ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce 31,50zł

Autor: Wojciech Błażejewski

ISBN: 978-83-7338-856-7

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 436

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

 

Od autora

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1

Teoretyczne i praktyczne aspekty kanonu kształcenia ogólnego w Polsce po 1989 r.

1.1. Różnorodność kanonu kształcenia ogólnego i jego struktura

1.2. Status, rozwój i priorytety systemu kształcenia ogólnego

1.3. Kształcenie ogólne a zawodowe

1.4. Źródła i determinanty konstruowania podstaw programowych kształcenia ogólnego

1.5. Źródła i determinanty celów kształcenia

 

Rozdział 2

Efektywność i skuteczność kształcenia jako interdyscyplinarna kategoria naukowa

2.1. Jakość pracy szkoły – efektywność i skuteczność kształcenia w kontekście pedagogicznym, psychologicznym, ekonomicznym i socjologicznym

2.2. Kryteria oceny jakości, skuteczności i efektywności kształcenia

2.3. Odpowiedzialność nauczyciela za efektywność i skuteczność kształcenia

2.4. Instytucje krajowe i zagraniczne mierzące skuteczność i efektywność kształcenia – metody, narzędzia i jawność pomiaru

 

Rozdział 3

Metodologiczne podstawy badania kanonu, efektywności i skuteczności kształcenia ogólnego

3.1. Wybór paradygmatu badań

3.2. Przedmiot i cele badań

3.3. Zmienne i ich wskaźniki

3.4. Problemy badawcze i hipotezy

3.5. Metody, techniki i narzędzia badania kanonu, skuteczności i efektywności kształcenia

3.6. Grupa badawcza, teren i organizacja badań

 

Rozdział 4

Kanon kształcenia ogólnego w świetle aktualnych dokumentów i regulacji prawnych

4.1. Kanon kształcenia ogólnego jako zbiór uniwersalnych wartości i celów edukacji

4.2. Podstawy kanonu kształcenia ogólnego a treści kultury

4.3. Kanon kształcenia ogólnego jako zbiór celów edukacji ukierunkowanych na kształtowanie tzw. kompetencji cywilizacyjnych

4.4. Treści kultury duchowej i materialnej jako czynnik determinujący strukturę wykształcenia ogólnego, zakres obowiązujących podstaw programowych i podział na przedmioty nauczania

4.5. Kanon kształcenia ogólnego a aktualne realia

 

Rozdział 5

Jakość, efektywność i skuteczność kształcenia ogólnego w kontekście wyników badań własnych

5.1. Jakość kształcenia w polityce edukacyjnej

5.2. Główne płaszczyzny kontroli jakości kształcenia ogólnego

5.3. Ocena jakości kształcenia ogólnego przez główne podmioty procesu kształcenia w szkołach ogólnokształcących

5.4. Ocena efektywności kształcenia ogólnego w wymiarze indywidualnym, krajowym i międzynarodowym

5.5. Ocenianie uczniów jako integralny czynnik procesu kształcenia ogólnego oraz jego najważniejsze formy, metody i narzędzia

5.6. Instytucjonalne wyniki oceny efektywności kształcenia ogólnego

5.7. Efektywność kształcenia w ocenie głównych podmiotów procesu kształcenia ogólnego

5.8. Ocenianie uczniów jako czynnik intensyfikowania skuteczności kształcenia ogólnego

5.9. Podmioty kształcenia ogólnego wobec skuteczności procesu w kontekście kariery edukacyjnej i zawodowej

 

Rozdział 6

Status kształcenia ogólnego – wnioski z badań

6.1. Wpływ uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych na osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz na efektywność i skuteczność procesu kształcenia ogólnego

6.2. Jakość, efektywność i skuteczność kształcenia ogólnego a rankingi i rozwarstwienie szkolnictwa ogólnokształcącego

6.3. Podsumowanie i wnioski

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Spis tabel

 

Spis rysunków

 

Aneks

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2013.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Multimedialne kompetencje nauczycieli
Multimedialne kompetencje nauczycieli
Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych
Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych
Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka, t. 2
Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka, t. 2
Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje – działania
Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje – działania
Kultura zachowań językowych Polaków
Kultura zachowań językowych Polaków
Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu
Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu
Literatura i muzyka na lekcjach języka polskiego w klasach 4–6 szkoły podstawowej
Literatura i muzyka na lekcjach języka polskiego w klasach 4–6 szkoły podstawowej
Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej internetu
Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej internetu
Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju
Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl