ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Etyczne i społeczne konsekwencje osiągnięć nowoczesnej biotechnologii 10,50zł

Autor: Karolina Cynk

ISBN: 978-83-7338-867-3

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 140

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 10,50 zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści:

Wstęp

 

Rozdział 1. Modyfikacje genetyczne organizmów żywych

Uwagi wstępne

1. Komórka jako układ biologiczny

2. Struktura cząsteczki DNA, kod genetyczny

3. Cząsteczka RNA i jej rodzaje

4. Zasadnicze założenia myśli ewolucyjnej

5. Inżynieria genetyczna jako technika służąca wyposażaniu organizmów w nowe cechy

6. Zastosowanie genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów

7. Zastosowanie genetycznie zmodyfikowanych roślin

 

Rozdział 2. Wybrane zagadnienia z zakresu nauk o kulturze

Uwagi wstępne

1. Etyka i moralność

1.1. Podstawowe pojęcia

1.2. Utylitaryzm

1.3. Deontologizm

2. Podstawowe założenia paradygmatu systemu światowego I. Wallersteina

 

Rozdział 3. Moralna refleksja na temat inżynierii genetycznej i działań polegających na wytwarzaniu transgenicznych organizmów

Uwagi wstępne

1. Zastrzeżenia moralne wobec stosowania technik genetycznych

2. Etyczne implikacje wynikające z tworzenia zmodyfikowanych genetycznie mikroorganizmów

2.1. Następstwa stosowania insuliny produkowanej przez drobnoustroje

2.2. Efekty przyjmowania ludzkiego hormonu wzrostu wytwarzanego przez mikroby

2.3. Skutki wytwarzania genetycznie zmodyfikowanej żywności

2.4. Następstwa stosowania transgenicznych mikroorganizmów w rolnictwie

2.5. Konsekwencje wykorzystywania drobnoustrojów w ochronie środowiska przyrodniczego

3. Konsekwencje wynikające z produkcji roślin transgenicznych

3.1. Skutki wytwarzania pomidorów o przedłużonej trwałości

3.2. Następstwa uprawiania roślin odpornych na herbicydy i szkodniki

3.3. Efekty wytwarzania ryżu o zwiększonej wartości odżywczej

3.4. Skutki produkcji szczepionek w roślinach i roślin uprawnych odpornych na stresy środowiskowe

 

Rozdział 4. Genetycznie modyfikowane organizmy w opinii społeczeństwa

Uwagi wstępne

1. Produkcja roślin transgenicznych na świecie

2. Społeczne postrzeganie różnych zastosowań transgenicznych organizmów

2.1. Kontekst ogólnoświatowy

2.2. Badania realizowane przez TNS OBOP

2.3. Badania zrealizowane przez Martin&Jacob

3. Debata publiczna dotycząca inżynierii genetycznej i organizmów transgenicznych

 

Wnioski końcowe

 

Bibliografia

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2013.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
(Gen)etyczna przyszłość człowieka
(Gen)etyczna przyszłość człowieka
Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy
Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy
Motywowanie jako element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Motywowanie jako element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju
Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju
Zarys historii narciarstwa i snowboardingu
Zarys historii narciarstwa i snowboardingu
Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych
Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych
Ocena żywności i żywienia
Ocena żywności i żywienia
Z dziejów rehabilitacji medycznej i sportu osób niepełnosprawnych w Polsce (1944–1989)
Z dziejów rehabilitacji medycznej i sportu osób niepełnosprawnych w Polsce (1944–1989)
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl