeni medialnej

 

ZAKOŃCZENIE – NOWA PERSPEKTYWA

 

Bibliografia

 

Indeks nazwisk

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2013.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Dydaktyka Informatyki nr 6/2011. Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego
Dydaktyka Informatyki nr 6/2011. Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego
Dydaktyka Informatyki nr 10/2015
Dydaktyka Informatyki nr 10/2015
Dydaktyka Informatyki nr 7/2012. Problemy efektywności pedagogicznej technologii informacyjnych i multimedialnych w edukacji
Dydaktyka Informatyki nr 7/2012. Problemy efektywności pedagogicznej technologii informacyjnych i multimedialnych w edukacji
Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations
Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations
Edukacyjne zastosowania hipermediów
Edukacyjne zastosowania hipermediów
Ocena wybranych czynników jakości życia w aspekcie stabilności posturalnej osób starszych
Ocena wybranych czynników jakości życia w aspekcie stabilności posturalnej osób starszych
Problemy i zjawiska patologiczne w społeczeństwie tradycyjnym i nowoczesnym. Studium socjologiczno-kryminologiczne
Problemy i zjawiska patologiczne w społeczeństwie tradycyjnym i nowoczesnym. Studium socjologiczno-kryminologiczne
Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków
Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków
Multimedialne kompetencje nauczycieli
Multimedialne kompetencje nauczycieli
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl