ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki przyrodnicze » Fizyka »
Podstawy fizyki, cz. 3: Fale sprężyste i elektromagnetyczne 5,25zł

Autor: Józef Morawiec, Tomasz Zamorski 

ISBN: 83-7338-083-3
Rok wydania: 2004
Format: B5
Liczba stron: 300
Cena: 5,25 zł (z VAT)

         

Skrypt zawiera dokładny opis fal pojawiających się w postaci rozchodzących się w przestrzeni drgań substancji oraz fal związanych wyłącznie z rozchodzeniem się drgań pola. Składa się ze wstępu i 7 rozdziałów: Właściwości sprężyste ciał, Fale sprężyste w nieograniczonym ośrodku ciągłym, Fale sprężyste w ośrodku ograniczonym. Interferencja i dyfrakcja fal, Fale elektromagnetyczne wytwarzane przez obwody drgające, Fale elektromagnetyczne świetlne (wybrane zagadnienia), Dyspersja światła. Polaryzacja, Optyka geometryczna (wybrane problemy). Opatrzony jest bibliografią. Skrypt przeznaczony jest głównie dla studentów fizyki oraz matematyki. Może być także przydatny dla studentów wychowania technicznego oraz uczniów szkół średnich, ponieważ wiele zagadnień zostało przedstawionych w sposób elementarny.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie
Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie
Materiały ze stanowiska Piekary II a na tle środkowopaleolitycznych zespołów z technologią wiórową
Materiały ze stanowiska Piekary II a na tle środkowopaleolitycznych zespołów z technologią wiórową
Aktywne metody redukcji drgań płyt kołowych
Aktywne metody redukcji drgań płyt kołowych
Korelacja fizyki i matematyki w nauczaniu fizyki
Korelacja fizyki i matematyki w nauczaniu fizyki
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Podstawy fizyczne elektrotechniki
Podstawy fizyczne elektrotechniki
Podstawy informatyki kwantowej. Elementarne wprowadzenie
Podstawy informatyki kwantowej. Elementarne wprowadzenie
Wstęp do geometrycznej teorii funkcji analitycznych
Wstęp do geometrycznej teorii funkcji analitycznych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl