ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Pięćdziesiąt lat polonistyki rzeszowskiej 36,75zł

Redaktorzy: Jolanta Pasterska, Anna Niewolak-Krzywda

ISBN: 978-83-7338-903-8

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 408

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 36,75 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

 

Janusz Pasterski, Słowo wstępne. Półwiecze polonistyki rzeszowskiej 1963–2013

 

Poczet Kierowników Katedry Literatury i Języka Polskiego oraz Dyrektorów Instytutu Filologii Polskiej

 

Rozdział I

Powstanie i rozwój polonistyki rzeszowskiej

1.1. Lata 1963–1965

1.2. Lata 1965–2001

1.3. Lata 2001–2013

1.4. Kadra naukowa 1963–2013

 

Rozdział II

Instytut Filologii Polskiej. Działalność naukowa i społeczna

2.1. Zakłady i pracownie

2.1.1. Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia

2.1.2. Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu

2.1.3. Zakład Literatury Polskiej XX Wieku

2.1.4. Zakład Teorii i Antropologii Literatury

2.1.5. Zakład Języka Polskiego

2.1.6. Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego

2.1.7. Pracownie

2.2. Problematyka badawcza

2.3. Konferencje naukowe

2.4. Współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz instytucjami w regionie

2.4.1. Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi

2.4.2. Współpraca z ważniejszymi instytucjami w kraju i w regionie

2.5. Pisma naukowe i literackie

2.5.1. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Serie „Dydaktyka”, „Historia Literatury”, „Językoznawstwo”

2.5.2. „Tematy i Konteksty”

2.5.3. „Słowo. Studia językoznawcze”

2.5.4. Kwartalnik literacko-artystyczny „Fraza”

 

Rozdział III

Oferta edukacyjna

3.1. Specjalności i specjalizacje

3.1.1. Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

3.1.2. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

3.2. Studia podyplomowe

3.2.1. Podyplomowe studia kwalifikacyjne Wiedza o kulturze z elementami antropologii kultury

3.2.2. Podyplomowe studia kwalifikacyjne Język polski dla humanistów

3.2.3. Podyplomowe studia logopedii

3.2.4. Studia podyplomowe Językowe kreowanie wizerunku (komunikacja społeczna) – studia dokształcające

3.3. Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

3.4. Program Erasmus

3.5. Projekt e-learning

 

Rozdział IV

„Okiem wspomnień”. Polonistyka we wspomnieniach pracowników, absolwentów i studentów 

4.1. Eseje

Stanisław Frycie, Trudne początki. Trochę faktów i garść wspomnień o powstaniu i działalności rzeszowskiej polonistyki w pierwszym dziesięcioleciu jej istnienia

Czesław Kłak, Widzieć jaśniej...  

Piotr Żbikowski, Początki rzeszowskiej polonistyki uniwersyteckiej, czyli Stanisław Frycie 

Zbigniew Lisowski, Ze wspomnień rzeszowskich  

Eugenia Łoch, Rzeszowskie reminiscencje 

Gustaw Ostasz, Tak zapamiętałem nasze początki 

Joanna Rusin, Wspomnienie o Zofii Makuszkowej 

Czesława Szetela, Wspominanie początków rzeszowskiej polonistyki 

Zofia Kotowicz, Wspomnienia bardzo osobiste studentki polonistyki pierwszego rocznika 1963/1964

Irena Stanisz, Z doświadczeń i przeżyć studenta zaocznego rzeszowskiej polonistyki 

Ryszard Mścisz, Te wyjątkowe polonistyczne lata 

4.2. Wywiady

Monika Perlak, Początki życia studenckiego w Rzeszowie i Pigonianum. Wywiad z Martą Polańską 

Magdalena Ciepiela, Ważne, żeby lubić swoją pracę. Wywiad z Hanną Krupińską-Łyp

Karolina Wójcik, Rudowłosy artysta, człowiek renesansu. Wywiad ze Stanisławem Ożogiem  

Paweł Juras, „Każdy czas ma swoje okoliczności”. Historia mówiona rzeszowskiej polonistyki. Wywiad z Janem Wolskim 

Julia Pragłowska, Trudne lata osiemdziesiąte. Wywiad z Januszem Pasterskim 

Alicja Gierałt, Polonistyka to jeden z moich ulubionych domów. Wywiad z Adamem Bieniasem 

 

Historia rzeszowskiej polonistyki w fotografii

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2013.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej internetu
Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej internetu
Republika Słowacka i Rzeczpospolita Polska na drodze do Unii Europejskiej
Republika Słowacka i Rzeczpospolita Polska na drodze do Unii Europejskiej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Wewnątrzregionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim
Wewnątrzregionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim
Galicja i jej dziedzictwo, t. 21: Walerian Kalinka (1826–1886) i jego badania nad epoką porozbiorową
Galicja i jej dziedzictwo, t. 21: Walerian Kalinka (1826–1886) i jego badania nad epoką porozbiorową
Emocje jako strategie dobrego życia w świetle filozoficznej teorii emocji Roberta Solomona
Emocje jako strategie dobrego życia w świetle filozoficznej teorii emocji Roberta Solomona
Na tropach przeszłości języka. Fonetyka
Na tropach przeszłości języka. Fonetyka
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku
Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, Bd. 1 / vol. 1
Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, Bd. 1 / vol. 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl