ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Malarstwo jako kontekst literatury i języka polskiego w doświadczeniach uczniowskiego odbioru 12,60zł

Autor: Dorota Karkut

ISBN: 978-83-7338-874-1

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 182

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 12,60 zł (z VAT)

 

 

Należy sądzić, że książka Doroty Karkut będzie budzić uzasadnione zainteresowanie wśród potencjalnych adresatów: badaczy problemu, nauczycieli polonistów i studentów z kilku co najmniej powodów.

Po pierwsze, jest przykładem wyboru aktualnej tematyki badaw­czej. Nadal istnieje potrzeba wypracowania skutecznych narzędzi do włączenia w obręb przedmiotu język polski sztuk wizualnych. Mono­grafia D. Karkut przynosi wnikliwą i dobrze udokumentowaną analizę uczniowskich odczytań utworów literackich i obrazów, co może być inspiracją do kolejnych poszukiwań.

Po drugie, upomina się autorka o docenienie przeżycia estetycz­nego jako fundamentu budowania osobowości i rozumienia świata w procesie edukacji i wychowania.

Po trzecie, przywraca współczesnej dydaktyce stanowiska nieco już zapomniane, ale ciągle jeszcze aktualne: Szumana, Kridla, Słodkow­skiego i pokazuje ich wartość dla współczesnej edukacji. W ten sposób wpisuje swoje dokonania w tradycję dyscypliny.

Po czwarte, przedstawia skondensowaną, a także rzetelną analizę i klasyfikację uczniowskich postaw odbioru wobec sztuki i popiera ją wypowiedziami uczniowskimi.

Po piąte, prowokuje do nieustannego ponawiania namysłu nad miejscem i rolą sztuk wizualnych w edukacji polonistycznej.

 

Z recenzji dr hab. prof. UAM Beaty Gromadzkiej

 

 


 

 

Spis treści:

 

Wprowadzenie

 

Rozdział I

Dzieło sztuki plastycznej w jego związkach z literaturą

 

Rozdział II

Podstawy odbioru literatury i malarstwa

 

Rozdział III

Główne kierunki refleksji nad wiązaniem malarstwa z literaturą w edukacji polonistycznej

 

Rozdział IV

Malarstwo na lekcjach języka polskiego

1. Problematyka i przebieg badań empirycznych

2. Warunki realizacji koncepcji programowej wiązania malarstwa z literaturą

3. Problematyka spotkania literatury z malarstwem w doświadczeniach odbioru uczniowskiego

4. Rola kontekstów malarskich w kształceniu sprawności językowej

 

Wnioski z badań – zakończenie

 

Bibliografia

 

Aneks

I. Arkusz obserwacyjny lekcji języka polskiego

II. Ankieta dla nauczycieli języka polskiego w szkołach średnich

III. Ankieta dla uczniów szkół średnich

IV. Wiersze i obrazy uwzględnione w badaniach

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2013.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
Miejsce i rola historii w edukacji polonistycznej. Badania i refleksje nad świadomością historyczną uczniów
Miejsce i rola historii w edukacji polonistycznej. Badania i refleksje nad świadomością historyczną uczniów
Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce
Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce
Jewropiejskaja rusistika głazami mołodych
Jewropiejskaja rusistika głazami mołodych
Sojusz Wielkiej Brytanii z Haszymidzkim Królestwem Jordanii (1946–1958). Dylemat mocarstwa w relacjach z zależnym partnerem
Sojusz Wielkiej Brytanii z Haszymidzkim Królestwem Jordanii (1946–1958). Dylemat mocarstwa w relacjach z zależnym partnerem
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Rozwój sportu ratowniczego w Polsce w latach 1967–2012. Zarys problematyki
Rozwój sportu ratowniczego w Polsce w latach 1967–2012. Zarys problematyki
Kommunikatiwnyje paramietry tieksta
Kommunikatiwnyje paramietry tieksta
The Semantics of Affirmation: Serbian, Other Slavic Languages and English in Cognitive Analysis
The Semantics of Affirmation: Serbian, Other Slavic Languages and English in Cognitive Analysis
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl