ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 1 26,25zł

Redaktor: Marian Malikowski

ISSN: 2299-6044

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 404

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

 

 

Słowo wstępne

I. SOCJOLOGIA POLITYKI I ŻYCIA PUBLICZNEGO

Jacek Wódz

Nowa forma obywatelskiej aktywizacji – obywatelstwo lokalne. Szkic z socjologii polityki

Zbigniew Rykiel

Językowy obraz świata a poprawność polityczna

Agnieszka Zygarowicz

Rekrutacja polskich lokalnych elit politycznych po 1989 r. Stan badań

Jarosław Kinal

Blogosfera polityczna w Polsce (2007–2009)

Bogusław Kuźniar

Operacja „Wisła” w świetle literatury przedmiotu

II. SOCJOLOGIA GOSPODARKI, WIEDZY I EDUKACJI

Lesław H. Haber

Modernizująca się Polska, czyli od przedsiębiorczości do bezrobocia

Anna Hasiec

Klastry. Społeczeństwo informacyjne w kierunku struktur sieciowych

Piotr Długosz

Bariery rozwoju mikroprzedsiębiorczości na Podkarpaciu. Raport z badań jakościowych

III. SOCJOLOGIA MIASTA I WSI

Marek S. Szczepański, Anna Śliz

Centralne przestrzenie miejskie a sektor usług – dynamika zmian w oglądzie socjologicznym

Magdalena Szpyt

Główne kierunki badań socjologicznych nad polską wsią po 1989 r. Podkarpacie na tle kraju

Katarzyna Lenkiewicz

Wieś Solina we wspomnieniach jej byłych mieszkańców

IV. VARIA

Magdalena Niemiec

Charakterystyka wybranych teorii administracji publicznej

Wojciech J. Cynarski

Socjologia sztuk walki. Przyczynek do ujęcia semiotycznego

Marta Wolińska

Ewolucja zachodniego feminizmu i jego wpływ na rozwój tej ideologii oraz ruchu społecznego w Polsce

Magdalena Skiba

Filozoficzna problematyka zawarta implicite w socjologii wiedzy

Barbara Cienki

Metoda biograficzna w socjologii. Stan wiedzy

Renata Pomarańska

Świat społeczny Kresów w Ukraińskim kochanku Stanisława Srokowskiego

V. RECENZJE

Karolina Cynk

Recenzja książki Marka Jana Chodakiewicza: Po Zagładzie. Stosunki polsko-żydowskie 1944–1947, przekład A. Madej, Wyd. IPN, Warszawa 2008, 252 ss.

Magdalena Szpyt

Recenzja książki Krystyny Iglickiej: Powroty Polaków po 2004 r. W pętli pułapki migracji, Wyd. Scholar, Warszawa 2010, 160 ss.

Magdalena Szpyt

Recenzja książki Tomasza Zaryckiego: Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych, Wyd. Scholar, Warszawa 2009, 364 ss.

Ewelina Pikuzińska

Recenzja książki Martina Lindstroma: Zakupologia. Prawdy i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy, Wyd. Znak, Kraków 2009, 224 ss.

Iwona Żuk

Recenzja zbioru pod red. Bogumiła Grotta: Polityczne, religijne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, 352 ss.

Barbara Cienki

Recenzja książki pod red. Piotra Szukalskiego: Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Wyd. Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2009, 248 ss.

Joanna Porada

Recenzja książki Ryszarda Bery: Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich, Wyd. UMCS, Lublin 2008, 248 ss.

 

Uwagi dla P.T. Autorów

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2013.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl