ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Archeologia »
Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie 36,75zł

Autor: Marek Jan Olbrycht

Wydawcy: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Uniwersytet Rzeszowski

ISBN: 978–83–62262–63–5

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 288

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 36,75 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

 

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

Walki dynastyczne w Imperium Parthicum

Arsakidzi w Iranie – trwałość tradycji i spory o tron

Mithradates IV – rywal Fraatesa IV

Schyłek znaczenia Starej Nisy

Fraatakes i Musa

Frakcje dynastyczne wśród Partów

Wielkie klany partyjskie

Armenia i Iran Arsakidów     

 

ROZDZIAŁ II

Orodes III i Wonones I – upadek Sinatrukidów w Partii

Orodes III

Wonones I i Artabanos II

„Król Medów" Ariobarzanes

 

ROZDZIAŁ III

Artabanos II (ok. 8–39 po Chr.) – odnowiciel Imperium Parthicum

Pochodzenie Artabanosa

 

ROZDZIAŁ IV

Artabanos II, Wonones i kwestia Armenii

Tigranes V w Armenii

Artabanos II i Orodes w Armenii

Upadek Wononesa i i jego związki z Nomadami

 

ROZDZIAŁ V

Przełomowy kompromis: Artabanos II i Germanik

Misja Germanika w Azji – Generalia

Zeno–Artaksjas w Armenii

Koronacje Zenona–Artaksjasa III i ich ocena polityczna

Entente cordiale? – rokowania Artabanosa II z Germanikiem

 

ROZDZIAŁ VI

Separatyzmy i próby wzmocnienia władzy Króla Królów – Imperium Parthicum w okresie ok. 20–34

Lata po układzie z Rzymem

Artabanos II i Suza

Żydowskie władztwo w Babilonii    

Triumfy Artabanosa II na wschodzie. Partia i Chorezm

Artabanos II i Indo–Partia

 

ROZDZIAŁ VII

Konfrontacja Partii z Rzymem i triumf Artabanosa II w Armenii

Arsakes, syn Artabanosa, królem Armenii

Żądania Artabanosa II wobec Rzymu

Potencjał militarny Rzymu w Azji

Klan Suren i pretendent Fraates

Kontrakcja Rzymu i odwrót Artabanosa II

Klęska Partów na Zakaukaziu

Podziały w elicie Imperium Parthicum

Bunt Seleukei nad Tygrysem

Hyrkania – Dahestan – Chorasan: bastiony panowania Artabanosa II

Koronacja uzurpatora Tiridatesa (36 r.)

Kontrofensywa Artabanosa w zachodniej Partii (r. 36)

Odzyskanie Armenii. Układ Artabanosa II z Vitelliusem

Armenia pod władzą Partów

Skutki triumfu Artabanosa II w Partii

Artabanos, Kinnamos i Izates

Data śmierci Artabanosa II

 

ROZDZIAŁ VIII

Wardanes i Gotarzes II (40–51 po Chr.)

Partia po śmierci Artabanosa II

Pokrewieństwo Wardanesa I Gotarzesa

Wardanes i Gotarzes II w walce o tron Arsakidów

Rzymianie, Iberowie i Partowie w Armenii

Partowie na równinach Baktrii

Porozumienie między Wardanesem a Gotarzesem

Wardanes, Seleukeia i Armenia

Mennictwo Wardanesa

Kolejny konflikt – Erindes i Sindes

Wardanes po wiktorii nad Sindesem

Partowie w Chalczajanie

Panowanie Gotarzesa II

Mennictwo Gotarzesa II

Partyjskie inskrypcje wykonane w imieniu Gotarzesa/Godarza

Dzieje klanu Godarza w irańskim eposie narodowym

Pojęcie Turanu (Turan)

 

ROZDZIAŁ IX

Związki Partii z Baktrią w świetle materiałów archeologicznych z Tillya–tepe

Nekropolia ze Złotego Wzgórza (Tillya–Tepe) w Afganistanie

Tło historyczne

 

ZAKOŃCZENIE

Imperium Arsacidarum – kryzys i odrodzenie

SUMMARY

BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI W TEKŚCIE

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH I ETNICZNYCH

INDEKS OSOBOWY

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wybuchy komet w znacznych odległościach od słońca
Wybuchy komet w znacznych odległościach od słońca
Korelacja fizyki i matematyki w nauczaniu fizyki
Korelacja fizyki i matematyki w nauczaniu fizyki
Materiały ze stanowiska Piekary II a na tle środkowopaleolitycznych zespołów z technologią wiórową
Materiały ze stanowiska Piekary II a na tle środkowopaleolitycznych zespołów z technologią wiórową
Podstawy fizyki, cz. 3: Fale sprężyste i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 3: Fale sprężyste i elektromagnetyczne
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Głos-Język-Komunikacja 3
Głos-Język-Komunikacja 3
System ochrony praw człowieka w RP
System ochrony praw człowieka w RP
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl