ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi 36,75zł

Redaktorzy: Paweł Grata, Beata Lorens

ISBN: 978-83-7338-853-6

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 466

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 36,75 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

 

Paweł Grata – Słowo wstępne

 

Włodzimierz Bonusiak

Profesor Jerzy Motylewicz. Historyk nowożytnych dziejów Polski, wytrawny znawca dziejów miast na południowo-wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku

 

Beata Lorens

Bibliografia prac Profesora Jerzego Motylewicza z lat 1975–2012

Z PROBLEMATYKI STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH ZIEM POLSKICH W CZASACH PRZEDROZBIOROWYCH

Grzegorz Jawor

Żelazo w gospodarstwach chłopskich ziemi lubelskiej w XV wieku. Asortyment, produkcja i dystrybucja

Jan Kwak

Zwalczanie konkurencji i nieuczciwości w rzemiosłach rzeszowskich w świetle ich przywilejów z końca XVII i początku XVIII wieku

Adam Kamiński

Młyny i folusze w dobrach leskich w XVIII wieku (do 1772 roku)

Jerzy Horwat

Kasztelania w Mikołowie w XIII i XIV wieku

Beata Lorens

Stan społeczno-gospodarczy miasta Uhnowa w drugiej połowie XVIII wieku

W KRĘGU SPRAW SPOŁECZNYCH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Wioletta Zawitkowska

Koligacje małżeńskie Koniecpolskich i ich rola polityczna w Polsce pierwszych Jagiellonów

Feliks Kiryk

Zalasowscy. Przyczynki do dziejów tarnowskiej rodziny mieszczańskiej w XV–XVI wieku

Michał Figura

Struktura zawodowa przemyskiej rady miejskiej w pierwszej połowie XVIII stulecia

Franciszek Leśniak

Choroba, śmierć i pochówek w Krośnie wczesnonowożytnym

Władysław A. Serczyk

Wieści z Ukrainy

CZASY PRZEŁOMU – PRZEMIANY SPOŁECZNE I MENTALNE NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX I NA POCZĄTKU XX STULECIA

Janusz Polaczek

Berek Joselewicz. Rycerskie malowanki na przekór złym stereotypom

Mariola Hoszowska

Czarna legenda Ludwiki Marii w dziewiętnastowiecznych pracach historyczno-dydaktycznych

Paweł Sierżęga

Setna rocznica Konstytucji 3 Maja w prasie galicyjskiej

Sabina Rejman

Obsada urzędów miejskich znaczniejszych miast Galicji Zachodniej w latach 1889–1913

Zbigniew Lenart

Ludność powiatu kolbuszowskiego w latach 1867–1939. Szkic do portretu

Włodzimierz Bonusiak

Struktura społeczno-zawodowa mieszkańców Kalisza w końcu XIX i na początku XX wieku

Paweł Korzeniowski

Problem czystości i higieny w polskich formacjach wojskowych w latach 1914–1939

Adrian Uljasz

Henryk hrabia Potocki (1868–1958). W świecie polityki, gospodarki i działalności społecznej

PROBLEMY GOSPODARCZE I SPOŁECZNE XX WIEKU

Elżbieta Rączy

Negatywne postawy mieszkańców powiatu przemyskiego podczas niemieckiej okupacji w świetle powojennych procesów

Marian Stolarczyk

Z życia gospodarczego i społeczno-politycznego Brzeska w latach 1945–1955

Paweł Miłkowski

Powstanie i działalność „Alimy” w latach 1926–1950

Paweł Grata

Przemiany w handlu województwa rzeszowskiego w latach 1975–1989

Andrzej Bonusiak, Edyta Czop

Studia z dziejów gminy Grodzisko Dolne w latach 1989–2010

WOKÓŁ SPRAW WYZNANIOWYCH

Zdzisław Budzyński

Struktura terytorialna Cerkwi unickiej na terenie Podola pod koniec I Rzeczypospolitej (inwentaryzacja sieci parochialnej)

ks. Sławomir Zabraniak

Ludność południowo-zachodnich archidiakonatów archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1660–1763

Roman Pelczar

Kult maryjny w diecezji przemyskiej w XVI–XVIII w. na przykładzie bractw różańcowych

ks. Stanisław Nabywaniec

Stan diecezji rzeszowskiej w świetle materiałów do pierwszego rocznika diecezjalnego

 

Tabula gratulatoria

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2013.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV–XIX w.)
Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV–XIX w.)
Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych
Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych
Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz! Idee – wartości – poezja
Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz! Idee – wartości – poezja
Mądrość liścia spadającego. Drobiazgi nie tylko poetyckie
Mądrość liścia spadającego. Drobiazgi nie tylko poetyckie
Pigoń
Pigoń
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii
Przywileje miasta Rzeszowa XIV–XIX wieku
Przywileje miasta Rzeszowa XIV–XIX wieku
Emocje jako strategie dobrego życia w świetle filozoficznej teorii emocji Roberta Solomona
Emocje jako strategie dobrego życia w świetle filozoficznej teorii emocji Roberta Solomona
Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu
Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl