ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego 18,90zł

Autor: Hubert Kotarski

ISBN: 978-83-7338-890-1

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 252

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści:

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ I. Kapitał ludzki i kapitał społeczny jako przedmiot badań nauk społecznych

1. Sposoby definiowania i historia badań nad kapitałem ludzkim i kapitałem społecznym

2. Problemy pomiaru kapitału ludzkiego i kapitału społecznego

3. Znaczenie teorii kapitału ludzkiego i kapitału społecznego w badaniach socjologicznych nad rozwojem regionalnym

 

ROZDZIAŁ II. Teorie rozwoju regionalnego

1. Pojęcie rozwoju regionalnego

2. Przegląd teorii rozwoju regionalnego

3. Czynniki rozwoju regionalnego

 

ROZDZIAŁ III. Podkarpacie – rozwój regionu i jego uwarunkowania

1. Rys historyczny rozwoju regionu do 1999 roku

2. Województwo podkarpackie na tle kraju w latach 1999–2012

2.1. Struktura sieci osadniczej

2.2. Sytuacja demograficzna

2.3. Stan środowiska naturalnego i zasoby naturalne

2.4. Infrastruktura i warunki życia ludności

2.5. Rynek pracy i struktura zatrudnienia

3. Główne obszary problemowe województwa podkarpackiego

 

ROZDZIAŁ IV. Zasoby i poziom kapitału ludzkiego mieszkańców województwa podkarpackiego

1. Założenie metodologiczne budowy miernika jakości kapitału ludzkiego

2. Zasoby i poziom kapitału ludzkiego mieszkańców regionu

2.1. Potencjał demograficzny

2.1.1. Prężność demograficzna

2.1.2. Poziom wiedzy funkcjonalnej

2.1.3. Stan zdrowia

2.2. Aktywność społeczno-gospodarcza ludności

2.2.1. Mobilność przestrzenna

2.2.2. Aktywność gospodarcza

2.2.3. Aktywność społeczna

3. Miernik Jakości Kapitału Ludzkiego

 

ROZDZIAŁ V. Aspekty ilościowe i jakościowe kapitału społecznego mieszkańców województwa podkarpackiego

1. Uczestnictwo organizacyjne i jego zróżnicowanie

2. Zaufanie i solidarność społeczna

3. Chęć do współdziałania społecznego

4. Informacja i komunikacja

5. Sieci społeczne

6. Poczucie podmiotowości

7. „Brudny” kapitał społeczny

 

ROZDZIAŁ VI. Liderzy życia społecznego i ich rola w pobudzaniu rozwoju województwa podkarpackiego

1. Uwagi wstępne

2. Możliwości rozwoju województwa podkarpackiego w opinii regionalnych liderów życia społecznego

3. Czynniki warunkujące rozwój Podkarpacia

4. Hamulce i bariery ograniczające rozwój województwa podkarpackiego

5. Rola kapitału ludzkiego i społecznego mieszkańców regionu w pobudzaniu rozwoju województwa

6. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na perspektywy i szanse rozwoju Podkarpacia

7. Najważniejsze zadania stojące przed władzami, elitami i mieszkańcami województwa podkarpackiego mające na celu zmianę stereotypu biednego regionu

 

ROZDZIAŁ VII. Wnioski z badań nad rozwojem regionalnym

1. Podsumowanie badań

2. Wnioski dla teorii i metodologii badań

3. Wnioski dla praktyki

 

Bibliografia

Aneks Wzór kwestionariusza wykorzystanego do badań kapitału ludzkiego i społecznego mieszkańców województwa podkarpackiego

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2013.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Dziecko wiejskie podkarpackie
Dziecko wiejskie podkarpackie
Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpacie na tle kraju
Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpacie na tle kraju
Możliwości rozwoju powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 9
Możliwości rozwoju powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 9
Dwie dekady lokalnego bezrobocia (na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu)
Dwie dekady lokalnego bezrobocia (na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu)
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Radio regionalne w Polsce
Radio regionalne w Polsce
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego, wyd. II
Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego, wyd. II
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl