ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 1: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne 29,40zł

Redaktorzy: Kazimierz Szmyd, Andrzej Garbarz, Zofia Frączek, Barbara Skoczyńska-Prokopowicz

ISBN: 978-83-7338-901-4

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 422

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 29,40 zł (z VAT)

 

na magazynie 6 egz.

 

SPIS TREŚCI:

 

Contents

 

Wstęp

           

Część I

HISTORYCZNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA MYŚLI EDUKACYJNEJ

Tadeusz Aleksander

Problemy globalnej edukacji dorosłych XXI wieku

Jan Szmyd

Regresja antropologiczna w świecie „ponowoczesnym” i kryzys edukacyjny

Mária Podhájecká, Vladimír Gerka

Historický kontext predškolského veku v dielach Komenského a Osvalda ako odkaz pre súčasnosť

 

Część II

AKSJOLOGICZNE I SPOŁECZNE OBSZARY WYCHOWANIA I ROZWOJU CZŁOWIEKA

Kazimierz Szmyd

Wychowanie wobec przemian życia – konteksty cywilizacyjne i kulturowe

Krystyna Barłóg

Cierpienie jako wartość i sens ludzkiej egzystencji

Barbara Baraniak

Praca podstawową kategorią pedagogiki pracy i jej aksjologizm

Hanna Sommer, Hubert Sommer

Wpływ globalizacji na proces wychowania (kilka uwag o zjawisku)

 

Część III

DIALOG I WSPÓŁISTNIENIE KULTUR WE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI

Igor Kominarec, Edita Kominarecová

Faktory ovplyvňujúce komunikáciu v multikultúrnom edukačnom prostredí

Igor Kominarec

Spoločenské zmeny v súčasnej multikultúrnej spoločnosti

Valentína Šuťáková, Janka Ferencová

Multikultúrna výchova ako súčasť výchovy k hodnotám demokratického občianstva v škole

Ольга Біляковська, Лідія Мацевко-Бекерська

Діалог культур у фаховій підготовці педагога

Małgorzata Świdrak

Edukacja kulturowa wobec problemów współczesnej cywilizacji

 

Część IV

RODZINA I SZKOŁA – WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

Zofia Frączek

Znaczenie rodziny w pomnażaniu kapitału ludzkiego

Barbara Lulek

Rodzina pomiędzy przedsiębiorczością a samotnością – ujęcie teoretyczne i perspektywa empiryczna

Magda Urbańska

Emancypacja kobiet – nowy wzorzec wychowawczy w XIX i XX wieku

Janusz Czerny, Mariola Boratyn

Dyssypacja współczesnej rodziny na tle neokultury XXI wieku

 

Część V

PSYCHOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Antoni Krauz, Agnieszka Krauz

Przykładowy scenariusz działania w zakresie studium indywidualnego przypadku

Barbara Skoczyńska-Prokopowicz

Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pracowników dydaktycznych centrów językowych w uczelniach Rzeszowa

Katarzyna Sobczak

Zachowania prozdrowotne studentów fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Eva Schnitzerová

Adolescentná mládež a vnímanie rovesníkov s problémom alkoholu z hľadiska rodu

Mária Zahatňanská

Možnosti prevencie kriminality mládeže

 

Część VI

UNIWERSYTETY I SZKOŁY WYŻSZE W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH

Michaił Janicki, Jurii Pelekh, Andriej Seryy

Wartości i kulturowe uwarunkowania reformy szkolnictwa wyższego na obszarze postradzieckim

Monica Salassa

La qualità delle scuole Montessori in Italia: uno studio di caso multiplo

Michaela Tureckiová

Miejsce dalszego doskonalenia zawodowego w systemie uczenia się przez całe życie

Інна Осадченко Іванівна

Дидактичне значення поетапної педагогічної рефлексії на заняттях у внз

Олексій Караманов

Виховання у просторі музею: сучасні підходи до організації занять у вищій школі

 

Notki o Autorach

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2013.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych
Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych
Kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży w nauczaniu umiejętności techniczno-taktycznych w koszykówce
Kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży w nauczaniu umiejętności techniczno-taktycznych w koszykówce
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego, wyd. II
Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego, wyd. II
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Modelowe i praktyczne aspekty przygotowania i aktualizacji strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej
Modelowe i praktyczne aspekty przygotowania i aktualizacji strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl