ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki rolnicze »
Wartość rzeźna, jakość mięsa i tłuszczu chłodzonego i mrożonego oraz poziom akumulacji związków toksycznych w zależności od wieku koni 1,05zł

Autor: Agata Znamirowska

ISBN: 83-7338-255-0
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 92
Format: B5
Cena: 1,05 zł (z VAT)

 

Celem pracy było przeanalizowanie szczegółowych i kompleksowych badań, uzupełniających i rozszerzających wiedzę o zależnościach pomiędzy wiekiem ubijanych koni a jakością uzyskiwanego surowca. Autorka pracy dokonała także oceny jakości fizykochemicznej tkanki mięsnej i tłuszczowej oraz przeanalizowała specyfikę i odmienność procesów dojrzewalniczych i ich wpływ na cechy sensoryczne w poszczególnych grupach doświadczalnych w mięsie chłodzonym oraz zamrożonym w oparach azotu i przechowywanym przez trzydzieści i dziewięćdziesiąt dni. Ponadto w książce przeprowadzono ocenę tego surowca pod względem toksykologicznym, czyli kulminacji wybranych metali ciężkich i pozostałości pestycydów. Praca obejmuje: Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody badań – Materiał doświadczalny, Ubój, ocena wartości rzeźnej i dysekcja tusz, Metody oceny jakości mięsa, tłuszczu i zawartości związków toksycznych, Metody statystycznej analizy wyników, Wyniki badań – Ocena wartości rzeźnej (Źrebięta, Konie dorosłe), Ocena jakości fizykochemicznej mięsa i tłuszczu (Źrebięcina, Konina, Tłuszcz), Ocena sensoryczna mięsa, Ocena zawartości metali ciężkich i pestycydów, Wnioski, Literatura, Summary.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zwierzę gospodarskie w aspekcie bioetycznym i technologicznym
Zwierzę gospodarskie w aspekcie bioetycznym i technologicznym
Reaktywność behawioralna koni huculskich utrzymywanych w warunkach tabunowych
Reaktywność behawioralna koni huculskich utrzymywanych w warunkach tabunowych
Technologia zbóż, cz. I: Ocena wartości technologicznej ziarna, przygotowanie do przemiału i przemiał ziarna
Technologia zbóż, cz. I: Ocena wartości technologicznej ziarna, przygotowanie do przemiału i przemiał ziarna
Bezpieczeństwo żywności
Bezpieczeństwo żywności
Technologia żywności i żywienia
Technologia żywności i żywienia
Chemia fizyczna dla biologów. Termodynamika i kinetyka, wyd. II poprawione
Chemia fizyczna dla biologów. Termodynamika i kinetyka, wyd. II poprawione
Ćwiczenia. Podstawy biofizyki, chemia fizyczna, biochemia, enzymologia, biologia komórki
Ćwiczenia. Podstawy biofizyki, chemia fizyczna, biochemia, enzymologia, biologia komórki
Ocena żywności i żywienia
Ocena żywności i żywienia
Poprawa właściwości gleby lekkiej w wyniku stosowania różnych dodatków mineralnych
Poprawa właściwości gleby lekkiej w wyniku stosowania różnych dodatków mineralnych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl