ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Językoznawstwo »
Mistrzowie gry na argumenty. Kałużyński, Treugutt, Bieńkowski 21,00zł

Autor: Grażyna Filip

ISBN: 978-83-7338-847-5

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 280

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21 zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści:

 

Wprowadzenie

 

Rozdział pierwszy

Retoryczne, stylistyczne i pragmalingwistyczne sposoby i funkcje argumentowania

1. Teoria argumentacji a procesy wpływania na odbiorcę

2. Analiza argumentów jako metoda opisu specyfiki tekstów krytyki kulturalnej

3. Teksty krytyki kulturalnej i ich cechy gatunkowe oraz stylistyczne

 

Rozdział drugi

Nadawca tekstu krytyki kulturalnej w wykreowanych rolach semantycznych

1. Rola semantyczna krytyka oraz jej wykładniki językowe i stylistyczne

2. Role semantyczne Z. Kałużyńskiego jako nadawcy tekstów krytyki filmowej

3. Role semantyczne S. Treugutta jako nadawcy tekstów krytyki teatralnej

4. Role semantyczne Z. Bieńkowskiego jako nadawcy tekstów krytyki literackiej

 

Rozdział trzeci

Językowe, stylistyczne i pragmalingwistyczne wykładniki ekspresji w wypowiedziach krytyków tekstów kultury

1. Elementy leksyki i frazeologii potocznej

2. Innowacje słowotwórcze krytyków jako wyraz ekspresywności

3. Emocjonalizmy składniowe i interpunkcyjne

4. Dialogowość wypowiedzi krytycznej

 

Rozdział czwarty

Argumentowanie poparte autorytetem i jego rodzaje w dyskursie krytyka filmowego, teatralnego i literackiego

1. Argumentacyjna wypowiedź z autorytetu – wyznaczniki strukturalne i rozumienie

2. Autorytatywność różnych zespołów opiniotwórczych

3. Autorytet znawców w dziedzinie kultury

4. Autorytet własny krytyka

5. Klasyka literatury i sztuki jako autorytet per analogiam

6. Autorytatywność czynnika wewnętrznego

 

Rozdział piąty

Argument z porównania

1. Zakres pojęciowy argumentowania przez porównanie

2. Językowe wyznaczniki argumentu z podobieństwa

3. Przeciwieństwo jako przesłanka interpretacyjna

 

Rozdział szósty

Przyzwolenie w argumentowaniu, czyli użycie formuły uważam, że oraz jej kontekstowych ekwiwalentów

1. Bezpośredni wyraz hołdowania poglądom – uważam, że

2. Kontekstowe ekwiwalenty przyzwalania

3. My, czyli krytyk i czytelnik – wspólnota poglądów

 

Uwagi na zakończenie

 

Wykaz materiałów źródłowych i ich skrótów stosowanych w książce

 

Bibliografia

 

Summary

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2013.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Formy pierwszej i drugiej osoby czasowników w dyskursie szkolnym. Studium pragmalingwistyczne
Formy pierwszej i drugiej osoby czasowników w dyskursie szkolnym. Studium pragmalingwistyczne
Literatura i muzyka na lekcjach języka polskiego w klasach 4–6 szkoły podstawowej
Literatura i muzyka na lekcjach języka polskiego w klasach 4–6 szkoły podstawowej
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Kultura, literatura i sztuka w edukacji językowej w świetle badań empirycznych
Kultura, literatura i sztuka w edukacji językowej w świetle badań empirycznych
Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym, t. II
Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym, t. II
Mój Teatr Różewicza, seria: Z Archiwum Pisarza, t. V
Mój Teatr Różewicza, seria: Z Archiwum Pisarza, t. V
Imigrantki w społeczeństwie amerykańskim. Porównanie przypadku irlandzkiego i włoskiego, 1880–1930
Imigrantki w społeczeństwie amerykańskim. Porównanie przypadku irlandzkiego i włoskiego, 1880–1930
From Page to Screen: Adaptations of British and American Literature
From Page to Screen: Adaptations of British and American Literature
Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce
Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl